Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:yld_maksegraafik

Maksegraafik

Maksegraafiku funktsionaalsus võimaldab müügiarve, ostuarve, müügitellimuse või ostutellimuse siduda eeldatava laekumise- või tasumisegraafikuga.

Maksegraafiku loomine

Maksegraafiku saab luua salvestatud müügiarvele, ostuarvele, müügitellimusele või ostutellimusel, millel on tasumistingimus täidetud. Graafiku akna avamiseks tuleb klikata tasumistingimuse välja nimel (T-ting, Tas.ting):

Avaneb graafik, mille esimene rida on täidetud arve (tellimuse) tasuda summa ja maksetähtajaga:

Aeg- osamakse oodatav laekumise või tasumise aeg;
Protsent- osamakse proportsioon protsentides;
Osamakse- osamakse summa;
Põhjus- osamakse põhjus. Võimaldab vajadusel osamakseid tähistada põhjuse tunnusega (põhjuskood). Ei ole kohustuslik. See tulp tekib siis, kui on põhjuskoodid on häälestatud. Põhjusekoodid loob Directo klient vastavalt oma vajadusele. Põhjuskoode saab häälestada Seadistused→ Süsteemi seadistused→ Maksegraafiku põhjuskoodid: Põhjuskoode saab kasutada näiteks olukordades, kus arve või ostuarve laekub/tasutakse osade kaupa ning olulised osamaksed soovitakse esile tuua. Näiteks tagatisraha kinnipidamine ehituses või sissemaks järelmaksu müügil jne. Põhjuskoode saab kasutada ka ostuarvete tasumise organiseerimiseks selliselt, et makstakse ära ainult kindlale põhjusele vastavad või mittevastavad summad. Vt: Tasumisennustus

Graafiku loomine

Graafiku avanedes on sellel täidetud esimene rida arve (tellimuse) tasuda summa ja maksetähtajaga. Järgnevatele ridadele tuleb sisestada graafiku osamaksed selliselt, et sisestatakse osamakse protsent kogusummast või osamakse summa. Iga uue rea sisestamisel lahutatakse selle rea osamakse ning protsent maha esimesest (algsest) reast. Kui sisestada reale protsent, siis arvutatakse automaatselt välja sellele vastav osamakse ning ka vastupidi. Graafiku salvestamisel kontrollib Directo, kas protsendid ja osamaksed annavad kokku terviku (100%) ning võib seejuures korrigeerida ridade osamaksete summasid või protsente. Kui soovitakse, et mingi sisestatud väärtus (% või summa) ei muutuks sellise ümberarvutuse käigus (näiteks on kliendi või hankijaga kokku lepitud kindlad summad sõltumata protsendi täpsusest), siis tuleb vastaval arvu väljas teha hiirega topeltklikk. Selle tulemusena muutub väljal olev summa või % rasvasesse kirja ning salvestamisel see ei muutu.
Salvestamisel järjestatakse graafik tähtaegade järgi.

:?:

  • Maksegraafikut saab muuta ka kinnitatud dokumendil;
  • Maksegraafiku ridu saab kasutada arve trükivormil (tükkida muuhulgas arvele ka maksegraafik).

:!:

  • Maksegraafiku kasutamine ei avalda mõju dokumendi finantskandele;
  • Aruannetes Müügireskontro ja Ostureskontro kajastuvad arvete summad arvel oleva tasumistähtaja alusel (mitte graafiku tähtaegade järgi). Graafiku tähtaegade alusel saab arveid vaadelda aruannetes Laekumata arved ja Tasumisennustus Vt: Tasumisennustus. Vt:Laekumata arved ja Tasumisennustus.
  • Arvet või ostuarvet ei saa märkida laekunuks või tasuda valitud graafiku osamaksete kaupa. Kui arve laekub või tasutakse osaliselt, siis Directo märgib graafiku summad laekunuks/tasutuks ajalises järjekorras alates varasemast.
et/yld_maksegraafik.txt · Viimati muutnud: 2021/05/16 10:09 persoon jane