Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:km_tous_1.1.2024l

Käibemaksu tõus alates 1.1.2024

 • Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.
 • Infoks: alates 01.01.2025 on majutus ja majutusteenused koos hommikusöögiga senise 9% asemel maksustatud 13% käibemaksumääraga ning ajakirjandusväljaannete käibemaksumäär tõuseb 5%-lt uuesti 9%-le.

Loe lisainfo Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Käibemaksumäära tõus on oluline sündmus, mis võib mõjutada teie ettevõtte rahalist seisundit ja äritegevust. Käibemaksumäära tõus võib mõjutada ettevõtte rahavooge, hindu, maksuarvestust ja klientide käitumist. Õigeaegne ja korrektne ettevalmistus aitab teil seda muutust sujuvalt hallata ning minimeerida võimalikke negatiivseid mõjusid.

Mõned olulised teemad, mida jälgida

Raamatupidamine ja maksuarvestus
Veenduge, et teil on käibemaksu korrektseks arvutamiseks ja deklareerimiseks loodud uute käibemaksumääradega käibemaksukoodid ning käibemaksudeklaratsiooni kirjeldus uuendatud.

Maksustamise keerulisemad aspektid: ettemaksud, tagastused/kreeditarved
Käibemaksuseaduse kohaselt rakendatakse käibemaksumäära, mis kehtib käibe tekkimise ajal. Käibe tekkimise aeg on oluline käibemaksukohustuse deklareerimise aja kindlaks tegemiseks. Käibe tekkimise ajaks ei loeta arve (ka ettemaksuarve) väljastamist. Käive on toimunud, kui kaup on ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus on osutatud või kauba/ teenuse eest on makse laekunud.

 • Ettemaksud - kui kauba või teenuse puhul on tehtud 100%-line ettemaks enne 1. jaanuari 2024, näiteks detsembris 2023, siis on ettemaksu ulatuses käive tekkinud detsembris 2023 ja deklareeritakse detsembri käibedeklaratsioonil 20%-lise määraga. Detsembrikuu käibedeklaratsioon esitatakse 20. jaanuaril 2024 vana vormi kohaselt. Kui enne 1. jaanuari 2024 on tehtud osaline ettemaks, siis selle ettemaksu ulatuses on käive maksustatud 20%-ga. Ettemaks, mis laekub pärast 1. jaanuari 2024 on maksustatav 22%-lise määraga kogu makse ulatuses.
 • Kreeditarved - kreeditarve tegemisel rakendatakse maksumäära, mis kehtis käibe toimumise ajal, seega kui toode soetati näiteks 2023 aasta detsembris (20% käibemaksuga käive) ja tagastatakse 2024 aasta jaanuaris (kehtib uus käibemaks 22%), siis kreeditarvel peab olema sama maksumäär, millega see toode soetati ehk antud näite varal 20%. Kui kreeditarve esitatakse pärast kauba või teenuse käibe tekkimise maksustamisperioodi kohta käibedeklaratsiooni esitamist, kajastab nii müüja kui ka ostja sellest tulenevad muudatused kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitatavas käibedeklaratsioonis. Kreeditarve esitamisest tingitud käibe muudatus kajastatakse käibedeklaratsiooni lahtris 1.1. Ostja kajastab sisendkäibemaksu muudatuse käibedeklaratsiooni lahtris 5. Kui toote tagastajaks on füüsiline isik ja füüsilisele isikule tagastatakse toote eest makstud raha, st tühistatakse arve ehk ostutehing, siis kajastab müüja käibemaksumuudatused arve tühistamise kuul vastavalt eeltoodule.

Kui Directoga liidestatud müügi- või raamatupidamissüsteem ei toeta sellist, eelmise maksumääraga seotud tehingutega arvete koostamist, siis mõtle, kuidas saad kõige lihtsamal moel arved käsitsi korrigeerida, et need oleks maksustamise mõistes korrektsed.

