Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:news

Jaunākie Directo Help ieraksti

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana

Atskaite Pamatlīdzekļu vēsture

Atskaite Pamatlīdzekļu saraksts

Darbinieku pašapkalpošanās portāls MyDirecto

Tiesības uz jauno pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra moduli

Dokuments Pamatlīdzekļu norakstīšana

Sistēmas uzstādījumi, kuri attiecas uz algu moduli

Darbības, kuras jāveic, ja dokumentu vai kartīšu saraksts tiek atvērts tukšs

Dokuments Piemaksas

Sistēmas uzstādījumos veikto izmaiņu vēsture

Elektroniskā dokumentu parakstīšana "Directo"

Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos

Atskaite Izmaiņas

Noklusējuma samaksas veids

Klienta pasūtījuma automātiska aizpildīšana ar klienta sortimentu

Sistēmas uzstādījumi par dokumentu Bankas imports

Obligāti aizpildāmie un ieteicamie dokumentu un kartīšu lauki

Artikulu lauku attēlošana dokumentos

Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām

Samaksas termiņš līdz konkrētam mēneša datumam

Datu atlase pamatojoties uz tukšajiem laukiem

Līgumu apvienošana

Iekšējie komentāri par klientiem

Kontu, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata, norādīšana uzstādījumos

Notikumi

Notikumu saraksts

Paziņojumi par notikumiem

Maksājumu grafiks

Projektu statistika

Projekta kopsavilkums

Ziņu sūtīšana dokumentos

Atskaite Realizācija

Atskaite par vidējo izpeļņu

Atskaite par prognozēto bruto algu

Atskaite par aprēķināto un izmaksāto algu

Atskaite par algu maksājumiem

Piegādātāja bankas konti

Grāmatvedības konti piegādātāja kartītē

Izmaiņas darba attiecībās

Pārlūkprogrammu saglabātās paroles

Apvienotais pirkuma pasūtījums

"Directo" portāls

lv/news.txt · Labota: 2024/02/19 09:56 , labojis lasma