Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:or_aru_per

Periodiskais piegādātāju pārskats

Periodiskais piegādātāju pārskats ir atskaite par piegādātāju bilancēm un par ar piegādātājiem saistītajiem darījumiem (rēķiniem, kredītrēķiniem, maksājumiem un ieskaita dokumentiem) noteiktā periodā.

Lai sagatavotu atskaiti:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz
kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Periodiskais piegādātāju pārskats

2) Tad tiks atvērta atskaite. Tajā noteikti jānorāda:

Periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu dokumentiem.

• Ja atskaitē jāiekļauj arī piegādātāji, kuru bilance ir nulle, tad ir jāieliek ķeksītis pie Nulles bilance.

3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:

• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu piegādātāju, tad laukā Piegādātājs jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu piegādātāju, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

• Ja atskaitē jāiekļauj arī tie rēķini, kuriem ir skaidras naudas apmaksas terminš, tad ir jāieliek ķeksītis pie ar skaidras naudas rēķiniem.

• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu piegādātāju klasi, tad laukā Klase jānorāda piegādātāju klase, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par piegādātāju klasi, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

• Ja atskaitē dati jāatspoguļo nevis sagrupēti pa piegādātājiem, bet gan sagrupēti pa piegādātāju klasēm, tad pie Grupēt pēc jānorāda opcija Klase.

4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks sagatavota atskaite.

lv/or_aru_per.txt · Labota: 2021/10/15 10:04 , labojis lasma