Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:tsd

TSD deklaratsioon

TSD deklaratsiooni faili saab koostada Töötasude aruandest, mis asub Personal→ ARUANDED→ Töötasude aruanne

Perioodiks tuleb määrata konkreetne kuu (kuukoodi lahter peab olema tühi) ning vaade „väljamaksed“.

:?: Juhendi erisoodustuse deklareerimiseks finantskannetega leiate siit.

Saatmine

Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) saatmine otse e-MTAsse

Deklaratsiooni saab vajadusel saata korduvalt - vanad andmed kirjutatakse uutega üle. Aruanne saadetakse pooleliolevana e. esitamata kujul, seega peab selle lõplikuks kinnitamiseks tegema seda e-MTAs.

:!: E-MTAs juba kinnitatud TSD aruande avamisel seda Directost uuesti otse saata ei saa (vajadusel saab faili üles laadida käsitsi).

Eeltingimused, mis peavad olema täidetud, et saatmine õnnestuks:

 • e-MTAs:
  1. Nii Directo OÜ-le (Reg Nr:10652749) kui ka isikule, kes aruannet saadab, peavad olema määratud e-MTAs pääsuõigused, vastasel juhul aruande esitamine ei õnnestu.
  2. Directo OÜ-le peab õiguste lisamisel lubama Maksu õiguste alt masin-masin liidese kaudu andmete saatmise

:!: Kui anda õigus Directo OÜ-le, siis lisanduvad praegu automaatselt ka Directo OÜ juhatuse liikmete nimed. Tegemist on e-MTA poolse tehnilise veaga, mida parandatakse (BUG-iga). Kui soovite mittevajalikud juhatuse liikmed eemaldada, kirjutage e-maks@emta.ee. Klientide andmeid näevad Directo OÜ juhatuse liikmed selliselt s.t. tegelik ligipääs andmetele puudub: Soovitame Directo OÜ juhatuse liikmete volitused lõpetada, kuigi ka lõpetamata juhul ei oma nad andmetele mingit ligipääsu.
:!: Täpsemate juhiste või küsimuste korral, kuidas e-Maksuametis õigusi anda, palun pöörduge Maksu ja Tolliameti klienditoe poole https://www.emta.ee/eraklient/amet-uudised-ja-kontakt/kontaktid/klienditugi.

 • Directos:
  1. Kasutaja peab olema Directosse sisenenud kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, kuna saatmisel edastatakse e-MTAsse ka saatja isikukood, mille järgi e-MTA omakorda kontrollib, kas kasutajal on õigus aruannet edastada.
  2. Süsteemiseadistus Käibedeklaratsioon KMD INF1 saadetakse e-MTAsse esitatuna - JAH saadab e-MTA-sse esitatud deklaratsiooni. Kui soovite ise e-MTA-s kinnitada ja esitada, valige EI. Mõjutab ainult käibedeklaratsiooni saatmist, TSD jaoks seadistust ei ole ning see saadetakse alati esitamata kujul.
  3. Kasutajal peab olema Directos e-MTA kanali õigus, mida saab määrata kasutaja/grupi õiguste alt sakis MUU


   Tekib nupp , mida vajutades toimub saatmine. Lingi Saatmise ajalugu abil on võimalik kuvada viimased saatmised.

Iga saatmine jätab jälje Dokumentide transpordi registrisse. Kirje on suletud (maha tõmmatud), kui tagasiside on laekunud ning tegevus oli edukas, seega võib antud kirjeid lihtsalt ignoreerida. KMD saatmisel kasutatakse järgmisi Dokumentide transpordi väljasid:

 • Number - registrinumber, klikk siin avab terve saadetise XML kujul
 • Sisend Dok.Nr - Kui aruanne saadeti esitatud kujul, siis kuvatakse siin 1
 • Dok.Kuupäev - siin olev kuu määrab, mis kuu KMD saadeti
 • Loodud - saatmise aeg
 • Töödeldi - tagasiside töötlemise aeg
 • Staatus - saatmise tulemus. Kui edukas, siis Saadetud ja kinnitatud, kui viga, siis veateade
 • Dok.Nr - saatmise unikaalne tunnus. Klikk siin tulbas avab XMLi saatmise tulemusega - vigade korral saab siit aimu, mis võib valesti olla

Saatmine käsitsi ning võrdlemine

Erinevuste võrdlus e-MTA vs Directo

Lihtsamaks võrdlemiseks e-MTA aruandega võib muuta aruande kuva, valides selleks „TSD koodid“ valiku.

Pärast TSD eksportimist saab selle üles laadida e-MTA-sse TSD→2018→Lae deklaratsioon failist alt.

Välistamaks sendiseid ümarduserinevusi võib valida ka linnukese „TSD, XF11 või XF12 deklaratsiooni importimisel laadida lisa 1 ja lisa 2 koos maksusummadega“ - sellisel juhul laetakse e-MTA'sse Directos arvestatud maksusummad.

Kui esineb vigu (punased hüüumärgid/punakad kirjed tabelis), siis erinevuste otsimiseks on loodud Directos eraldi võimalus, toimida tuleks järgnevalt:

 • Laadida TSD üles nagu enne, kuid nüüd MITTE valida linnukest koos maksudega (et e-MTA arvestaks maksud nö oma äranägemise järgi);
 • MTA koondvormilt saab valida Ekspordi XML fail, see salvestada oma arvutisse;
 • Salvestatud e-MTA XML valida Directo Töötasude aruande TSD võrdluse osasse ning vajutada Võrdle nuppu;

 • Kuvatakse aruanne, kus maksude tulpadele lisatakse XML tulp (e-MTA failis olevad maksud), erinevus kuvatakse punases kirjas;
 • kui vead on Directos, saab need siin parandada ja uue TSD eksportida ning uuesti üles laadida (nüüd jälle koos maksudega linnukesega);
 • Directo väliste paranduste tegemiseks (peale TSD üleslaadimist) on veel võimalus e-MTA-st konkreetse lisa vaates eksportida CSV fail, seda lokaalselt muuta ning siis tagasi importida.
et/tsd.txt · Viimati muutnud: 2023/04/03 08:32 persoon andrus