Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:aal_retsept

Artikli maatriksid/AAL

AAL retseptid abil saad luua reeglistiku, mille alusel automaatselt genereerida artiklid olukorras, kus sama artikkel on mitme erineva variatsiooniga. Näiteks on samal artiklil erinevad värvid ja suurused ning iga kombinatsiooni jaoks peaks Directos olema artikkel. AAL retsepti omavaid artikleid saab dokumendile asetada maatriksasetaja abil.

AAL retsepti loomine

AAL retsepte saad luua ja defineerida Seadistused → Üldised seadistused → AAL retseptid

AAL retsept on eraldi dokument, mis koosneb päisest (kood, nimi) ja reegliridadest.


Päis

 • Kood: retsepti kood, soovitavalt sama, mis artiklil.
 • Nimi: retsepti nimi

Reegliread

Igal reeglireal on alljärgnev info:

 • Jrk - järjekorranumber
 • Koodipikkus - koodiosa pikkus
 • Variatsioone - variatsioonide arv
 • Koodid - eeltäidetud variatsioonide list (komadega eraldatud nimekiri)
 • Maatriksfiltris - koht maatriksfiltris

Artiklite loomine maatriks retsepti alusel

 • Loo AAL retsept:

 • Loo artikkel. Täida artiklil põhiväljad (nt klass, hinnad jne), mis peaks loodavatele variatsioonidele kaasa liikuma. Vajutades artiklikaardil nuppu Loo artiklid avaneb AAL retsepti asetaja, kust saad valida, millise retsepti abil variatsiooniartiklid luua:

 • Peale retsepti valikut avaneb aken, milles on võimalik täita/muuta hindu ja lisada loodavate artiklite nimedesse täiendus. Näiteks lisa värvikoodile ja suurustele arusaadavad nimed, mis lisatakse maatriksartikli nime järgi. Kui tabel on täidetud, siis vajuta nuppu Valmis

Ilma nimelisata tabel, kus müügihind ja ostuhind on tulnud maatriksartiklilt:

Nimelisad on lisatud:

 • Peale Valmis nupule vajutamist avaneb uus aken. Selles näed, milliste koodide ja nimedega artiklid luuakse kui vajutad Kinnita nupule. Siin saad sisestada loodavatele artiklitele vajadusel ka ribakoodid.


 • Tulemus artiklite registris:

Kasutamine dokumentidel

AAL retsepti abil loodud artikleid saad mugavalt dokumendile asetada maatriksasetaja abil.

 • Aseta maatriksartikkel dokumendile, nt tellimusele, ning seejärel tee hiire topeltklõps ühikuhinnal.

 • Avanevas aknas saad mugavalt ja ülevaatlikult sisestada erinevate variantsioonide soovitud kogused:

 • Asetamise tulemusena lisatakse dokumendile niimitu rida, mitmele erinevale variatsioonile kogused maatriksasetajas sisestasid:

:?: Alternatiiv on kasutada ka Variante ehk iga variatsioon ei ole mitte eraldi artikkel vaid artikli müügi/ostuartikkel.

et/aal_retsept.txt · Viimati muutnud: 2023/09/26 13:41 persoon raili