Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:keel

Keeled

Directo kasutajaliides on saadaval eesti, inglise, läti, leedu ja soome keeles. Keeli saab lisada ja muuta Seadistused > Üldised seadistused > Keeled all.

Uue keele loomisel tuleb märkida kood ning nimi. Lisaks on soovitatav valida baaskeel (nt. DEFAULT), selle tulemusel näidatakse kõiki fraase, mida kasutajad pole ise tõlkinud, valitud keele baaskeeles, mitte tühjana.

Keele muutmiseks tuleb vajutada nime peale ning avanevas aknas valida moodul, mida tõlkima hakatakse. Näiteks on soov peamenüüs Sündmused ümber nimetada Töökäskudeks, selleks tuleb leida rippmenüüst sobiv vaste:

Seejärel tuleb üles otsida väli, mille nimetust on vaja muuta, ning salvestada.

Seadistuste tõlkimine

Keele koodile vajutades on võimalik tõlkida ümbernimetatavaid seadistusi, mis on redigeeritavad süsteemi seadistustes.

Lisaks keelte all olevatele seadistustele saab osa seadistusi tõlkida otse registri kaardilt - näiteks on tõlgitavad sündmuse, projekti, lepingu staatused ja tüübid, samuti kõik lisaväljad. Tõlked saab lisada soovitud seadistuse kaardi allosas.

Näide sündmuse staatuse tõlkimise kohta
Avades üldiste seadistuste alt soovitud sündmuse staatuse, leiab selle allosast tõlkimise sektsiooni, kuhu on võimalik lisada iga keele jaoks oma tõlge:


Selle tulemusel kuvatakse sündmuse staatuse nimeks tõlgitud fraas, kui kasutajale või peamenüüsse on määratud keel koodiga ENG.
Sündmusel:

Registris:

Tõlgitavate seadistuste loetelu on pidevalt täienemas.

Personali seadistuste tõlked

Personali seadistusi on võimalik tõlkida, kui märkate mõne seadistuse välja juures märki või leiab dokumendi allosast tõlkimise sektsiooni, kuhu on võimalik lisada iga keele jaoks oma tõlge.

Näiteks on võimalik tõlkida ametikohtade nimesid. Selleks tuleb klikkida märgil ja avanevas aknas sisestada soovitud keele juurde tõlge.

Näiteks osakonna seadistustes on tõlkimise sektsioon allosas.

Tulemuseks on see, et kui kasutaja näiteks selle näite puhul kasutab inglise keelset Directot, siis lehitsejates ja aruannetes kuvatakse talle vastavat ametit tõlgituna sellesse keelde.

et/keel.txt · Viimati muutnud: 2021/05/27 15:18 persoon kulli

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki