Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:aastavahetus

Olulised tegevused aastavahetusel

Iga kord, kui vahetub kalendriaasta ning paljude ettevõtete jaoks ka majandusaasta, tasub varakult üle vaadata Directo seadistused ning mõtelda, millal on mõistlik mingeid toiminguid läbi viia. Allpool on toodud tähtsamad teemad, millele pead aasta vahetumisel mõtlema.

Käibemaksu tõus 1.1.2024

Loe juhendeid ning vaata videojuhiseid siit: Käibemaksu tõus 1.1.2024.

Numbriseeriad

Selleks, et uuel kalendriaastal uute dokumentide loomine muretult sujuks, tuleb veenduda, et numbriseeriad on seadistatud nii, et vajalikud seeriad ka pärast aastavahetust kehtiks.

Seadistused → Üldised seadistused → Seeriad

Numbriseeriatel on määratud kehtivuse algus- ja lõpuaeg (lõpuaeg on kellaaja suhtes tundlik!), seega pead veenduma, et vähemalt ühe seeria kehtivuse lõpp on järgmises aastas või veel kaugemal tulevikus. Juhul, kui kasutusel olevas seerias on veel piisavalt palju vaba numbriruumi, soovitab Directo olemasoleva seeria lõppu pikendada. Kui see võimalik ei ole, tuleb luua uus seeria või seeriad. Viimasel juhul tuleks uus numbriseeria lisada ka kasutajate külge.

Directo kontrollib ja vajadusel täiendab kõikides andmebaasides jooksva aasta seeriaid paar päeva enne aasta lõppu nii, et seeriad kehtiks vähemalt 31.12 kella 23:59ni ja aasta viimasel päeval sujuks töö tõrgeteta.

:?: Käsitsi loodavate finantskannete jaoks kasutatavaid seeriaid seadistatakse „Raamatu seadistused“ alt.

Kõik ettevõtted, mis kasutavad Directot mõne välise infosüsteemiga (D2D, e-arve, Swedbank Gateway, SEB Baltic Gateway või LHV Connect, Telema või EDIsoft) liidestatuna, peavad eriti tähelepanelikult kontrollima, et juhul, kui järgmise aasta jaoks otsustati luua uus numbriseeria, siis oleks see õigel ajal muudetud ka kõikides seadistustes. Kõige tähtsam neist on süsteemiseadistus Vaikimisi seeria, mis mõjutab suurt hulka erinevaid sisenevaid dokumente, aga lisaks tuleb üle vaadata näiteks XML kasutaja või Telema andmeliiklust kasutava kliendi vastavad seadistused. Ebakorrektse seeria korral peatub sisenevate dokumentide liiklus, seetõttu soovitame tõrgeteta töö tagamiseks erinevate kalendriaastate jaoks erinevaid seeriad MITTE luua, pikendades selle asemel olemasoleva seeria kehtivust.

Numbriseeriate toimimise põhimõtete ja seadistamise nippide kohta teada saamiseks tasub hoolega läbi lugeda see juhend: Numbriseeriate seadistamine.

Enda kasutaja numbriseeria seadistuse kontrollimise juures on abiks see juhend: Isiklikud seadistused.

Seeriad süsteemiseadistustes

Kui kasutad erinevate toimingute jaoks erinevaid seeriad, mis on määratud süsteemiseadistustes, tuleb ka nende seeriate kehtivus üle vaadata. Erinevaid seeriad saab lisada süsteemiseadistustes:

 • FINANTSI SEADISTUSED
  • pangaväljavõtte impordil automaatkande loomise finantsseeria
 • MÜÜGIRESKONTRO SEADISTUSED
  • ettemaksuarve seeria
  • sisearve seeria
 • TRANSPORT
  • vaikimisi seeria

Inventuurid

Juhul kui laokaupade aastainventuur on planeeritud aasta lõppu või uue aasta esimestele päevadele ja soov on inventuur kinnitada aasta viimasesse päeva, tuleb enne inventuuri alustamist kinnitada kõik eelnevad ladu muutvad dokumendid ja uute toimingutega ei tohiks enne inventuuri kinnitamist alustada.
Inventuuri tegemise põhjaliku juhendi leiad SIIT.

