Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



Külgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_pea

Pearaamat

Pearaamat on raamatupidaja põhiline tööriist, kus on kajastatud kõik valitud perioodil toimunud tehingud.

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

 • Aeg algus ja lõpp - Finantskannete ajavahemik
 • Konto algus ja lõpp - Kontode filtreerimine, võimalik valida kontode vahemikke või komadega kontode nimekiri.

:!: Konto algus 0 ja konto lõpp Z annab kõikide kasutuses olevate kontod.

 • Projekt - Arvestatakse dokumente, kus on peal valitud projekt
 • + vali projekti väljad - detailsem filtreeringu võimalus
 • Korr.konto - Kande vastaspoole kontod
 • Objekt - Arvestatakse kandeid, kus on peal valitud objekt
 • Tüüp - Saab valida objekti taseme tüübi
 • Keel - Aruande keele valik
 • Muutus - Kande muutuse sorteerimine enda kirjutatud numbri järgi valikud : on suurem kui, on väiksem kui, võrdub, ei võrdu.
 • Selgitus - Seletus kandelt või rea sisu lahtris oleva info märksõna järgne või täis otsing.
 • Viide - Vastava kande viite lahtri sisu
 • Klient - Kliendi kood kandel
 • + vali kliendi väljad - detailsem filtreeringu võimalus
 • Sort1 - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi Aeg) valikud: Tüüp, Number, Aeg (kuupäev koos kellaajaga), Kuupäev, Deebet, Kreedit
 • Sort2 - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi sorteerimata) valikud: Tüüp, Number, Aeg (kuupäev koos kellaajaga), Kuupäev, Deebet, Kreedit
  Sorteeringu tulemus võib olla valikute Aeg+Number ja Kuupäev+Number puhul erinev, sest kellaaeg ja kande number ei pruugi olla samas järjestuses.
 • Kanne - Kande tüübi valik. Vaikimisi kõik kande tüübid, saab valida ka üksikuid kande tüüpe.
 • Hankija - Hankija kood kandel
 • + vali hankija väljad - detailsem filtreeringu võimalus
 • KM kood - Käibemaksukoodi filtreering kõik või üks valikutest
 • Tasemeta - Välistab kanded millel on teatud objekti taseme objektid täidetud (märkida taseme number)
 • Valuuta - Saab valida ühes valuutas “USD” tehtud kandeid. Töötab ka välistus ja komaga valuutade nimekiri (nt. USD,EUR ja !USD,EUR).
 • Vahesumma - Tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod. Valikud - objekti, projekti, kliendi, hankija, KM koodi lõikes, valuutade lõikes, erisoodustuse lõikes.
 • Lisaväli - finantskonto lisaväli

2. Valikud

 • Näita korr.kontosid - Näita kontol oleva kande vastaspoole kontosid
 • Ainult saldoga - Näita ainult saldoga kontosid (töötab ainult koos „Muutustega kontod“ valikuga).
 • Ainult summa - Näita ainult kontode summasid (Algsaldo, Deebet kokku, Kreedit kokku, Muutus kokku, Lõppsaldo) valitud perioodil, ilma kanneteta
 • Vaheld.konto - Aruande vaheldumisi kontode aruanne
 • Muutustega kontod - Näitab kontosid millel valitud perioodil on toimunud muutusi
 • Saldeerimata - Näitab kontosid mis on saldeerimata
 • Tasemed - Lööb objektide tasemed laiali komaga nimekirja alusel, lihtsam andmeid vaadata, vigu otsida või excelis töödelda.
 • Lisainfo - Toob välja hankija koodi + nime, koguse ja projekti koodi (kui peenhäälestuse alt pole valitud) tulbad

3. Peenhäälestus

Pilt(1)

Seadistus

- Võimalus valida oma personaalseid seadistusi

Salvesta aruanne Exceli tabelina

kiirkäsklus F12 või Alt+E

Salvesta aruanne CSV failina

Selleks leiad akna paremast ülemisest osast CSV nupu: .

3.1. Aruande CSV failina salvestamine

Tihti on vaja pearaamatu aruannet vaadata sellise perioodi kohta, mis sisaldab rohkem andmeid, kui kasutaja veebilehitseja näidata suudab. Sellisel puhul tuleb andmed eksportida CSV failina, et teha järeltöötlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetöötlustarkvaras. Selleks ekspordi andmed kohe CSV faili, mitte ära ava enne seda aruannet Directos. Kui oled aruande juba avanud Directos, siis sulge see, ava uuesti, lisa filtrid ning ekspordi kohe CSV faili.

 • Ava pearaamat Raamat > Aruanded > Pearaamat
 • Lisa soovitud periood
 • Vali kõik kontod
 • Lisa linnuke vaheldumisi kontod
 • Vali ja salvesta fail arvutisse

 • Ava excel
 • Vali ülevalt tööriista ribalt Data - From Text/CSV
 • Avanevas aknas valida eelnevalt Directos salvestatud pearaamatu CSV fail

 • Laadida andmed excelisse

 • Imporditud andmed

Vaata ka allolevast videost, kuidas seda teha:

Directo nipivideo / Pearaamatu aruande CSV nupu kasutamine

:?: Nipp CSV avamiseks otse Excelis:

1. Märgi peenhääletuses andmete eraldajaks semikoolon, kui soovid CSV faili avada otse Excelis, läbimata importimise funktsionaalsust.

