Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:aal_retsept

Artikli maatriksid/AAL

  • PäisAAL - automaatne artikli looja

AAL retseptid on eraldi dokumendid, mis koosnevad päisest (kood, nimi) ja reegliridadest. Retseptide abil saab luua ja asetada artikleid.

Reegliread

Igal reeglireal on alljärgnev info

  • Jrk - järjekorranumber
  • Koodipikkus - koodiosa pikkus
  • Variatsioone - variatsioonide arv
  • Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
  • Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris
et/aal_retsept.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 21:57 persoon ott