Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:or_aru_tasumised

Šī ir veca dokumenta versija!


Apmaksas žurnālā var iegūt informāciju par izejošajiem maksājumiem, kuri atrodas dokumentu sarakstā Maksājumu uzdevumi un vienlaicīgi apstiprināt vairākus izejošo maksājumu dokumentus.

Vairāku izejošo maksājumu apstiprināšana

Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos maksājumus, atskaitē Apmaksas žurnāls jānorāda maksājuma dokumentu periods un lauciņā, kurā var noteikt, vai atskaitē rādīt informāciju par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu izejošajiem maksājumiem, jānorāda izvēles iespēja “Neapstiprināts”.
Ja nepieciešams, meklēšanas filtrā jānorāda arī citi meklēšanas kritēriji, piemēram, maksājuma veids.

Pēc tam jānospiež poga Atskaite vai taustiņu kombinācija Shift un Enter.

Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem izejošajiem maksājumiem.
Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie tiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt. Pēc tam jānospiež poga APSTIPRINĀT MAKSĀJUMUS.


Pēc tam tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām nepieciešams apstiprināt visus norādītos maksājumus. Lai tos apstiprinātu, lodziņā jānospiež poga OK.

lv/or_aru_tasumised.1549354305.txt.gz · Labota: 2019/02/05 10:11 , labojis lasma