Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:datatyyp

Lisaandmete liigid

1. Seadistamine

Lisaväljad asuvad Seadistused → Üldine →Lisaandmete liigid. Vajutades nupule „F2-LISA UUS“ saab luua uue lisavälja.

Seejärel tuleb ette tühi lisavälja kaart.

Kood - lisavälja kood Directo.

Klass - näitab seda, millise dokumendi peale see lisaväli läheb. Kui valida „Üldine“, siis saab seda lisavälja kasutada kõikidel nimekirjas olevatel dokumentidel.

Nimi - lisavälja nimi, see läheb ka dokumendi peale lisavälja nimeks.

Vaikimisi nähtav - seadistab seda, kas antud lisaväli on dokumendi peal kohe nähtav või tuleb see rippmenüüst lisada.

Hoiatus mittetäitmisel - seadistab seda, kas antud lisavälja mittetäitmisel tuleb hoiatus, ei tule hoiatust või tuleb hoiatus ja ei lase dokumenti salvestada.

Sorteeritud - seadistab seda, mis järjekorras lisaväljad dokumendile tulevad. Näiteks, kui sellele lisaväljale oleks märgitud antud lahtrisse 1, siis oleks see alati esimene lisaväli.
:!: Seotud lisaväljade puhul peavad erinevate tasemete lisaväljad olema järjestatuna väiksemast suuremaks ning peavad olema määratud „vaikimisi nähtavaks“.

Tüüp - seadistab antud lisavälja tüüpi. Kui Tüüp valik tühjaks jätta, siis saab lisavälja kirjutada igasugust sisu. Kui on valitud Tüüp:Tekst, siis saab antud lisavälja kirjutada samuti erinevat sisu, kuid see tüüp tekitab väljale asetaja tabelist Üldine>Seadistused>Tekstid. Kui on valitud Tüüp:Artikkel, siis dokumendi peal, lisavälja sisu lahtris topeltklikkides, saab artikli lehitsejast artikli valida. Sama loogika järgi töötavad ka teised valikud.


 • Aeg - ajatüüpi lisaväli, parem nupp lisaväljal avab kalendri
 • Artikkel , Hankija, Kasutaja, kliendi inventar, Klient, Kontakt, Objekt, Projekt, Tekst on tekstitüüpi lisaväli, mis topelklõpsu või parema nupu peale avavad vastava asetaja
 • Number - numbri tüüpi lisaväli, teksti sisestamisel hoiatus
 • Seotud - mitu lisavälja saavad omavahel seotud olla ning sisud sõltuda omavahelistest valikutest. Defineeritakse moodulis Lisaväljade Seosed ning konfigureeritakse välja Piirang abil
 • Valik - eeldefineeritud valikutega lisaväli

Piirang - vastavalt tüübile saab siin defineerida Seotud ja Valik tüüpi lisavälja:

 • Seotud - siin defineeritakse seose kood ning mitmenda taseme lisaväljaga on tegu formaat KOOD:tase näiteks AUTOD:1
 • Valik - komaga eraldatud nimekiri valikutest
  :!: kui on vaja ka tühja valikut, tuleks sisu alustada komaga näiteks ,Koer,Kass,Siga

Unikaalne - sisu tohib üle registri esineda ainult üks kord ehk kas ühte lisavälja saab topelt ühel dokumendil kasutada või mitte - vastasel korral hoiatus.

Värv - saab valida, mis värvi antud lisaväli dokumendil tuleb.

Kohustuslik formaat

 • Formaat - JavaScript RegExp formaadis kirjeldus lubatud formaadist
  Näiteks lubatud on ainult sisestada number:number
  ^[0-9]+[:][0-9]+$
 • Formaadi juhis/Näide - inimkeelne juhis, mis kuvatakse juhul, kui sisestatakse vales formaadis sisu
  xxxx:yyyy

Dokumendi peal näeks näites tehtud lisaväli välja järgmine.

2. Lisaväljade kasutamise näited

2.1. Täidetud/täitmata lisaväli - tüüp VALIK

Lisavälja valiku puhul

 • Tühjade väljade otsing toimub (Täitmata) valikut valides.
 • Kõikide täidetud väljade korraga valiku saab (Täidetud) valikuga

Lisavälja valikust mitme variandi välistamine

Näide: kui soovida nähtavale tuua lisaväljad ja välistada paar varianti valikust

2.2.Täidetud/täitmata lisaväli - tüüp tekst

Täitmata valik - tüüp tekst

Kui lisaväli on kirjutatud tekstina, toimub tühja välja välistamine süsteemiseadistustes kirjeldatud tühja välja välistuse märgiga

Täidetud valik - tüüp tekst

et/datatyyp.txt · Viimati muutnud: 2022/06/28 14:34 persoon triinp