Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:fin_aru_pea

Ataskaita - didžioji knyga

Didžioji knyga - ataskaita, kurioje galite peržiūrėti buhalterinių sąskaitų apyvartas bei balansus.

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Didžioji knyga“, eikite: PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → DIDŽIOJI KNYGA.


1. Ataskaitos veikimas bei filtrai

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA.

Ataskaitos filtrai

 • Pradžia – data, nuo kurios pradedama rodyti informaciją;
 • Pabaiga – pabaigos data;
 • Buh. sąsk. pradžia – nuo kokių buh. sąskaitų pradėti rodyti ataskaitą;
 • Pabaiga – kokia buh. sąskaita baigti rodyti ataskaitą (pavyzdžiui, pasirinkus 1 – 29999, rodys informaciją apie visas buh. sąskaitas, kurios patenka į šį intervalą ir nurodytą periodą);
 • Korespondencija – kokio tipo korespondencijas rodyti (pavyzdžiui, galima pasirinkti, kad į ataskaitą trauktų tik korespondencijas iš pardavimo sąskaitų).

:?: Pažymėjus filtrą mišrios sąskaitos, ataskaita rodys tik buhalterinių sąskaitų pasikeitimo informaciją. Pasikeitimas skaičiuojamas iš viršaus į apačią:debetas - kreditas. Šis filtras galioja įvedus ataskaitoje tiekėją.

Papildomos varnelės

 • Tik sumos sąskaitose – nedetalizuojama, kokios korespondencijos daro įtaką buh. sąskaitoms, o pateikia suminę išraišką (balansas pradžiai, pasikeitimas, balansas pabaigai );
 • Tik su pakeitimais – įtraukia tik tas buh. sąskaitas, kurios turėjo pasikeitimų pasirinktu laikotarpiu;
 • Daugiau informacijos – papildomai į ataskaitą įtraukiami pirkėjas, tiekėjas, objektas, projektas.
 • Pasirinkus vieną sąskaitą (pavyzdžiui, pradžia- 500; pabaiga- 500), galima uždėti varneles korespondencijos sąskaita ir tik sumos sąskaitose - tada Jums duos ataskaitą, kurioje bus nurodyta, su kokiomis sąskaitomis dalyvavo korespondencijoje sąskaita 500.

Ataskaitos plaktuko nustatymai

Ataskaitos viršuje dešiniajame kampe yra plaktuko ikona. Paspaudus ant plaktuko ikonos atsidaro nustatymų langas.

Vartotojas gali išsisaugoti buh sąskaitų pradžios ir pabaigos reikšmes ir kiekvieną kartą atidarius Didžiosios knygos ataskaitą buh. sąskaitos pradžia ir pabaiga bus siūloma pagal nutylėjimą.

Pasirinkus nustatymą „Show subtotals without change“, rodomos visos tarpinės eilutės su likučiais, kurios per pasirinktą laikotarpį nepakinta. Tai naudinga, kai norima palyginti objekto/projekto likučius su pvz. balansu. Jei būtų neaktyvuotas šis nustatymas, tada visas balansas apskaičiuojamas su tarpinėmis eilutėmis, kurios pasirinktu laikotarpiu pasikeitė, o eilutės nepakitusios - neįtraukiamos.

Tarpinės sumos

Didžiojoje knygoje filtras „Dokumentai“ generuoja tarpines sumas pagal pasirinktą parametrą, skirtą peržiūrėti operacijas ir pradinius bei galutinius likučius. Ataskaitoje taip pat parodomi nepakeistų buh. sąskaitų balansai pasirinktam laikotarpiui.

Balanso atstatymas

Jei norite atkurti praeities likučius, sukurkite korespondenciją su norima data (pvz., metų pabaigai).

Pavyzdžiui, ataskaitoje rodomas projektas, kurio likutis:

Tada ataskaita turėtų būti formuojama su ilgesniu laikotarpiu bei atitinkamais filtrais, kad būtų galima nustatyti, kurie sandoriai bus galutiniai:

Finansinis atstatymas iš naujo:

2. CSV - duomenų analizė EXCEL

Jei didžioji knyga turi dideles apimtis arba norite patogesnio vaizdo Excel faile didžiosios knygos duomenų analizei - naudokite mygtuką CSV

Didžiojoje knygoje pasrinkite reikiamus filtrus. Būtina pasirinkti:

 • Laikotarpis
 • Buh. sąsk. pradžia
 • Buh. sąsk. pabaiga

:?: Jei duomenų apimtis didelė „Ataskaita“ mygtuko nespauskite

Kad failą atsidaryti Excel atskiruose stulpeliuose, reikia:

 • Atsidaryti tuščią Excel;
 • Pasirinkti skiltį DATAFrom Text/CSV arba DATAGet dateFrom fileFrom Text/CSV
 • Atsidariusiame lange pasirenkame išsaugotą failą
 • Pasirinkus failą patikriname naujo lango nustatymus:
  • File Origin - 65001:Unicode (UTF-8)
  • Delimiter - Tab
 • Jei žemiau lange informaciją gavome atskiruose stulpeliuose - spaudžiame Load


Nuorodos:

lt/fin_aru_pea.txt · Keista: 2024/03/13 15:41 vartotojo juste