2. Märgi kümnendkoha eraldajaks punkti asemel koma (Isiklik seadistus > Numbri koma > vali ,). Kui kümnendkoha eraldaja on punkt, siis eesti regiooni seadetega arvutis Excel ei näe väärtust numbrina vaid tekstina ja mõningatel juhtudel ka kuupäevana (ei saa teha numbrilisi arvutusi).

3.2 Peenhäälestuse valikud

 • Konto algus ja Konto lõpp – Võimaldab pearaamatut avada ettesalvestatud kontode vahemikuga. Nt. täites algus „0“ ja lõpp „Z“ avaneb kohe kõikidel kontodel toimunud tehingute aruanne.
 • Näita ka baasvaluutas – Lisab aruandesse tulba, mis näitab hetkel kehtivat baasvaluutat.
 • Näita manuste arvu – Lisab aruandesse finantskannetele loodud manuste arvu
 • OID info - Lisab aruandesse finantskandel oleva OID.
 • :!: finantskandele tekib OID, kui on lisatud süsteemiseadistus „Finantskandel on OID - JAH“
 • Päeva lõpu rida allajoonitud – Kuvab aruandes igale lõppenud päevale allajoonitud rea
 • Näita objekti nime – Saab sisestada komadega eraldatud objekti tasemete numbrid , milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.
 • Näita valuuta summasid – Näitab kande ridade teise saki all olevaid summasid
 • Näita kurssi – Näitab kande real olevat kurssi
 • Näita pöördkurssi – Kurss kujul, nagu esitavad seda pangad. Oma olemuselt on see 1/Directo kurss
 • Näita valuutat – Kuvab aruandesse finantskannete valuuta
 • Näita kellaajata kuupäeva – Kuvab aruandesse kuupäeva ilma kellaajata
 • Näita projekti – Näitab finantskannetele märgitud projekti
 • Näita projekti nime – Näitab finantskanntele märgitud projekti nime
 • Näita muutusteta vahesummat – Näitab muutusteta vahesummasid
 • Näita konto nime – Kuvab vaheldumisi kontode aruandele konto nimed
 • CSV faili separaator – CSV faili andmete eraldaja valikud: tab või , (koma) või ; (semikoolon)
 • Valuuta – Aruannet võimalik panna kuvama EUR või EEK

3.2.1 Peenhäälestuse lisavalikud

 • Vali hankija lisainfo väljad – Võimalus valida hankija registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.
 • Vali kliendi lisainfo väljad - Võimalus valida kliendi registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.
 • Vali projekti lisainfo väljad - Võimalus valida projekti registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.

4. Näited

4.1 Objekti nime näitamine

Aruande peenhäälestuse all on seadistus Näita objekti nime, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.

Pilt(3)

4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine

Aruande peenhäälestuse all on võimalik seadistada valuuta summade ja kursside tulpade kuvamine.

Pilt(4)

:?: Väljade väärtuseid näidatakse ainult kande ridade taga. Summaridadel ei näidata nendes tulpades mingeid väärtusi. Kui on valitud vaade ainult summad, siis neid tulpi ei teki.

4.3 Vahesummad

Pearaamatu aruande filter Vahesumma tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod.

Näide: Vahesumma klientide kaupa (osaline väljalõige aruandest):

4.4 Lõppsaldode nullimine

Soovi korral mineviku saldosid nullida, tuleb luua soovitud kuupäevaga (näiteks aasta lõpus) finantskanne.

Näide
Pearaamat kuvab projekti, millele on jäänud saldo:

Pilt(5)

Seejärel tuleks aruanne avada pika perioodiga ning vastavate filtritega, et näha, millistest tehingutest lõppsaldo kujuneb:

Pilt(6)

Saldot nulliv finantskanne:

Pilt (7)

:?: F2 klahv pearaamatu aknas avab uue finantskande.

:?: Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kanne salvestub sellest hoolimata.

4.5 Ainult saldoga

Kui kontol (nt. tulevaste perioodide kulud) on palju kandeid ja on vaja kontrollida ainult kandeid, kus nt. hankija kaupa jääb lõppsaldo perioodi lõpuks. Siis valides vahesumma hankija lõikes ning ainult saldoga - saame välistada hankijad kelle lõppsaldo on null.

Näide
Pearaamat hankijate lõikes ilma ainult saldoga valikuta : Pilt(8)

Sama pearaamat ainult saldoga valikuga:

Pilt(9)

4.6 Täidetud ja täitmata objekt

Näide
Pearaamat kontol on käibed nii objektidega kui ilma objektideta : Pilt(10)

Valitud ainult täidetud objektiga kanderead

Pilt(11)

Valitud ainult täitmata objektiga kanderead

Kasuta süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märki

Pilt(12)

4.7. Vahesummad valuutade lõikes

Pearaamatu konto väljavõte baasvaluutas (EUR-is) Pilt(13)

Vahesumma valuutade lõikes

Valik Vahesumma valuutade lõikes näitab baasvaluutasse ümberkonventeeritult erinevas valuutas tehtud kandeid.

Pilt(14)

Vahesumma valuutade lõikes valuuta filtriga

Valik Vahesumma valuutade lõikes koos Valuuta filtriga Näitab valuutade lõikes valuutade nominaalväärtuses algsaldosid, käibeid kui lõppsaldosid. Pilt(15)

4.8. Vahesumma Erisoodustuse lõikes

Pearaamatu aruanne vahesumma Erisoodustuse lõikes aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.

Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4,5,6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma.

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa

et/fin_aru_pea.txt · Viimati muutnud: 2023/05/23 15:50 persoon triinp