User Tools

Site Toolsen:start

Directo help and juhised

Vali soovitud teema vasakul asuvast navigatsioonis või otsi päises oleva sisestuskasti kaudu

:?: Vaikimisi toimib otsing sõna kaupa. Sõna sisalduse leidmiseks lisa otsingule tärn ehk *
Näiteks otsing maksuva ei anna mingeid tulemusi, küll aga maksuva*

en/start.txt · Last modified: 2021/07/16 16:30 by ott