Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:raamatupidaja_nipinurk

Raamatupidaja nipinurk

Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb.

Välistamine

Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #)

Pearaamat

Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas.

1) Näita mulle kandeid kus projekt on puudu, selleks lisa projekti lahtrisse välistuse märk #.

2) Näita mulle kandeid kus objekt ja projekt on puudu - saab valida nii

Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?

1) Tee Maksuametile hankijakaart

2) Koosta ostuarve kuupäevaga, millal on tasumistähtaeg või soovi korral nt 23.03.2021 ja tasumistingimus 7 päeva

Tekib kanne

3) Koosta tasumine

Tekib kanne

Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid.

Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, vajalik teha bilansiväline abikonto „Laenud ja intressid - abikonto“ või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest.

Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?

Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.

Kasutajagrupil, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse

Loe juhendit siit : Maksegraafik

Raha kandmine oma firma arveldusarvete vahel

Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?

1) Ilma reeglita Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida kanne ja märkida kontoks arveldusarve konto kuhu raha liigub. Kande koostamiseks vajuta ülevalt ribalt aktiivseks Kanne valik ja Loo kanne.

Kanne tekib selline

Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea „ei kasuta“, sest kanne on juba koostatud.

2) Reeglid variant 1. Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded.

Loo uus reegel pangaväljavõtte realt (Reegel tulp - Lisa), kus täidetakse ära vajalikud väljad:

:!: Reeglit saad alati testida nii et salvestad ja kui kanne ei looda selline nagu soovid, kustuta kanne. Ava reegel ning muuda niikaua kui saad soovitud tulemuse. Salvesta reegel. Salvesta uuesti pangaväljavõte - siis luuakse reeglite alusel kanded mis on loomata.

3) Reeglid variant 2. Kui ei soovita kasutada „ei kasuta“ reeglit, tuleb mõlemale pangaväljavõttele koostada reegel, kus kontona on kirjas panga vahekonto „raha teel“, vali ise kas teed bilansikonto või 9! numbriga algava bilansivälise konto.

a) Raha väljakandmise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto „raha teel“, kanne tekib selline.

b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto „raha teel“, kanne tekib selline. Nii saad alati kontrollida, et panga vahekonto peab olema 0.

Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?

Finantskandeid, mis ei ole otse pangaväljavõttelt koostatud, ei saa siduda pangaväljavõttega. Pangaväljavõtet üle kontrollides lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp „Ei kasuta“. Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks.

Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine

Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada.

Vali Süsteemiseadistused - kirjuta kontsern.

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud

Järgmisele vabale reale kirjuta

Kontsern - tahaks vaadata kontseribaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid

Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.

Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet.

Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud „perioodi lõpp“. Teame, et andmete konsolideerimisel kasumiaruandes valitakse „Perioodi keskmine“. Andmete kontrollimise hetkel peate seadistust muutma „perioodi lõpp“ peale.

Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära

Vaata et printimise seadistustes Margins valik oleks märgitud None.

Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is

Miks pangaväljavõttel näitab VAHE summat punasena

Algsaldo blokis on infoväljad

  • Failis - näitab pangas algsaldot
  • Directo - näitab Directos konto algsaldot
  • VAHE - näitab panga algsaldo vahet

Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number.

Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, siis näitab VAHE punast numbrit.

Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis

  • Mine eelmise pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud.
  • Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust konto selle päeva väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas.

:!: Vead mis võivad tekkida - konto on kandel vale.

Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige.

Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ?

Lülita sisse süsteemiseadistus

Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega

Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka Periodiseeritud - Rida väärtusega 1.

Näide :

Sama kanne peale massimportimist :

Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval

Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega.

et/raamatupidaja_nipinurk.txt · Viimati muutnud: 2021/06/12 08:26 persoon jane