Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:per_aru_personal

Personali nimekiri

Personali nimekirja aruandest on võimalik välja võtta erinevate vaadete ja filtrite abil töötajate andmeid.

Aruanne asub Personal → ARUANDED → Personali nimekiri

Aruande loogika on järgmine: aruande ülemine osa puudutab kogu personalimoodulis olevat infot ja ridadega osa konkreetset sakki personali kaardil.

Ridade ees on valikud On ja Pole, nende abil on võimalik vastavale reale sisestatud filtrite kehtivust määrata. Kas sisestatud filtrid kehtivad või vastavatele filtritele vasteid ei ole.

Näiteks soovitakse välja võtta kõik töötajad, kelle töösuhe kehtib novembris 2020 ja kellel ei ole magistri taseme haridust.

Esmalt määran töösuhte rea ette On ja aja väljale valin Kehtiv ning perioodiks sisestan 01.11.2020-30.11.2020
Teiseks määran haridus rea ette Pole, hariduseks valin Haridus, taseme valikusse Magister
Kolmandaks valin vaate Haridused
ning vajutan

Uuringud

Uuringute real saab filtreerida ainult neid uuringuid, mille tüübile on vaikimisi dokumendiks määratud kasutaja.

Uuringute filtreerimise sektsiooni leiab personali nimekirja aruande alumisest osast. Filtritele on loodud ka vastav vaade, kust on võimalik näha uuringu väljade väärtusi.

Küsimus väljal saab plussfiltri abil valitavaid küsimusi juurde lisada.

Keskmised

Töötajate arv, taandatud täistööajale- aruandes määrata töösuhtele periood, näiteks kehtiv 01.11.2019 kuni 30.11.2019 ja valida vaade töösuhe. Selle tulemusena kuvatakse aruandes 01.11.2019-30.11.2019 kehtiva töösuhtega töötajaid ja nende töösuhteid. Aruande all on TTK (täistööajale taandatud keskmine) mis näitab täistööajale taandatud töötajate keskmist arvu.

Keskmine töötajate arv- aruandes määrata töösuhtele periood, näiteks kehtiv 01.11.2019 kuni 30.11.2019 ja valida vaade töösuhe. Selle tulemusena kuvatakse aruandes 01.11.2019-30.11.2019 kehtiva töösuhtega töötajaid ja nende töösuhteid. Aruande all on PA (peade arv ehk keskmine töötajate arv) mis näitab töötajate keskmist arvu.

et/per_aru_personal.txt · Viimati muutnud: 2020/11/25 17:09 persoon mer