Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_aru_osakonnad

Tööjõu struktuur

Tööjõu struktuuri aruanne annab ülevaate eelarvestatud ametikohtade arvust osakonnas ja nende täituvusest. Samuti võimaldab see määrata igale ametikohale eelarvestatud bruto töötasu.

Tegemist on kasuliku tööriistaga, kui on vaja planeerida näiteks hooajaliselt kõikuva koormusega ametikohtadega osakonna tööd.

1. Filtrid

 • Osakond - osakonna kood, aruanne filtreeritakse valitud osakondade põhjal. Kui osakonda filtrisse lisatud ei ole siis tulevad aruandesse kõik osakonnad. Mitme osakonna filtreerimiseks sisestada osakonnakoodid komaga eraldatuna.
 • Ametikohti - filtreerib väljale sisestatud väärtusega eelarvestatud osakonnad
 • Aeg - kuvatakse sisestatud kuupäeva seisuga kehtiva töösuhtega töötajate koguseid
 • Täitmata - kuvatakse ainult need osakonnad kus on täitmata ametikohti
 • Ametikohad - kuvatakse osakondade ametikohti mis on eelarvestatud. Kui kokku väärtus ei võrdu ametikohtade lõikes summeerituna, siis on sisestatud töötajale osakond aga ametikoht mida ei ole eelarvestatud.

2. Aruande tulem

Ametikohti

 • Eelarve - osakonnale eelarvestatud ametikohtade summa
 • Täitmata - eelarvestatud ametikohad miinus täidetud ametikohad. Negatiivne tulem näitab ületäituvust ja positiivne tulem alatäituvust.
 • Täidetud - kehtivate töösuhetega vastavas osakonnas töötavate töötajate koormuste summa. Väärtus lingitud Töötajate nimekiri aruandega. Aruandes on täidetud töösuhte kehtivuse periood (kui aruandes on Aeg filter täidetud) ja osakond filtrid.
 • Töötajaid - töötajate arv osakonnas (peade arv)

Tasu

 • Eelarve - ametikohtade eelarvestatud summeeritud töötasu
 • Täitmata - ametikohtade keskmine eelarvestatud tasu korda täitmata töökohtade kogus
 • Täidetud - ametikohtade keskmine eelarvestatud tasu korda täidetud töökohtade kogus

3. Seadistamine

Aruandes vajalikud ametikohad ja osakonnad saab sisestada Seadistused → Personali seadistused → Ametikohad\Osakonnad

 • Ametikohti - eelarvestatud ametikohti kokku
 • Tasu - eelarvestatud keskmine ametikoha töötasu
 • Värv - osakonna värvus aruandes

 • Ametikoha kood - sisesta ametikohad, mida soovitakse eelarvestada
 • Ametikohti - eelarvestatud ametikohtade arv selles osakonnas
 • Tasu - ühe ametikoha tasu
 • Alates - eelarvestatud ametikoha kehtivuse algus
 • Kuni - eelarvestatud ametikoha kehtivuse lõpp
 • Kirjeldus - saab sisestada, miks ametikoht lõppes või muud olulist infot eelarvestamise põhjusena.
et/per_aru_osakonnad.txt · Viimati muutnud: 2023/04/24 15:54 persoon andrus