Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:raamatupidaja_nipinurk

Sisujuht

RAAMATUPIDAJA NIPINURK

Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb.

KANDED

Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega

Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka Periodiseeritud - Rida väärtusega 1.

Näide:

Sama kanne peale massimportimist :

Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

Kui kontol peaks olema USD-id, aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.

Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i).

 • Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
 • Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.

Näitena pearaamatu kanded

:!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja .

PANGAVÄLJAVÕTTED

Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena

Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva panga algsaldo ja Directo konto algsaldo ei ole võrdsed. Kui VAHE summal on number juba pikemat aega, vaata eelmiste päevade pangaväljavõtteid ja leia pangaväljavõte, millel on algsaldo VAHE null ja alusta kontrollimist sellest päevast.

Algsaldo blokis on infoväljad

 • Failis - näitab pangas algsaldot
 • Directo - näitab Directos konto algsaldot
 • VAHE - näitab panga algsaldo vahet

Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number.

Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, siis näitab VAHE punast numbrit.

Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see, et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa.

 • Mine eelmise pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli, kas kõik read on kannetega kaetud.
 • Kontrolli, kas eelmise päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud.
 • Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto eelmise päeva väljavõtet ja vaata, kas kõik read on seal olemas.

:!: Vead, mis võivad tekkida

 1. konto on finantskandel vale.
 2. tasumine, laekumine jne. pole koostatud
 3. tasumine, laekumine on koostatud, aga pole kinnitatud
 4. koostatud on topelt tasumine, laekumine
 5. kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne
 6. kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva

Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige.

Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?

 • Eemalda real vale seos, vajutades real tüübi tulbas punase X peale

 • Vali dokumenditüüp ja loo uus seos
 • Kontrolli kas seos tekkis õige
 • Kontrolli konto väljavõte
 • Märgi pangaväljavõte suletuks

Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?

Finantskandeid, mis ei ole otse pangaväljavõttelt koostatud, ei saa siduda pangaväljavõttega. Pangaväljavõtet üle kontrollides lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp „Ei kasuta“. Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks.

Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt

Kui enda pangakontode vahel kantakse raha ja mõlemad pangakontod tekivad pangaväljavõttesse, siis tuleb vaadata et ainult ühel pangaväljavõttel tehakse finantskanne ning teisel pangaväljavõttel märgitakse „Ei kasuta“.

Näide : Ilma reeglita Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida kanne ja märkida kontoks arveldusarve konto kuhu raha liigub. Kande koostamiseks vajuta ülevalt ribalt aktiivseks Kanne valik ja Loo kanne.

Kanne tekib selline

Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea „ei kasuta“, sest kanne on juba koostatud.

Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?

2) Reeglid variant 1. Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded.

Loo uus reegel pangaväljavõtte realt (Reegel tulp - Lisa), kus täidetakse ära vajalikud väljad:

:!: Reeglit saad alati testida nii et salvestad ja kui kanne ei looda selline nagu soovid, kustuta kanne. Ava reegel ning muuda niikaua kui saad soovitud tulemuse. Salvesta reegel. Salvesta uuesti pangaväljavõte - siis luuakse reeglite alusel kanded mis on loomata.

3) Reeglid variant 2. Kui ei soovita kasutada „ei kasuta“ reeglit, tuleb mõlemale pangaväljavõttele koostada reegel, kus kontona on kirjas panga vahekonto „raha teel“, vali ise kas teed bilansikonto või 9! numbriga algava bilansivälise konto.

a) Raha väljakandmise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto „raha teel“, kanne tekib selline.

b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto „raha teel“, nii saad alati kontrollida, et panga vahekonto peab olema 0. Kanne tekib selline :Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale

Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis

 • Võta kasutusele arvepõhine viitenumber
 • Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud
 • Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel

Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada

Kui mingil põhjusel pangaväljavõte automaatselt pole Directosse laekunud (tehniline probleem) saab käsitsi pangaväljavõtte lisada.

 • Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõte - faili formaat ISO_XML_

 • Loo uus pangaväljavõte Directos

 • Märgi Tasumisviis ja salvesta, peale seda ilmub nupp
 • Lae fail üles ja vajuta IMPORT

 • Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud
 • Kontrolli üle
 • Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, tekib automaatne pangaväljavõte tühjade ridadega s.t. topelt andmeid ei teki.

Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot

Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi.

:!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.

KULUTUSED

Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa

Kui kulutusel on mitmes erinevas valuutas ridu ja /või on erinevatel kulutustel erinevas valuutas tehtud kulutusi ja soovitakse vaadata aruannet valuutasummade lõikes. Näiteks Kulutus :

Kulutaja aruanne - valikutega Ridadega, Valuutas näitab all valitud kulutuste summad erinevate valuutade kaupa kokku

Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?

Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata.

 • Loo Kulutuse tüüp

Näiteks :

 • Loo Kulutus ja kinnita

 • Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut
 • Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud.
 • Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud Personali tulu JAH

VÄLJAMAKSED

PÕHIVARA

Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite kaardid on loodud

Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali „näita ridu“. Veerus Nimi/Vara on ridadel näha vara numbrid, kui vara kaardid on koostatud.

:!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid.

Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?

Aruanne - Vara nimekiri. Kirjuta ajaväljadesse Aeg ja Kehtiv kuupäev 31.12.2019. Kehtiv kuupäev on abistav väli, mis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud varad.

Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga

 • Vara kaartidel sulgemise linnuke on mõeldud väikevahendite „mahakandmiseks“ ehk aruannetest eemaldamiseks. Põhivarade mahakandmisel ei tohiks vara kaarte sulgeda. Kui kaart sulgeda, siis ei ilmu see enam Vara kulumi ja Vara nimekirja aruannetesse ning aruanded ei ole võrreldavad bilansiga.
 • Vara moodulis tehtud toimingud finantskannete kuupäevade muutmine ei muuda aruannetes kuupäevi ja vara mooduli ja bilansi andmed ei ole võrreldavad.
  • Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine
  • või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine.

Kas auto erisoodustust saab arvutada ka väikevahenditele ?

Ei saa. Auto erisoodustuse arvutamine on toimub Vara kulumi aruande peal ja sinna aruandesse tulevad ainult põhivarad.
Auto erisoodustust saab arvutada ainult põhivara kaartidel olevatele autodele. Juhul kui autod ei ole ettevõtte omad vaid nt. kasutusrendilepingu või muu lepingu alusel ettevõtte kasutuses, siis tuleks põhivara klasside alla luua eraldi põhivara klass auto erisoodustuse jaoks.

Kas vara kaardi peal saab põhivara osaliselt maha kanda

Vara kaardi pealt ei saa osaliselt põhivara maha kanda. Kui soovid komplektist osa maha kanda, tuleks kõige pealt kõik maha kanda ja seejärel arvele võtta ainult see osa, mis jäi alles.

Uue põhivara kaardi peal saab proportsionaalselt põhivara soetusmaksumusest osaliselt maha kanda.

Kui põhivara jääkväärtus on 0, tekib lisasumma ja soovin kindlat amortisatsiooni % või summat kandele

Kui põhivara on amortiseerunud jääkväärtusega 0,00 eurot ning tehakse parendus mis põhivara kaardile lisatakse lisasummana. Soovitakse näiteks 5 aasta jooksul amortiseerida lisasumma. Selleks

 • arvuta välja uus amortisatsiooni%
 • muuda põhivara kaardil amortisatsiooni% vastavalt väljaarvutatud numbrile
 • amortisatsiooni arvutamine hakkab järgmisest kuust vastavalt lisasumma lisatud kuupäevale.

Näide, kuidas arvutada uut amortisatsiooni %

OBJEKTID

Miks ma ei saa topeltkliki või hiire parema klahviga objekte valida ?

Kui objektide maatriksi asetajal on peenhäälestuse alt valitud Maksimaalne kirjete arv Märkides numbri, siis kui on objektitasemel rohkem kirjeid, saab topeltklikiga valida objekti või kirjutada sõnaosa ja parema hiire klahviga valida objekti.
Kasutajagrupil peab olema valitud dokumendid - objekt - Lehitse õigus.

