Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_aru_palgad

Palga aruanne

Palga aruannet kasutatakse palgaarvestuse ja tasumiste vaatamiseks. Lisaks on võimalik vaadata enne palgaarvestuse tegemist, mida töötajale valitud perioodis programmi poolt arvestama hakatakse. Aruandest saab vaadata ka keskmise tasu aluseks olevaid summasid.

Filtrid

Kuukood- arvestuse- või tasumise dokumendil kuukood.
Perioodide valik- valikuid on kolm Aeg, Periood, Sotsiaalmaksu periood. Valikuga aeg vaadatakse dokumendil olevat aega. Periood vaatab palgaarvestuse dokumendil olevat perioodi. Sotsiaalmaksu periood vaatab dokumendil olevat sotsiaalmaksu perioodi. Vaadetega arvestus saab kasutada kõiki kolme valikut. Tasumiste, segamini ja vahe vaates saab kasutada aeg ja sotsiaalmaksu periood valikuid.
Osakond- Saab filtreerida konkreetse osakonna töötajad aruandesse.
Objekt- Võimalik filtreerida kasutajaid objektide järgi.
Projekt- võimalik filtreerida arvestuse dokumendil oleva projekti järgi
Amet- võimalik filtreerida töötajaid ametikohtade järgi
PV klass- võimalik filtreerida palgavalemi klassi järgi valemeid aruandesse. Palgavalemi klasse saab luua süsteemi seadistustes
MV klass- võimalik filtreerida maksuvalemi klassi järgi aruandes kuvatavaid maksuvalemeid
Persoon- võimalik valida üks või komaga eraldatuna mitut töötajat. Sisestada tuleb personalikaardi kood.
P.valem- võimalik määrata filtreeringuks üks või enam palgavalemit, komaga eraldatuna.
M.valem- võimalik määrata filtreeringuks üks või enam maksuvalemit, komaga eraldatuna.
Palga tüüp- võimalik filtreerida andmeid palga tüübi järgi. Valikuid on kolm Keskmine arvestus, Puhkus, Kinnipidamine.
Tas. viis- võimalik tasumise dokumente tasumisviisi järgi filtreerida.
Sugu- võimaldab filtreerida aruannet töötajate soo järgi.
Koormus- võimalik töötaja koormuse järgi filtreerida aruannet. Kui koormusesse määrata 1, siis aruandesse tulevad kõik need töötajad, kellel on koormus 1. Kui sisestada aga <1 tulevad aruandesse need töötajad, kelle koormus on alla 1.
Suletud- võimalik filtreerida välja need töötajad, kelle personalikaardil on tehtud valik Suletud Admin sakil.
Seeria- võimalik sisestada konkreetse dokumendi number või numbrite vahemik. Näiteks soovitakse aruandes vaadata ainult arvestust, mille number on 1900526, siis tuleb sellel väljale info sisestada järgmiselt 1900526:1900526, aga kui soovitakse vaadata dokumente, mis jäävad vahemikku 1900526 kuni 1900529, siis tuleb sisestada järgmiselt 1900526:1900529
Valik (Palgavalemita), Palgavalemid, klassid, tsd koodid- vastavalt valikule kuvatakse aruandes tasu arvestus kas palgavalemita - töötaja, kogu neto, kogu bruto ja maksud. Palgavalemid kuvatakse aurandes töötaja ja kõik talle arvestatud/tasutud tasuliikide lõikes. Klassid valikuga koondatakse kokku määratud klassidesse palgavalemid ja maksuvalemid töötaja lõikes. TSD koodid valikuga kuvatakse töötajatele arvestatud/tasutud tasud vastavalt palgavalemitel määratud TSD koodide lõikes.
Vahesumma- võimalik vahesummade lõikes aruannet vaadata.
Sorteeritud- võimalik aruande tulemit sorteerida.
Vaade- valikud määratud, eeldus, arvestus, tasumistest, vahe, segamini, keskmised.
Pöördtabel- võimalus aruande vaate teistpidiseks vaatamiseks. Saab kasutada valikutega palgavalemid ja klassid.
Read kokku- summeerib palgavalemite lõikes tasud ja maksud kokku.
Personali info- toob välja töötaja personali info.
Objekt- toob nähtavale personalikaardil oleva objekti.
Kasutatud maksud- kuvatakse ainult arvestatud makse.
Koormus linnuke- toob nähtavale personalikaardil kehtiva koormuse.

