Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_aru_personal

Töötajate nimekiri

Töötajate nimekiri aruandest on võimalik välja võtta erinevate vaadete ja filtrite abil töötajate andmeid.

Aruanne asub Personal → ARUANDED → Töötajate nimekiri

Aruande loogika: aruande ülemine osa puudutab kogu töötaja kohta käivat infot ja ridadega osa konkreetset sakki töötaja kaardil.

Ridade ees on valikud On ja Pole, nende abil on võimalik vastavale reale sisestatud filtrite kehtivust määrata. Kas sisestatud filtrid kehtivad või vastavatele filtritele vasteid ei ole.

Näiteks soovitakse välja võtta kõik töötajad, kelle töösuhe kehtib novembris 2020 ja kellel ei ole magistri taseme haridust.

Esmalt määran töösuhte rea ette On ja aja väljale valin Kehtiv ning perioodiks sisestan 01.11.2020-30.11.2020
Teiseks määran haridus rea ette Pole, hariduseks valin Haridus, taseme valikusse Magister
Kolmandaks valin vaate Haridused
ning vajutan

Töösuhe

Töösuhte vaates kuvatakse töötajate hetkel kehtivaid andmeid ja vastavalt aruande filtritesse määratud tulemile vastavaid töösuhteridu.

Pensionikeskuse masspäring

Töösuhte vaates on võimalik teostada pensionikeskusesse töötajate masspäringut mille tulemused kirjutatakse töötajakaardi lisaväljale.

Seadistused:

 1. Luua uus lisaväli töötajakaardile
 2. Lisada lisavälja kood süsteemiseadistusse Lisaväli, kuhu salvestatakse pensionikeskuse päringu vastus

Aruandes kasutada järgnevaid filtreid tulemi saamiseks:

Pensionikeskuse päringu vastusesse lisatakse juurde aeg millal päring tehtid.

:!: Päring töötaja kaardil pensioni maksuvalemil muudatusi ei tee.

Uuringud

Uuringute real saab filtreerida ainult neid uuringuid, mille tüübile on vaikimisi dokumendiks määratud kasutaja.

Uuringute filtreerimise sektsiooni leiab personali nimekirja aruande alumisest osast. Filtritele on loodud ka vastav vaade, kust on võimalik näha uuringu väljade väärtusi.

Küsimus väljal saab plussfiltri abil valitavaid küsimusi juurde lisada.

Vaade staaž

Selles vaates saab vaadata töötajate staaži ettevõttes.

Vaatel on kaks tulpa:

 • Staaž- töötaja viimase töösuhte staaž
 • Staaž asutuses- töötaja staaž ettevõttes läbi aegade

:?: Kui on soov võtta staažid mingi kuupäeva seisuga, siis täita aruande päises sünnipäev väli soovitud kuupäevaga.

Näiteks soovite vaadata staaži 17.06.2021 seisuga. Sellisel juhul on see väli täidetud järgmiselt:

:?: Kui on soov vaadata staaži juubilare. Sellesk täita sünnipäeva väli ja staaži väli soovitud väärtustega. Staaži väljale tühikuid peale koma mitte sisestada.

Näiteks kellel täitub juunis 2021 ettevõttes viimase töösuhte algusest staaž 5,10,15,20 või 25 aastat.

Aruande peenhäälestuse alt saad määrata, kas staaži juubilare vaatad staaži või staaž asutuses järgi.

Keskmised

Töötajate arv, taandatud täistööajale- aruandes määrata kehtiv töösuhte periood, näiteks kehtiv 01.11.2019 kuni 30.11.2019 ja valida vaade töösuhe. Selle tulemusena kuvatakse aruandes 01.11.2019-30.11.2019 kehtiva töösuhtega töötajaid ja nende töösuhteid. Aruande tulemi kohal on TTK (täistööajale taandatud keskmine), mis näitab täistööajale taandatud töötajate keskmist arvu.

Keskmine töötajate arv- aruandes määrata kehtiv töösuhte periood, näiteks kehtiv 01.11.2019 kuni 30.11.2019 ja valida vaade töösuhe. Selle tulemusena kuvatakse aruandes 01.11.2019-30.11.2019 kehtiva töösuhtega töötajaid ja nende töösuhteid. Aruande tulemi kohal on PA (peade arv ehk keskmine töötajate arv), mis näitab töötajate keskmist arvu.

Vaade - Varad

Näitab töötajate lõikes töötajatele Personali kaart →Varad märgitud põhivarade ja väikevahendite nimekirja.

 • Varad
 • Vara - põhivara ja väikevahendi kood
 • VV ID - väikevahendi ID kood
 • Nimetus - põhivara ja väikevahendi nimetus
 • Maksumus - põhivara ja väikevahendi maksumus
 • Leping - Lepingu number
 • Väljastaja - vara väljastaja kasutaja kood
 • Kommentaar - põhivara ja väikevahendi kommentaar
 • Algus - kasutusaja alguse aeg
 • Lõpp - kasutusaja lõpu aeg
et/per_aru_personal.txt · Viimati muutnud: 2023/10/27 15:21 persoon kulli