TASAARVELDUS

VAHEKANDED

Vahekande tegemisel tuleb kande tasakaalustamiseks panna konto „eelmiste perioodide kasum“. Kontot „Aruandeaasta kasum“ ei tohi panna, muidu ei liigu eelmise kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale.

EELARVED

BILANSS

Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt

Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmärgiga

Kui bilansi kirjelduses on toodud kasumiaruande kontod nähtavale, siis näidatakse tulukontode saldosid + märgiga ja kulukontode saldosid - märgiga s.t. ka kulukontode saldod paistavad aruandes + märgiga.

Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata

Selleks tuleb „kontod“ linnuke ära võtta

KASUMIARUANNE

Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?

Kasutatud kasumiaruande kirjeldus :

 • vali objekti Tase, millise taseme objekte soovid võrrelda
 • vali objektid laiali
 • vali eralda objektid ( see on vajalik, kui kande peal on rohkem objekte kui üks kasutatud)

 • Kui ei vali eralda objektid, näitab sama aruanne kõiki objektikombinatsioone eraldi real

Objektide välistamine kasumiaruandes

Kasumiaruandes saab välistada ühte või mitut objekti. Välistamine toimib hüüumärgiga ! ja kui soovitakse välistada mitut objekti, siis tuleb need eraldada & märgiga.

:!: Kontrolli kindlasti üle, et süsteemi seadistus oleks korrektne. Süsteemi seadistused Üldised seadistused Mitme teksti korraga otsingu märk vali: &

Näiteks kui soovitakse kasumiaruandes välistada objekt LADU, siis tuleb Objekt väljale kirjutada !LADU.

Kui aga soovitakse kasumiaruandes välistada objektid LADU ja MÜÜK, siis tuleb Objekt väljale kirjutada !LADU&!MÜÜK.

PEARAAMAT

Pearaamat annab veateate

Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad ja vajutad otse CSV nupule.

Vaata õpetust siit : salvesta_aruanne_csv_failina

Välistamine pearaamatus

Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #)

Pearaamatust saab kontrollida, kas kõikidel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas.

Projekti välistamine pearaamatus

Näita mulle kandeid, kus projekt on puudu. Selleks lisa projekti lahtrisse süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märk (näiteks: #).

Objektide välistamine pearaamatus

Selleks, et otsida kandeid, millel näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme.
:!: Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri.

Algne näide :

Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu

Näita mulle kandeid, kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objektid on puudu

Näita mulle kandeid, kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase), auto (6 tase) objektid ning projekt on puudu

Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid

Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused :

1) Süsteemiseadistus 2) Kasutaja või kasutajagrupi õigused 3) Koostada bilanss või kasumiaruanne, kus on ainult kontod, mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekiri kasutajatest, kes võivad seda aruannet näha. 4) kasutaja saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta on kasutajaks märgitud
5) Bilansist saab avada pearaamatut, korraga ainult ühe konto kaupa.
6) Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. Piiratud õigustega kasutaja saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.

MAKSEANDMIK

SALDOANDMIK

Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus

Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.
Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.
Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist : Riigi saldoandmik

LIKVIIDSUSARUANNE

Kui kliendile esitakse tellimus, mille järgi peaks 50% kohe ära maksma ja 50% peale kauba kättesaamist, siis selleks et likviidsusaruandes näitaks laekumisi õieti peaks tasumistingimuse peale topeltklikiga märkima maksegraafiku ajad

HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA

Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi

 • Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
 • Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga, et elimineerida topelt valuutakursi summa

Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).

Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. Sama konto USD-i vaates

Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande Pearaamatus on kanded sellised

MAKSUAMET

TSD

TSD lisad 4, 5 ja 6

Directost saad e-MTA-sse töötasude aruandest koos TSD-ga automaatselt saata ka TSD lisade 4, 5 ja 6 andmed. Kui Sul on kõik vajalikud finantskanded loodud, siis täituvad koos TSD faili üleslaadimisega lisade andmed automaatselt. Vajadusel saab veel teha parandusi, luua TSD fail uuesti ning lisade 4, 5 ja 6 faile ka ükshaaval e-MTA-s üles laadida.

