Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:ostugrupid

Ostugrupid

Ostugruppide kasutusele võtmine on vajalik siis, kui soovitakse ostuprotsessis hankimist vajavad artiklid, artikliklassid või hankijad ära jagada kindlate ostujuhtide/osakondade vahel. Ostugrupiks võib olla ka kindel tunnus, mille alusel sarnase omadusega artiklid on võimalik ostuprotsessi kokku koondada. Lisaks ostule saab ostugruppide abil analüüsida müügitellimusi ja nendel olevate artiklite koguseid. Näiteks on paljudes ettevõtetes tarnitavad artiklid jagatud mitme ostujuhi vahel tootja järgi ära. Siis sellises olukorras ongi kasulik kasutusele võtta nii ostugrupid kui ka tootja väli artiklikaardil. Artiklitele määratakse tootjad ja ostujuhtide järgi ostugrupid. Nii saab üks ostujuht endale vajalikud erinevate tootjate artiklid korraga ostusoovituse aruandesse ekraanile võtta.

Ostugruppe saab kasutada nii artikli, artikliklassi kui ka hankija küljes.

Seadistamine

Ostugruppe saab seadistada Üldised seadistused > Ostugrupid. Seadistatakse kood ja nimi. Kood siis pigem lühitunnus ja nimi pikem kirjeldus.

Artikli kaardil asub ostugrupi väli OST sektsioonis ja väljalt saab topelt klikk või Ctrl+enter vajutusega ostugruppe valida.

Artikliklassi kaardil on leitav ostugrupi väli Müügipäev ja CN8 koodi väljade vahelt ja valitav topelt klikk või Ctrl+enter vajutusega.

Hankija kaardil asub ostugrupi väli INFO sektsioonis ja väljalt saab topelt klikk või Ctrl+enter vajutusega ostugruppe valida.

Kasutusala

Kui ostugrupid on seadistatud ja vajalike artiklite, artikliklasside või hankijate külge lisatud, saab süsteemis hakata neid kasutama nii ostus kui ka müügis.

Ostusoovitus

Ostugrupi filter on lisatud ostusoovituse aruandesse. Filter mõjub artikli filtrile ehk piirab artiklite valikut ja eelisjärjekord on artikkel, art.klass, hankija. Hankija puhul on eelisjärjekord artiklikaardi pealehe hankija ja siis tagumised hankijad.


Tellimuste nimekiri

Tellimuste nimekirja aruande ostugrupi filter toob aruandesse ainult need müügitellimused ja nende read, mille peal on artikleid, mis on seadistatud filtrisse valitud ostugrupiga. Nii on näiteks ostujuhil võimalik analüüsida mingi perioodi müügitellimusi ja teha sellest lähtuvalt vajalikke ostuotsuseid.


Tellitud artiklite statistika

Tellitud artikli statistika aruandes käitub ostugrupi filter sarnaselt müügitellimuste aruandele ehk toob aruandes välja ainult need artiklid, mis on vastava ostugrupiga seadistud.


et/ostugrupid.txt · Viimati muutnud: 2021/05/18 21:14 persoon evelin