Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:yld_inventar_aru_nimekiri

Vara nimekiri

Vara nimekirja aruanne asub Raamat → ARUANDED → Vara nimekiri

Filtreeringud

 • Kood - inventari kood, aruanne filtreeritakse valitud inventari põhjal. Kui kood on tühi, kuvatakse kõik inventarid. Mitut inventari saab valida komaga eraldades;
 • Klass - filtreeritakse inventari klassi järgi. Numbrilise klassi puhul saab klasside vahemikku filtreerida kooloniga;
 • Vastutaja - filtreeritakse inventari vastutava kasutaja järgi;
 • Objekt - inventari objekt, mitme sama taseme objekti filtreerimiseks tuleb sisestada objektid plussmärgiga eraldades;
 • Osakond - inventari osakond, mitut osakonda saab filtreerida komaga eraldades;
 • Inventari lisaväli - inventari lisaväli, kust filtreeritakse sisaldust. Kui sisaldust ei filtreerita, siis näidatakse aruandes valitud lisavälja tulpa ning ainult neid inventare, millel valitud lisaväli olemas on;
 • Nimetus - võimaldab aruannet filtreerida inventari nimetuse järgi, otsitakse ka osalist kattuvust;
 • Kommentaar - inventari kommentaari filter, aruanne kuvatakse ka osalise kattuvusega;
 • Klient - inventarile märgitud kliendikood;
 • Hankija - inventarile märgitud hankijakood;
 • Algus - kuvatakse need inventarid, mille arvestuse alguse kuupäev on võrdne või hilisem sisestatud kuupäevast;
 • Seerianumber - filtreeritakse inventari seerianumbri (SN) järgi;
 • Arvele võetud - aruanne filtreeritakse arvestuse alguse kuupäeva järgi, kuvatakse inventarid, mis mahuvad määratud ajavahemikku;
 • Projekt - inventarile märgitud projekt;
 • Aeg - kuvatakse inventarid, mille arvestuse alguskuupäev on sisestatud kuupäevast võrdne või varasem;
 • Sorteeritud - aruanne sorteeritakse vastavalt valikule;
 • Maha kantud - kuvatakse inventarid, mille mahakandmise aeg on määratud ajavahemikus;
 • Lõpp - inventari arvestuse lõppkuupäev;
 • Kasutaja - inventari kasutaja;
 • Vahesumma - tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesumma pealkirjad ja kokku read. Kokku summeeritakse ridade arv, soetushind, lisasummad, kuu amort, aasta amort ning hetkeväärtus;
 • Kinnitatud - filtreeritakse välja inventarid kinnitatud staatuse järgi. Ilmub siis, kui süsteemi seadistus „Inventar peab olema kinnitatud“ on „Jah“.

Valikud

 • Väikevahendid - näidatakse inventare, mille tüüp on väikevahend;
 • Põhivara - näidatakse inventare, mille tüüp on põhivara;
 • Immateriaalne vara - näidatakse inventare, mille tüüp on immateriaalne vara;
 • Maha kantud - näidatakse inventare, mille tüüp on maha kantud. Märgitakse automaatselt, kui aruannet filtreerida maha kantud kuupäevaga;
 • Seotud - kuvatakse inventarid, millel pole masterit.
 • Raha - lisanduvad tulbad Soetushind, Amordi %, Kuu amort, Aasta amort, Hetkeväärtus;
 • Suletud - kuvatakse ainult suletud inventarid;
 • Ajad - aruandele lisanduvad Lõpp, Loovutamisaeg, Garantii ning Lisagarantii tulbad;
 • Tüüp - kuvatakse inventari tüüp eraldi tulbana;
 • Kontod - aruandes näidatakse inventari Vara, Kulum ning Amort väljade kontosid;
 • Kindlustuse andmed - kuvatakse Kindlustusväärtus ning Kindlustusandmete kommentaar tulbad.
 • Ostetud - kuvatakse Ostuarve, Hankija, ostetud tulbad;
 • Klient - aruandele lisandub Klient tulp, kus näidatakse inventarikaardile märgitud kliendi koodi ning nime;
 • Masterklass - näidatakse inventari klassile märgitud master välja.

Peenhäälestus

 • Seadistus - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
 • Exceli tabel (kiirkäsklus F12 või Alt+E) – valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
 • Salvesta aruanne (kiirkäsklus Alt+A) – Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.
 • Salvesta aruanne - Tihti on vaja aruannet vaadata suuremate andmemahtude kohta kui kasutaja veebilehitseja näidata suudab. Sellisel puhul tuleb andmed eksportida CSV failina, et teha järeltöötlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetöötlustarkvaras.
 • Näita klassi nime - näitab tulba Klass kõrval ka klassi nime ja masterklassi kõrval nime;
 • Näita osakonna nime - näitab tulba Osakond kõrval ka osakonna nime ;
 • Näita vastutaja nime - näitab tulba Persoon kõrval ka vastutaja nime;
 • Näita lisasummad eraldi - näitab ajalise piiranguga (kuni aruande ajani) lisasummasid eraldi tulbana. Tekib kaks tulpa - Soetushind, mis on ilma lisasummadeta, ja Lisasummad tulp. Ilmuvad juhul, kui on märgitud linnuke „raha“;
 • CSV faili separaator – CSV faili andmete eraldaja valikud: tab või , (koma) või ; (semikoolon)
 • Valuuta - aruande valuuta.
et/yld_inventar_aru_nimekiri.txt · Viimati muutnud: 2021/07/28 23:14 persoon jane