TSD lisade 4, 5, 6 automaatseks e-MTA keskkonda laadimiseks:

1. Seadista kontodele Erisoodustuse väli

Erisoodustus - saab valida, millise TSD lisa 4, 5, 6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Seda on kasulik määrata, kui soovid, et TSD esitamisel täituksid Maksu- ja Tolliametis erisoodustust puudutavad väljad.

:!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD lisa 4, 5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad.

:!: Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määrani ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele.

2. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud

Pearaamatu aruanne vahesumma Erisoodustuse lõikes aitab kontrollida e-MTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.

Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4, 5, 6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma.

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa

3. Saada TSD

 • Saada TSD automaatselt Maksuametisse

Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka lisade 4, 5 ja 6 andmed. Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning ühe nupuvajutusega andmed uuesti saata.

 • Laadi alla TSD fail Diretost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse.

Kui Sa ei soovi TSD-d automaatselt e-Maksuametisse saata, saab TSD faili ka Directost alla laadida ning faili kas korraga või lisade kaupa e-Maksuametisse üles laadida.

MÜÜGIARVE

Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?

Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.

Kasutajagrupil, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ?

Selleks, et kreeditkannete finantskanded oleksid miinusmärkidega, lülita sisse süsteemiseadistus
Finantsi kanded saavad olla negatiivsed→ JAH

Laekunud arve krediteerimine

Kuidas toimida olukorras, kus krediteeritav arve on laekunud ning krediteerimise tulemusena muutuks algse arve saldo negatiivseks?

1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks

Esimese sammuna märkige palun laekunud summa kliendile ettemaksuks, seda saate teha ettemaksu lahtris topeltklikki kasutades.

Seejärel asetub ettemaksu lahtrisse varasemalt laekunud summa miinusmärgiga:

Kreeditarve kinnitamisega muutub algse arve saldo ning kliendile tekib ettemaks, mida saab järgnevate arvete katteks kasutada või kliendile tagasi kanda. Kui soovite tekkinud ettemaksu kliendile tagastada, siis saate seda antud juhendi järgmise punkti abil teha.

2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi

Kliendile ettemaksuks märgitud summa tagastamiseks koostage palun laekumine. Esmalt lisage laekumisele kliendi kood ning seejärel tagastatav summa miinusmärgiga. Tasumisviis valige vastavalt sellele, kuidas kliendile raha tagastate.

Laekumise kinnitamisega tagastatakse kliendile vastav summa ning vähendatakse ettemaksu.

Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane

Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.

Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.

LAEKUMINE

10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

Directost saab otse kliendile raha tagastada. Mugav ekslike laekumiste, ettemaksude, deposiitide tagastamisek. Arveldusarve, kuhu raha kanda märgitakse kas kreeditarvele või kliendikaardile või otse laekumise dokumendile.

Raha tagastuse ekspordi õnnestumiseks :

 • Laekumisel peab olema märgitud kliendi IBAN (arveldusarve). Korduvatel tagastustel täidetakse kliendikaardi vastav väli.
 • Kliendil peab olema üherealine miinussummaga tagastus Summa S väljal
 • SEPA eksport nupp tekib ainult kinnitamata laekumiselt
 • Tasaarveldused peavad olema tehtud ja kinnitatud teise laekumise peal. Juhul kui laekumisele asetatakse nii pluss kui miinusssummadega ridu, siis raha tagastamine kliendile vaatab ainult miinussummasid

Uus kujundus

Vana kujundus

MÜÜGIRESKONTRO

OSTUARVE

Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel

Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering:

Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine:

Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt.

Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate

Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib veateade:

 • Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet.

Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega

Ostuarvel ettemaksuartikli kasutamisel võib korraga kasutada ainult kas ettemaksuartiklit või miinussummaga ettemaksu kasutamist kulu katmiseks.

Ei tohi ühe ostuarve peal kasutada ära ühte ettemaksu ja võtta kasutusele järgmist ettemaksu.

Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada

Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada

1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0

 • Loo käibemaksukood

 • Loo ostuarve

 • Ostuarve finantskanne

2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)

 • Loo käibemaksukood

 • Loo ostuarve

 • Ostuarve finantskanne

:!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti

Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?

1) Tee Maksuametile hankijakaart

2) Koosta ostuarve kuupäevaga, millal on tasumistähtaeg või soovi korral nt 23.03.2021 ja tasumistingimus 7 päeva

Tekib kanne

3) Koosta tasumine

Tekib kanne

Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid.

Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, vajalik teha bilansiväline abikonto „Laenud ja intressid - abikonto“ või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest.

Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse

Loe juhendit siit : Maksegraafik

Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00

Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00. Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu. Põhjuse leidmiseks :

 • Arvuta aruanne Ostu ettemaksud

Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga

 • Klikkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne Hankija ettemaks

 • Kui aruandes on näha et Tasumistel on EEK-is miinustasumised ehk ostuettemaksud ning EUR-is samas summas näitab aruannet tasumist ning saldo on 0, tuleb koostada Tasumise dokumendil tasaarveldus.

 • Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade.

Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu

Kui ostuarvet periodiseeritakse ja kinnitamisel tekib veateade Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida. Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti.

Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol

Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt

Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar

Kinnitatud ostuarvet on võimalik muuta, kui muutja kasutajagrupi küljes on ostuarvel õigus tulbas „Kinnita“ märgitud „Kinnitatud“.

TASUMINE

Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is

Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane

Kui hankijal on kreeditarveid, siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks.

Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat?

Kui hankijale on ostuarve eest ära tasutud, aga hankija tagastab raha ning kreeditarve saadab hiljem järgi.

1. Hankija poolt tagastatud summa osas teha sellele ostuarvele miinus summaga tasumine. Selle tulemusena tekib ostuarvele jälle saldo.

2. Kui saabub kreeditarve, siis tasaarveldada algne ostuarve kreeditarvega.

:!: Soovitame märkida sellele ostuarvele staatuseks „ära maksa või tasaarveldamisele“ vms, sest muidu võib see minna kogemata maksmisesse.

Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi

Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse.

Oleme lisanud failide nimele ettevõtte lühinime, mis paistab Directo päises

Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes.

Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline :

Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste dokumentide failidele:

 • Käibemaksuaruanne
 • TSD aruanne
 • Tasumised
 • Palga tasumised
 • Väljamaksed

Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeri ostuarveid

 • tasumise peenhäälestusel seadistus Eksportimisel sama hankija maksed EI koondu
 • Ostuarvetel on viitenumbrid, sellisel juhul kunagi ei koondu ostuarved
 • Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read

Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk

Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud.
Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid.
Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk.

Võimalikud lahendused :

 • kasutada peenhäälestust Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu
 • luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega
 • kasutada ostuarvete viitenumbreid
 • saata hankija raamatupidamisele aruande ost - aruanded - tasumised raport tasumiste kohta

Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas

Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud

 • Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH
 • Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI

Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada

Välisvaluutas ettemaksu kasutamisel tuleb selle kasutamisel kasutada täpselt sama valuutakurssi. Kui tasumist salvestades tuleb veateade, tuleb jälgida et on tasumisele lisatud küll USD-id aga valuutakurss on tasumise päeva oma. Ettemaksu puhul on erisus ja tuleb valuutakursiks märkida täpselt sama valuutakurss nagu on tasumise dokumendil, millega hankijale on tehtud ettemaks.

Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe

Viga teada ja parandatud !!!
Enne detsember 2022 tehtud ostuarvetel kehtib see õpetus
Selline olukord võib tekkida, kui ostuarve on välisvaluutas ning on otse ostuarvel Ettemaks välja kaudu tasaarveldatud ettemaksuga tasumisele kuuluv summa. Kuna valuutakurss ettemaksu kuupäeval ja tasumise kuupäeval on olnud erinev, tekib valuutakursi vahe.
LAHENDUS : Kui ostuarve on välisvaluutas, tuleks kasutada ettemaksuga sidumiseks tasumise dokumenti.