Vaade "Keskmised"

Persoon- töötaja kood
Nimi- töötaja nimi
Tuli tööle- viimase kehtiva töösuhte alguskuupäeva
Bruto- keskmise töötasu aluseks minevate töötasude summa, vastavalt aruande perioodile
P päevi- puudutud päevad, vastavalt aruande perioodile
K päevi- kalendaarsed päevad, vastavalt aruande perioodile
Pühi- pühade arv kus ei ole olnud puudumist, vastavalt aruandes valitud perioodile
H pühi- pühade arv, mis peab minema haigustasu arvutamise kalendaarsete päevade sisse
T päevi- tööpäevad, vastavalt aruande perioodile
Päevatasu- keskmine kalendripäeva tasu, vastavalt aruande perioodile [Bruto/K päevi]
Haigustasu- keskmine haiguspäeva tasu, vastavalt aruande perioodile [Bruto/(K päevi+H pühi)]
Päevapalk- keskmine tööpäeva tasu, vastavalt aruande perioodile [Bruto/T peävi]

Keskmiste vaates kuudeks tükeldatuna on aruandes tulp Oletuslik bruto. Selle tulba väärtus on arvutuslik. Bruto tulbas olev summa jagatakse vastava perioodi tööpäevadega ja saadakse selle kuu arvutuslik tööpäevatasu. Oletuslik bruto väljale korrutatakse eelnevas tehtes saadud väärtus kuu kalendaarsete tööpäevadega ja saadakse töötaja eelduslik kuupalk.

Näiteks: Töötaja Kalle Mets oli juuni 2022 tööl järgmiselt:

8 tööpäeva eest arvestati talle juunikuus 1000€. Keskmiste vaates oletusliku bruto tulba väärtus on temal juunikuus 2500€. Selle saame kui teeme järgmise tehte 1000€/8tp*20tp=2500€.
1000 - juunis arvestatud tasu mis läheb keskmise tasu arvestuse sisse
8tp - töötaja oli tööl 8 tööpäeva juunis
20tp - kalendaarsed tööpäevad juunis

Vaade "Määratud"

„Määratud“ vaates on välja toodud aruande perioodis kehtivad töötasud. Seda vaadet on hea kasutada näiteks töötasude eelarvestamiseks. Aruande perioodis olevaid puudumisi selles vaates ei ole.

Persoon - töötaja kood
Nimi - töötaja nimi
Valem - palgavalem personalikaardilt
Objekt - objekt personalikaardilt palgatabelist
Palgagrupp - palgagrupp personalikaardilt palgatabelist
Kogus - palgavalemi kogus, eelduslikult kalendaarne normtööaeg
Bruto - ühe ühiku tasu
Summa - arvutuslik kogus korda bruto
Tööandja maks - summa pluss sotsiaalmaks ja tööandaja töötuskindlustus
Algus kp. - personalikaardilt palga tabelist palgavalemi alguskuupäev
Lõpp kp - personalikaardilt palga tabelist palgavalemi lõpukuupäev
Arvestatud - palgaarvestuse dokumendi kuupäev, millel on seda palgavalemit arvestatud. Kui samas perioodis on sama valemit mitmel arvestusel, siis kuvatakse hilisemat kuupäeva.

et/per_aru_palgad.txt · Viimati muutnud: 2022/07/08 15:30 persoon mariliis