Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:uued_varadokumendid

Uute Põhi- ja väikevahendite kasutusele võtmineUUENDUSED

 • Andmete muutmine toimub läbi lisadokumentide. Uued dokumendid “Põhivara muutus” ja “Väikevahendi muutus” on loodud põhivara ja väikevahendi kaardi peal olevate andmete muutmiseks nagu nt. objekt, projekt, osakond, kasutaja, vastutaja, klient jne. Need dokumendid salvestavad ajalises järjestuses kogu andmete muutmise ajaloo koos vastavate muudatuste ja tegevuste infoga.
 • Põhivara puhul arvutame amortisatsiooni osakaalu järgi objektide ja projektide lõikes.
 • Põhivara amortisatsiooni saame arvutada kindla kuupäevani mahakandmisel (varem oli kuupõhine).
 • Põhivara kanname maha osaliselt (nt arvel komplektina 100 ühikut, kannan maha 5 ühikut).
 • Põhivara kaardil saab olla kogus ainult 1.
 • Väikevahenditel saab ühe väikevahendi kaardil olla kogus suurem kui 1 ning iga tükk saab enda unikaalse ID numbri edasise arvestuse pidamise jaoks. Analüüsida, kas sobib kasutusele võtta, kõik väikevahendi kaardi väljad ei ole dubleeritud.
 • Uusi põhivara ja väikevahendite dokumente ei saa kinnitusest avada (saab teha vastupidise muutmise peale kui peab eelmise muudatuse tühistama). Avada saab ainult vara mahakandmise dokumenti. Põhivara kaarti saab avada, kui kasutatakse põhivara kaardi kinnitamist.
 • Dokumentidel finantskannete kuupäeva muutmine tekitab bilansi ja vara mooduli andmete mittevastavuse (nii nagu müügi- ja ostumoodulis).
 • Kinnitusest ei saa avada järgmisi dokumente
  • Põhivara muutus
  • Väikevahendi muutus
  • Põhivara ümberhindlus
  • Vara inventuur
 • Kinnitusest saab avada järgmisi dokumente
  • Vara mahakandmine1. Vara mooduli uued dokumendid
 • Põhivarad - põhivahendite algne kaart - luuakse ostuarvelt, kulutuselt, lao mahakandmiselt või täidetakse käsitsi.
 • Väikevahendid - väikevahendite algne kaart - luuakse ostuarvelt, kulutuselt, lao mahakandmiselt või täidetakse käsitsi.
 • Põhivara muutus - põhivara ja immateriaalse põhivara osakonna, kasutaja, objektide, amortisatsiooni osakaalu jne. muutmise dokument .
 • Väikevahendi muutus - väikevahendite osakonna, kasutaja, objektide jne. muutmise dokument .
 • Põhivara ümberhindlus - Põhivara üles- ja allahindamise ning osalise mahakandmise dokument.
 • Vara inventuur - Põhivara ja väikevahendite inventuuri teostamise dokument.
 • Vara mahakandmine - põhivara ja väikevahendite mahakandmise dokument.

2. Uute dokumentide lisamine

Lisa uued dokumendid kasutajagrupile, kes hakkab neid dokumente kasutama:

 • Põhivarad
 • Väikevahendid
 • Põhivara muutus
 • Väikevahendi muutus
 • Põhivara ümberhindlus
 • Vara inventuur
 • Vara mahakandmine
 • Aadressid

Eemalda vana vara dokument:

 • Vara

3. Korrasta vara klassid

Andmete korrektseks liikumiseks on vajalik, et vara klassid oleksid korralikult täidetud (vajalik on Vara tüüp täitmine, et õiged kaardid tekiksid nii põhivara kui väikevahendite kaartidena).

Juhend : Vara klassid

4. Lisa põhi- ja väikevahendite asukohad

Varadele asukoha andmete lisamiseks saab neid märkida osakondade all olevasse aadresside blokki.

Vaata juhendeid :

5. Vaata läbi uute dokumentide juhendid

6. Vaata läbi Directo uute dokumentide üldreeglid

7. Tegemisel

 • Kõikide uute dokumentide osas ootame klientide tagasisidet ja ettepanekuid
 • „Vara nimekiri“ aruandes ei ole uued seosed veel kõik lisatud
 • Massimport ja -eksport uute väljade osas ei ole kõik veel valmis
 • Kõikide dokumentide väljatrükke ei ole hetkel veel lisatud
et/uued_varadokumendid.txt · Viimati muutnud: 2023/04/24 16:51 persoon vilja