Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



Külgriba

www.directo.ee

et:fin_algsaldo

Vahekanded

Vahekanne muudab kontodel päeva alguse saldot. Vahekannete abil:

 • luuakse algsaldod Directos töö alustamiseks
 • suletakse lõppenud majandusaasta kontode saldod.


 • Vahekandeid ei näidata pearaamatu aruandes.
 • Vahekanne on finantskanne, mis käibesse ei lähe, aga muudab saldot. Näiteks kui vahekanne on tehtud juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet - siis seda ei arvestata. Kui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel.
 • Suletakse kasumiaruande kontod

Kui kõik majandusaasta toimingud on lõpetatud, siis selleks et järgmise majandusaasta 01.01.xx kuupäeva algsaldos oleks aruande aasta kasum 0, tuleb vahekandel tulu ja kulukontod sulgeda ning eelmise majandusaasta aruandeaasta kasum kanda eelmiste perioodide kasumi kontole.

 • Suletakse bilansikontod

Lisaks kasumiaruande kontodele suletakse ka bilansikontosid, näiteks maksude arvestamise kontod.

1. Vahekande kaart

2. Vahekande väljad

2.1. Üld väljad

 • Number - kande number vastavalt valitud finantsseeriale
 • Aeg - aeg
 • Objekt - valitav objekt
 • Tekst - täpsustav valik
 • Tekst - kommentaari lahter
 • Deebet - deebetkäive
 • Kreedit - kreeditkäive
 • Saldo - deebet ja kreeditkäivete vahe

2.2. Read väljad

 • Konto - finantskonto
 • Objektid - valitavad objektid
 • Projekt - valitav projekt
 • Sisu - kommentaari lahter
 • Deebet - deebetkäive
 • Kreedit - kreeditkäive
 • Klient - kliendi kood
 • Hankija - hankija kood
 • Val. deebet - deebet * kurss.
 • Val. kreedit - kreedit * kurss.
 • Valuuta - rea valuuta.
 • Kurss - rea valuuta kurss. Asetatakse automaatselt valuutat asetades (kui valuuta ja kurss on baasis olemas). Võimaldab asetada „erikurssi“ ning arvutab pearaamatut etteantud kursiga. Nt. 1 EUR = 2 USD.

JUHEND ARUANDEAASTA LÕPETAMISEKS

Raamat > Dokumendid > Vahekanded Lisada nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01.järgnev aasta (2010 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2011). Vahepeal salvestada dokument. Seejärel asetada kandele kontod, mida saab ka massasetajaga teha. Selleks valida esmalt valikust tulukontod. Vajutada nupule saldod, avaneb uus aken.

Selles aknas on näha kõik valitud kontode saldod. Kui kõik aknas esitatud andmed on õiged ja sobivad, siis vajutada nupule „Täida dokument“ ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele.

Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi/kahjumi kontot, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande.

Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. Kokku valikuga saab valida millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. Konto väljale saab asetada ühe konkreetse konto mille saldot soovitakse dokumendile asetada.

MÄRKUSED

 • Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, kuid tuleks tähele panna, et see kaua nii ei jääks, kuna mõjutab bilanssi.
 • Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea.
 • Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida 'Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi sulgemine kuni'' kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/muuta ei saa.

Näited

Näide - vahekanne objektide lõikes

et/fin_algsaldo.txt · Viimati muutnud: 2022/08/04 13:36 persoon jane