 • Ostuarve kinnita ilma ettemaksu kasutamata
 • Loo tasumise dokument ostuarve kuupäevaga eraldi miinusettemaksule valuutakursiga, mis on tasumise dokumendil
 • Loo eraldi tasumise dokument ostuarvele ostuarve kuupäevaga
 • Kontrolli pearaamatu aruandest tasumisviisi konto saldot
 • Loo finantskanne ja kanna valuutakursi vahe tuludesse, kuludesse

Näide

Ettemaks Ostuarve

Ostureskontro hankija lõikes

Pearaamatu aruanne

LAHENDUS
1) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära 2) Loo tasumine tasumisviisiga tasaarveldus eraldi ettemaksule ja ostuarvele. 3) Kontrolli tasaarvelduse vahekontot, seal peaks saldo olema null.

4) Loo finantskanne et kanda valuutakursi vahe maha ja kontrolli pearaamatust konto saldot

5) Ostureskontros ei ole enam vahet

HANKIJA

Automaatika

Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada

Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri välja abil.

 1. Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale „Intress“ ja „Osamakse“ ning täida Väljad mis täidetakse reegilte sobivusel kõikidel liisinglepingu ostuarvetel
 2. Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida väljad mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt

Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale

 • Süsteemiseadistus Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt peab olema EI - siis arvestab automaatika reegli real kirjutatud sisu infoga.
 • Kui Süsteemiseadistus Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt on JAH - kirjutatakse alati real sisuks konto nimetus

Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane

Kui hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane, tuleb iga riigi jaoks teha eraldi hankija kaart. Selleks tee hankija põhikaardist koopia ja muuda ära väljad, mis on erinevad (käibemaksu registreerimiskood jne.).

Hankijale laieneb kutse - või ametisaladuse hoidmise kohustus

KMS § 27 lõige 1/4 Käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata selliste tehingute ja toimingute eest väljastatud ja saadud arvete andmeid, millele seaduse alusel laieneb kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus. Teenuse saaja võib käibedeklaratsiooni lisal kajastada käesolevas lõikes nimetatud tehingute ja toimingute eest saadud arvete andmeid.

Need kliendid ja hankijad, kellel laieneb KMS § 27 lõige 1/4 - neil peaks kliendi/hankija kaardil panema tüübiks „Eraisik“. Sellisel juhul ei lähe selle kliendi / hankija müügi/ostuarved Käibedeklaratsiooni lisa A ja B peale

OSTURESKONTRO

Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval

Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega.

OSTUARVETE ETTEMAKSUD

Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti

Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud

Seostamata ettemakse näidatakse, kui ei ole tasumisel ettemaksu kasutamisel seotud tasumine konkreetse ettemaksuga

 • Ava tasaarvelduse tasumine

 • Kolmanda mummu all vajuta Ettemaks nupule

 • Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

 • Peale ettemaksu valimist näitab seost

 • Kinnita tasumine

KÄIBEMAKS

Kuidas saab käibemaksukoode sulgeda

 • loo käibemaksukoodile lisaväli valikutega ,SULETUD
 • märgi valik SULETUD käibemaksukoodidele, mida on vaja sulgeda
 • lisa käibemaksu asetajale lisaväli nähtavale ning salvesta vaade koos SULETUD välistusega

Käibemaksukontode kinnikandmine

Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile.

1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema
2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne

 • D Käibemaksu tasumine
 • K Maksude ettemaksed

:!: Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile, siis tuleb kanne ikka teha aga summade ees on miinusmärk

3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne

 • D Maksude ettemaksed
 • K Pangakonto

4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde.

Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida

 • Loo uus käibemaksukood
 • Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi

Ostuarve pöördkäibemaksuga, mida tagasi ei saa küsida

Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus

5 % käibemaksumäär

Käibemaksu arvestuses muutus alates 2022. aasta 1. augustist nii elektrooniliste kui füüsilisel kandjal ajakirjandusväljaannete käibemaksumääraks 5% senise 9% asemel.

