Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:avanss

Avansi väljamakse

Avansi väljamakseks luua uus töötasuvalem Seadistused→ Personali seadistused → Töötasuvalemid. Loodud valemile märkida lind „alammäärata“, sellisel juhul ei arvestata avansi väljamaksel miinimum sotsiaalmaksu.

Luua töötasu väljamakse dokument Personal→ Dokumendid→ Töötasu väljamaksed

1. Töötasu väljamaksele asetada töötaja, avansi töötasuvalem ning kindlasti tuleb nii päisesse kui ka ridadele märkida see kuukood, millega makstakse välja see töötasu, kust avanss maha arvestatakse.

2. Töötasu arvestusele tuleb arvestada kogu töötasu mille töötaja on välja teeninud.

3. Töötasu väljamaksmiseks kasutada Töötasude aruande vahe vaadet ja luua väljamakse läbi selle. Täita kuukood, mis on nii avansil kui ka töötasu arvestusel sama.

4. Loodud väljamaksele lisada töötasu arvestuse dokumendi number.

:!: Kui töötaja töötasu on suurem kui 1200€, siis võib olla töötasu arvestuse ja töötasu väljamakse vaadetes erinevus, kuna väljamakse kuud avansi tasumisel ja tagasiarvestamisel on erinevad.

et/avanss.txt · Viimati muutnud: 2023/02/20 16:19 persoon kulli