Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:aastavahetus

Olulised tegevused aastavahetusel

Iga kord, kui vahetub kalendriaasta - paljude ettevõtete jaoks ka majandusaasta - tasub varakult üle vaadata Directo seadistused ja mõelda, millal on mõistlik mingeid toiminguid teha. Tähtsamad teemad, millele mõtlema peab, on:

Numbriseeriad

Selleks, et uuel kalendriaastal uute dokumentide loomine muretult sujuks, tuleb veenduda, et numbriseeriad on seadistatud nii, et vajalikud seeriad ka pärast aastavahetust kehtiks.

Seadistused → Üldised seadistused → Seeriad

Numbriseeriatel on määratud kehtivuse alguse ja lõpu aeg (lõpuaeg on kellaaja suhtes tundlik!), seega peab veenduma, et vähemalt ühe seeria kehtivuse lõpp on järgmises aastas või veel kaugemal tulevikus. Juhul, kui käesoleva aasta seerias on veel piisavalt palju vaba numbriruumi, soovitab Directo olemasoleva seeria lõppu pikendada; kui see võimalik ei ole, tuleb luua uus seeria või seeriad.

Directo kontrollib ja vajadusel täiendab kõikides andmebaasides jooksva aasta seeriaid paar päeva enne aasta lõppu, nii et seeriad kehtiks vähemalt 31.12 kella 23:59ni ja aasta viimasel päeval töö tõrgeteta sujuks.

:?: Käsitsi loodavate finantskannete jaoks kasutatavaid seeriaid seadistatakse Raamatu seadistustest.

Kõik ettevõtted, mis kasutavad Directot mõne välise infosüsteemiga (D2D, e-arve, Swedbank Gateway, SEB Baltic Gateway või LHV Connect, Telema või EDIsoft) liidestatuna, peavad eriti tähelepanelikult kontrollima, et juhul, kui järgmise aasta jaoks otsustati luua uus numbriseeria, siis oleks see õigel ajal muudetud ka kõikides seadistustes. Kõige tähtsam neist on süsteemiseadistus Vaikimisi seeria, mis mõjutab suurt hulka erinevaid sisenevaid dokumente, aga lisaks tuleb üle vaadata näiteks XML kasutaja või Telema andmeliiklust kasutava kliendi vastavad seadistused. Ebakorrektse seeria korral peatub sisenevate dokumentide liiklus, seetõttu soovitame tõrgeteta töö tagamiseks erinevate kalendriaastate jaoks erinevaid seeriad MITTE luua, pikendades selle asemel olemasoleva seeria kehtivust.

Numbriseeriate toimimise põhimõtete ja seadistamise nippide kohta tasub hoolega läbi lugeda see juhend: Numbriseeriate seadistamine

Enda kasutaja numbriseeria seadistuse kontrollimise juures on abiks see juhend: Isiklikud seadistused

Inventuurid

Laoarvestusega firmad teevad aasta lõpus või uue alguses suure tõenäosusega aastainventuuri. Oluline on enne inventuuri kinnitama asumist kontrollida, et kõik ladu muutvad dokumendid, mille aeg on inventuuri ajast varasem, oleks kinnitatud. Pärast inventuuri tegemist ja kinnitamist selle aja suhtes minevikku ladumuutvate toimingute tegemine tekitab laoarvestuses tõsiseid segadusi. Arvestama peab ka sellega, et inventuuri ei saa kinnitada minevikku muude laotoimingute suhtes, st kui toodet X on laost Y müüdud kuupäeval 02.01, siis ei saa sellele enam teha inventuuri eelmise aasta kuupäevaga 31.12.

Palgamoodul

Vastavalt kehtivatele maksumääradele tuleb täiendada Directos olevaid maksuvalemeid.
Pikendasime sotsiaalmaksu ja tulumaksu valemite perioode, uuendades lõpu kuupäevaks 31.12.2022.

Tulumaksu valemile tuleb sisestada uus versioon ja kontrollida üle, et maksuvaba väljal oleks uuele perioodile vastav maksuvaba tulu kuu määr.

Sotsiaalmaksu valemitele tuleb lisada uued versioonid ja maksuvaba/vähemalt väljale uue perioodi minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.

Kui maksuvalemitele perioode ei lisata, siis arvestatakse maksud vastavalt vaikeseadistustele.

Puhkusejääkide mahakandmine aasta lõpus:

Lisa puhkusepäevad

Saab sisestada erinevat liiki puudumistele lisapäevi või neid vähendada.

Sisestatud päevad mõjutavad puhkusejääkide aruannet. Aruandes kuvatakse sisestatud päevade arvu „Lisa“ tulbas.

Seda seadistust saab kasutada näiteks aasta lõpu seisuga kogunenud puhkusepäevade mahakandmiseks või algsaldode sisestamiseks.

Liik valikus on need puudumise liigid mis on sisestatud süsteemi seadistusse Limiidiga puudumiste liigid. Valiku tühjaks jätmisel mõjutab sisestus põhipuhkust.

Tüübi valik mõjub sisestatud päevade rakendamise aega. Kui valik on „Kohene“ siis vähendatakse puhkusepäevi sisestatud kuupäeva seisuga. Valikuga „Aasta“ jagatakse sisestatud päevade arv proportsionaalselt aasta peale. Eeldab, et päevade arv mis on sisestatud kehtib sisestatud aasta kohta.
Näiteks on töötajale ette nähtud saada 2021 aastal 10 lisa puhkusepäeva ja seda siis proportsionaalselt alates 01.06.2021 kuupäevast. Sellisel juhul tuleb andmed sisestada järgmiselt

Eelmise perioodi finantsarvestuse sulgemine

Kui aasta on juba vahetunud, tekib tihti vajadus eelmine periood sulgeda, et seal kogemata ebasoovitavaid muudatusi ei tehtaks ega andmeid ei lisataks. Alates 2019. aastast toetab Directo finantsarvestuse sulgemist moodulite kaupa, mistõttu on võimalik näiteks kohe 1. jaanuaril lukustada sissetulekud, et kaupa eelmisesse aastasse enam juurde ei võetaks, aga jätta avatuks ostuarved, et oleks võimalik eelmise perioodi kuludokumente seaduses ettenähtud ajani vastu võtta.

Finantsi üldise ja moodulipõhise sulgemise kohta on abiks juhend: Finantsi sulgemine

et/aastavahetus.txt · Viimati muutnud: 2021/12/22 15:54 persoon triin