Directo poolt ei ole 5% käibemaksumäär automaatselt Käibedeklaratsiooni lisatud, kuna käibedeklaratsioonile saab iga kasutaja vastavalt enda vajadusele ise abiridasid luua. Seetõttu tuleb igal Directo kasutajal 5% käibemaksumäära kasutamisel muutused käibedeklaratsooni teha iseseisvalt. Siin annamege ülevaate, kuidas seda korrektselt teha.

Kui oled 5% käibemaksumääraga müüja:

 • Loo Konto 5% müügikäibemaksu arvestamiseks (soovi korral)
 • Loo 5% käibemaksukood ja märgi vajalikud müügikäibemaksu kontod
 • Lisa Käibedeklaratsiooni kirjelduses vajalikud read
 • Lisa Käibedeklaratsiooni kirjelduses „Sektsioon“ tulbas 5% käibemaksumäära valik (vajalik, et rida asetuks e-MTA Käibedeklaratsioonile)

Näide:

Kui oled 5% käibemaksumääraga ostja

 • Loo 5% käibemaksukood ja märgi vajalikud ostukäibemaksu kontod
 • Soovi korral võib teha erinevate määrade jaoks eraldi konto.

KÄIBEDEKLARATSIOON

Need kliendid ja hankijad, kellel laieneb KMS § 27 lõige 1/4 - neil peaks kliendi/hankija kaardil panema tüübiks „Eraisik“. Sellisel juhul ei lähe selle kliendi / hankija müügi/ostuarved Käibedeklaratsiooni lisa A ja B peale

KONTSERN

Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine

Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada.

Vali Süsteemiseadistused - kirjuta kontsern.

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud

Järgmisele vabale reale kirjuta

Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid

Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.

Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet.

Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud „perioodi lõpp“. Teame, et andmete konsolideerimisel kasumiaruandes valitakse „Perioodi keskmine“. Andmete kontrollimise hetkel peate seadistust muutma „perioodi lõpp“ peale.

MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED

Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära

Vaata, et printimise seadistustes Margins valik oleks märgitud None.

OSS deklaratsioon

OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata

OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood. Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga.

Andmete formaadid Excelisse eksportimisel

Numbri koma
Directo käivitatud aruande saad avada Excelis vajutades F12 klahvi, klahvikombinatsiooni Alt-E või klikkides Exceli ikoonil. Kui avanenud Exceli failis on numbritel kümnendkohti eraldavaks sümboliks punkt, saab selle komaks muuta Seadistused > Isiklikud seadistused > Kasutaja > Numbri koma alt.

:?: Vajadusel tuleb üle vaadata, et ka „Numbri tühik“ on häälestatud Excelile sobivalt.

Excelisse kopeerides kaovad koodide eest nullid
Dokumendi read saad kopeerida Excelisse, kui liigud hiirekursoriga reale näiteks artikli nimetuse väljale ning vajutad Alt-C. See toiming kopeerib dokumendi read lõikelaua (Clipboard) puhvrisse. Edasi saad need Excelisse asetada/kleepida vajutades Ctrl-V või Exceli Redigeeri/Edit menüüst Kleebi/Paste abil. Kui Excelisse kopeeritud andmetel kaovad näiteks nulliga algavatel numbrikoodidel esimesed nullid ära, tuleb enne kopeeritud andmete asetamist/kleepimist Exceli tabeli või vastava tulba formaadiks määrata Text/Tekst.

Näide dokumendi ridade Excelisse kopeerimisest:

:?: Vaikimisi kopeeritakse kõik read, aga vajadusel saad rea numbril klikkides märkida ka üksikuid ridasid, mida soovid kopeerida.

:?: Vaikimisi kopeeritakse ainult muudetavad väljad. Kui on vaja kopeerida ka arvutuslikke (mitte muudetavaid) välju, tuleb enne kopeerimist vajutada CapsLock nuppu (kuni dokumenti pole uuendatud, pead seda ühe korra tegema, kui dokument laetakse uuesti või avatakse, pead CapsLock nuppu uuesti vajutama).

et/raamatupidaja_nipinurk.txt · Viimati muutnud: 2023/11/07 14:56 persoon vilja