Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:toosuhtelopetamine

Töösuhte lõpetamine

Töösuhte lõpetamise arvestust saab teha töötajakaardilt.

Süsteemi seadistustes tuleb määrata seadistusel „Töötasu arvestuse kinnitamine lisab puhkusejäägi töötajakaardileJAH peale.

Kui kinnitatakse töötasu arvestuse dokument, millel esineb puhkusejääki asetav töötasuvalem, lisatakse töötajakaardi Töötasud ja maksud saki „Lisa puhkusepäevad“ tabelisse arvestatud puhkusejääk. Kuupäevaks pannakse töötasu arvestuse dokumendi kuupäev.

:?: Lisa puhkusepäevad tabelisse saab ka käsitsi puhkusepäevade kogust lisada. Koguse sisestamisel võib kasutada nii positiivset kui ka negatiivset arvu.

Arvestuse tegemiseks tuleb sisestada töötajale lõppkuupäev ja paragrahv.

Vähenenud töövõimega töötajal muuta sotsiaalmaksu maksuvaba lõpu kuupäevaks töösuhte lõpu kuupäev.

Salvestada töötajakaart, kui vajutada töötajakaardil nuppu Töötasu arvestus, saab luua uue arvestuse dokumendi või lisada olemasolevale arvestusele.

  • Loo uus dokument- loob uue töötasu arvestuse, mille aeg lahtrisse paneb töösuhte lõpu kuupäeva ja asetab töötaja töötasud.
  • Lisa olemasolevale- valiku puhul saab selle töötaja lisada olemasolevale arvestusele. Dokumendi kuupäeva ei muudeta.

Puhkusekompensatsioon ja muud lõpetamise erijuhtumitega seotud valemid lisatakse alati manuaalselt. Valemite seadistamisega saab tutvuda siit

Töötasu väljamakse dokumendilt on võimalik koheselt sulgeda kasutajad, kes asuvad konkreetsel tasumisel. Sulgemine tähendab seda, et töötajakaardil Admin sakil tekib suletud linnuke.

Vaikimisi seda nuppu ei ole. Selleks tuleb tasumise dokumendi peenhäälestuses teha linnuke seadistusele „Töötaja sulgemise võimalus“.

„Sule töötaja“ nupp tekib kinnitatud dokumendile.

Aruanne puhkusejääk

Kui inimese töösuhe on lõppenud, siis lisa tulpa suurendatakse või vähendatakse töötajakaardil Töötasud ja maksud sakil „Lisa puhkusepäevad“ sektsioonis olevate päevade võrra.

et/toosuhtelopetamine.txt · Viimati muutnud: 2022/11/23 15:03 persoon evelint