User Tools

Site Toolsen:raamatupidaja_nipinurk

Table of Contents

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Raamatupidaja nipinurk

Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb.

Välistamine

Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #)

Pearaamat

Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas.

Projekti välistamine pearaamatus

Näita mulle kandeid kus projekt on puudu, selleks lisa projekti lahtrisse süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märk (näiteks: #).

Objektide välistamine pearaamatus

Selleks et otsida kandeid, millel näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme.
:!: Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri.

Algne näide :

Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu

Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu

Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu ning projekt on puudu.

Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?

1) Tee Maksuametile hankijakaart

2) Koosta ostuarve kuupäevaga, millal on tasumistähtaeg või soovi korral nt 23.03.2021 ja tasumistingimus 7 päeva

Tekib kanne

3) Koosta tasumine

Tekib kanne

Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid.

Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, vajalik teha bilansiväline abikonto “Laenud ja intressid - abikonto” või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest.

Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?

Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.

Kasutajagrupil, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse

Loe juhendit siit : Maksegraafik

Raha kandmine oma firma arveldusarvete vahel

Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?

1) Ilma reeglita Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida kanne ja märkida kontoks arveldusarve konto kuhu raha liigub. Kande koostamiseks vajuta ülevalt ribalt aktiivseks Kanne valik ja Loo kanne.

Kanne tekib selline

Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea “ei kasuta”, sest kanne on juba koostatud.

2) Reeglid variant 1. Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded.

Loo uus reegel pangaväljavõtte realt (Reegel tulp - Lisa), kus täidetakse ära vajalikud väljad:

:!: Reeglit saad alati testida nii et salvestad ja kui kanne ei looda selline nagu soovid, kustuta kanne. Ava reegel ning muuda niikaua kui saad soovitud tulemuse. Salvesta reegel. Salvesta uuesti pangaväljavõte - siis luuakse reeglite alusel kanded mis on loomata.

3) Reeglid variant 2. Kui ei soovita kasutada “ei kasuta” reeglit, tuleb mõlemale pangaväljavõttele koostada reegel, kus kontona on kirjas panga vahekonto “raha teel”, vali ise kas teed bilansikonto või 9! numbriga algava bilansivälise konto.

a) Raha väljakandmise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto “raha teel”, kanne tekib selline.

b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto “raha teel”, nii saad alati kontrollida, et panga vahekonto peab olema 0. Kanne tekib selline :Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena

Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva panga algsaldo ja Directo konto algsaldo ei ole võrdsed. Kui VAHE summal on number juba pikemat aega, vaata eelmiste päevade pangaväljavõtteid ja leia pangaväljavõte millel on algsaldo VAHE null ja alusta kontrollimist sellest päevast.

Algsaldo blokis on infoväljad

 • Failis - näitab pangas algsaldot
 • Directo - näitab Directos konto algsaldot
 • VAHE - näitab panga algsaldo vahet

Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number.

Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, siis näitab VAHE punast numbrit.

Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa.

 • Mine eelmise pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud.
 • Kontrolli kas eelmise päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud.
 • Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto eelmise päeva väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas.

:!: Vead mis võivad tekkida

 1. konto on finantskandel vale.
 2. tasumine, laekumine jne. pole koostatud
 3. tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud
 4. koostatud on topelt tasumine, laekumine
 5. kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne
 6. kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva

Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige.

Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?

Finantskandeid, mis ei ole otse pangaväljavõttelt koostatud, ei saa siduda pangaväljavõttega. Pangaväljavõtet üle kontrollides lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp “Ei kasuta”. Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks.

Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga, mis teha ?

 • Eemalda real vale seos

 • Vali dokumenditüüp ja loo uus seos
 • Kontrolli kas seos tekkis õige
 • Kontrolli konto väljavõte
 • Märgi pangaväljavõte suletuks

Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale

Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis

 • Võta kasutusele arvepõhine viitenumber
 • Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud
 • Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel

Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine

Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada.

Vali Süsteemiseadistused - kirjuta kontsern.

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud

Järgmisele vabale reale kirjuta

Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid

Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.

Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet.

Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud “perioodi lõpp”. Teame, et andmete konsolideerimisel kasumiaruandes valitakse “Perioodi keskmine”. Andmete kontrollimise hetkel peate seadistust muutma “perioodi lõpp” peale.

Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära

Vaata et printimise seadistustes Margins valik oleks märgitud None.

Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is

Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ?

Selleks, et kreeditkanded oleksid miinusmärkidega, lülita sisse süsteemiseadistus

Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega

Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka Periodiseeritud - Rida väärtusega 1.

Näide :

Sama kanne peale massimportimist :

Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval

Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega.

Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara (inventari) kaardid on tehtud

Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali “näita ridu”. Veerus Nimi/Inventar on ridadel näha inventari numbrid kui inventari kaardid on koostatud.

:!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid.

Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?

Aruanne - Vara nimekiri. Kirjuta ajaväljadesse Aeg ja Kehtiv kuupäev 31.12.2019. Kehtiv kuupäev on abistav väli, mis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud inventari.

OSS deklaratsioon

OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata

OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood. Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga.

Käibemaksukontode kinnikandmine

Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile.

1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema
2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne

 • D Käibemaksu tasumine
 • K Maksude ettemaksed

:!: Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile, siis tuleb kanne ikka teha aga summade ees on miinusmärk

3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne

 • D Maksude ettemaksed
 • K Pangakonto

4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde.

Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi

Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse.

Oleme lisanud failide nimele ettevõtte lühinime, mis paistab Directo päises

Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes.

Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline :

Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste dokumentide failidele:

 • Käibemaksuaruanne
 • TSD aruanne
 • Tasumised
 • Palga tasumised
 • Väljamaksed

Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane

Kui hankijal on kreeditarveid, siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks.

Pearaamat annab veateate

Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule.

Vaata õpetust siit : salvesta_aruanne_csv_failina

Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane

Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.

Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.

Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud

 • Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
 • Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa

Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).

Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. Sama konto USD-i vaates

Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande Pearaamatus on kanded sellised

Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.

Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i).

 • Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
 • Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.

Näitena pearaamatu kanded

:!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja .

Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid

Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused :

1) Süsteemiseadistus 2) Kasutaja või kasutajagrupi õigused 3) Koostada bilanss või kasumiaruanne, kus on ainult kontod mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekiri kasutajatest kes võivad seda aruannet näha. 4) kasutaja saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta on kasutajaks märgitud
5) Bilansist saab avada pearaamatut, korraga ainult ühe konto kaupa.
6) Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. Piiratud õigustega kasutaja saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.

Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel

Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering:

Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine:

Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt.

Kuidas kanda kliendile raha tagasi otse Directost

Laekumisel - raha tagastamine kliendile

Directost saab otse kliendile raha tagastada. Arveldusarve, kuhu raha kanda märgitakse kas kreeditarvele või kliendikaardile või otse laekumise dokumendile.

Raha tagastuse ekspordi õnnestumiseks :

 • Laekumisel peab olema märgitud kliendi IBAN
 • SEPA ekspordi saab luua kinnitamata laekumiselt

Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida

 • Loo uus käibemaksukood
 • Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi

Ostuarve pöördkäibemaksuga, mida tagasi ei saa küsida

Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus

Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot

Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi.

:!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.

Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate

Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib veateade:

 • Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet.

Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada

Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada

1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0

 • Loo käibemaksukood

 • Loo ostuarve

 • Ostuarve finantskanne

2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)

 • Loo käibemaksukood

 • Loo ostuarve

 • Ostuarve finantskanne

:!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti

Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga

 • Vara kaartidel sulgemise linnuke on mõeldud väikevahendite “mahakandmiseks” ehk aruannetest eemaldamiseks. Põhivarade mahakandmisel ei tohiks vara kaarte sulgeda. Kui kaart sulgeda siis ei ilmu see enam Vara kulumi ja Vara nimekirja aruannetesse ning aruanded ei ole võrreldavad bilansiga.
 • Vara moodulis tehtud toimingute finantskannete kuupäevade muutmine ei muuda aruannetes kuupäevi ja vara mooduli ja bilansi andmed ei ole võrreldavad.
  • Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine
  • või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine.
en/raamatupidaja_nipinurk.txt · Last modified: 2022/04/11 21:53 by jane