Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_aru_voolavus

Tööjõu voolavus

Aruandest saab vaadata lahkunud ja tööle tulnud töötajate statistikat määratud perioodis.

Aruanne on leitav Personali aruannete alt.

Aruandes saab kasutada järgmisi filtreid:
Periood- sisestada periood
Osakond- sisestada kui soovitakse konkreetse osakonna infot vaadata
Amet- sisestada kui soovitakse konkreetse ametikoha infot vaadata
Objekt- sisestada kui soovitakse konkreetse objektiga seotud infot vaadata
Töösuhte tüüp- valida lepingu tüübid millega seotud infot soovitakse aruandes kuvada
Kokku- valida mis alusel info kokku kuvatakse
Nulliga

Aruandes kuvatavad veerud:
Kood- vastavalt valitud kokku filtrile (osakonna, ameti või objekti)
Nimetus- vastavalt valitud kokku filtri väärtusele nimetus
Lahkumised omal soovil- summeeritud perioodis lahkunud töötajad omal soovil
Tööandja algatusel lahkumised- summeeritud perioodis lahkunud töötajad tööandja algatusel
Kokku- summeeritud lahkunud töötajad
Tööle tulnud töötajate arv- summeeritult tööle tulnud töötajate arv
Keskmine töötajate arv- leitakse iga kuu 15 kuupäeva ja viimase päeva keskmine.
Vabatahtlik voolavus %- arvutatakse omal soovil lahkunud töötajate protsent keskmistesest töötajate arvust
Kogu voolavus % -arvutatakse lahkunud töötajate protsent keskmistest töötajate arvust

Seadistamine

Lahkunud töötajate eristamiseks tuleb töösuhte lõpetamise paragrahvidele juurde lisada kelle algatusel vastav paragrahv on.

Selleks tuleb minna Seadistused > PERSONALI SEADISTUSED > Töösuhte lõpu alused

Kood- vabalt valitav kood, näiteks võib kasutada paragrahvi tunnust ja lisada juurde algatava poole tunnus

Nimi- paragrahvi nimetus

Paragrahv- paragrahvi tunnus

Aruandes- väljale sisestada tekst, mis nimetusega tulbas soovitakse aruandes lahkumist kuvada.

Algataja- väljale valida töösuhte lõpetamise algatatav pool

:?: Kui sama paragrahv võib kehtida nii tööandjale kui töötajale siis selle jaoks tuleb sisestada sama paragrahvi kaks korda.

et/per_aru_voolavus.txt · Viimati muutnud: 2021/08/16 15:11 persoon kulli