Personal

Vastavalt kehtivatele maksumääradele tuleb täiendada Directos olevaid maksuvalemeid.
Täiendasime sotsiaalmaksu- ja vanaduspensioniea- ning tulumaksuvalemite perioode, lisades uue versiooni 01.01.2024-31.12.2024.

Vaata üle, kas teie töötajatega seotud maksuvalemitest on õiged versioonid olemas. Kui ei ole, siis lisa need ise.

Kui maksuvalemitele kehtivaid versioone ei ole, siis arvestatakse maksud vastavalt vaikeseadistustele.

Puhkusejääkide maha kandmine aasta lõpus:

Lisa puhkusepäevad

Võimalik on sisestada või vähendada erinevat liiki puudumistele lisapäevi.

Sisestatud päevad mõjutavad puhkusejääkide aruannet. Aruandes kuvatakse sisestatud päevade arvu „Lisa“ tulbas.

Seda seadistust saab kasutada näiteks aasta lõpu seisuga kogunenud puhkusepäevade mahakandmiseks või algsaldode sisestamiseks.

Liik valikus on need puudumise liigid, mis on sisestatud süsteemi seadistusse Limiidiga puudumiste liigid. Valiku tühjaks jätmisel mõjutab sisestus põhipuhkust.

Tüübi valik mõjub sisestatud päevade rakendamise aega. Kui valik on „Kohene“ siis vähendatakse puhkusepäevi sisestatud kuupäeva seisuga. Valikuga „Aasta“ jagatakse sisestatud päevade arv proportsionaalselt aasta peale. Eeldab, et sisestatud päevade arv kehtib sisestatud aasta kohta.
Näide: töötajale on ette nähtud 2021. aastal saada 10 lisa puhkusepäeva ja seda proportsionaalselt alates 01.06.2021 kuupäevast. Sellisel juhul tuleb andmed sisestada järgmiselt:

Uuel aastal muutuvad määrad:

 • Töötasu alammäär: 4.86 eurot/tunnis.
 • Töötasu alammäär kuus: täistööaja korral 820 eurot.
 • Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust: kuus kuni 654 eurot ja aastas kuni 7848 eurot.
 • Maksuvaba tulu vanaduspensionieas ei sõltu inimese sissetulekust: kuus kuni 776 eurot ja aastas kuni 9312 eurot.

Riigipühad ja lühendatud tööpäevad 2024. aastal.

Kuupäev Nädalapäev Riigipühad Lühendatud tööpäev
1. jaanuar esmaspäev uusaasta
31. detsember (teisipäev)
24. veebruar laupäev Eesti Vabariigi aastapäev 23. veebruar (reede)
29. märts reede suur reede
31. märts pühapäev ülestõusmispühade 1. püha
1. mai kolmapäev kevadpüha
19. mai pühapäev nelipühade 1. püha
23. juuni pühapäev võidupüha 22. juuni (laupäev)
24. juuni esmaspäev jaanipäev
20. august teisipäev taasiseseisvumispäeva
24. detsember teisipäev jõululaupäev 23. detsember (esmaspäev)
25. detsember kolmapäev esimene jõulupüha
26. detsember neljapäev teine jõulupüha

Eelmise perioodi finantsarvestuse sulgemine

Kui aasta on juba vahetunud, tekib tihti vajadus eelmine periood sulgeda, et seal kogemata ebasoovitavaid muudatusi ei tehtaks ega andmeid ei lisataks. Alates 2019. aastast toetab Directo finantsarvestuse sulgemist moodulite kaupa, mistõttu on võimalik näiteks kohe 1. jaanuaril lukustada sissetulekud, et kaupa eelmisesse aastasse enam juurde ei võetaks, aga jätta avatuks ostuarved, et oleks võimalik eelmise perioodi kuludokumente seaduses ettenähtud ajani vastu võtta.

Finantsi üldise ja moodulipõhise sulgemise kohta on abiks juhend: Finantsi sulgemine

Aruandeaasta lõpetamine

Vaata juhendit siit: Aruandeaasta lõpetamine

et/aastavahetus.txt · Viimati muutnud: 2023/12/21 09:50 persoon kulli