Arvete vormistamine
Võib juhtuda, et tekib raskusi kassasüsteemide ja tarkvara seadistamisega ning seetõttu väljastatakse peale 1.1.2024 arveid ikka 20% maksumääraga. Müüja on sellest hoolimata kohustatud maksma käibemaksu 22% määras ning deklareerima maksustatavaks väärtuseks laekunud kogusumma jagatud 1,22-ga. Ostja saab sisendkäibemaksuna maha arvata siiski ainult arvel märgitud summa, st 20%. Vea avastamisel peab ostja pöörduma müüja poole nõudega vigane arve parandada või tühistada ja asendada uuega.

Kui 2024. aastal tuleb arveid koostada käivete kohta, millest osa on tekkinud 2023. aastal (nt. KMD § 11. (4)), siis tuleb sellised arved Directos koostada kahes osas - üks arve koostatakse perioodi kohta, mis lõpeb 31.12.2023 (20%ga käive), ja teine arve 2024. aasta kohta (22%ga käive) ja seda selletõttu, et Directo ei võimalda arvel igale reale märkida käibe tekkimise kuud, vaid arve lisatakse käibemaksudeklaratsioonile arvele märgitud kandeaja järgi.

Sarnaselt võib tekkida ka vastupidine olukord, kus 2024 aastal saadakse hankijalt ostuarve, kus on peal nii 20% kui ka 22%'ga tooteid/teenuseid.Sellisel juhul tuleks paluda hankijal need arved kaheks lüüa, aga kui hankija ei ole nõus seda tegema, siis tuleb see Directos mitmeks ostuarveks ise lahku lüüa, et sisendkäibemaks saaks deklareeritud õiges maksustamiseperioodis.

Müügiplatvormid (e-pood vms)
Kui müük toimub läbi e-poe, kodulehe või muu müügiplatvormi, siis jälgi ning kindlusta, et ka seal oleks alates 2024. aastast kasutusel õiged maksumäärad. Soovitav on ette uurida, kas see muutus kasutatavas lahenduses rakendub vastavalt seadistustele automaatselt kõikidele toodetele või on vaja igal tootel käibemaksumaksumäär eraldi muuta.
Kui sul tekib probleeme ja küsimusi seoses oma müügiplatvormiga, siis pöördu abi saamiseks selle (müügiplatvormi) teenusepakkuja poole.

Andmeliidesed
Kui andmed raamatupidamise süsteemi tulevad välisest tarkvarast läbi liidese, siis jälgi, et välises tarkvaras oleksid käibemaksumäärad uuendatud ja vajadusel ka liides ise.
Kui sul tekib probleeme ja küsimusi seoses välise tarkvara või liidestega, siis pöördu abi saamiseks nende teenuste pakkujate poole.

Hinnakujundus
Mõelge hinnakujundusele ja hindade korrigeerimisele vastavalt uuele käibemaksumäärale. Kui kliendid on eraisikud, saab juba varem vaadata läbi hinnakirjad ning võimalused, millisel juhul saab maksutõusu kanda üle tarbijale ning millal jääb see ettevõttele.

Töötajate koolitus
Kui teie töötajad on seotud raamatupidamise või müügiga, tagage, et nad oleksid teadlikud käibemaksumäära muudatustest ja oskaksid seda oma töös kasutada.

Kassa- ja rahavoogude juhtimine
Käibemaksumäära tõus võib mõjutada teie ettevõtte kassa- ja rahavooge. Planeerige ette ja veenduge, et ettevõttel oleks piisavalt likviidsust katmaks uued maksukohustused ja kulud.

Klientide käitumise jälgimine
Hoidke silm peal sellel, kuidas käibemaksumäära muutus mõjutab klientide ostukäitumist. See võib mõjutada teie toodete ja teenuste nõudlust ning müüki.

Ettevalmistused Directo äritarkvaras

Loo uued käibemaksukoodid

 • Loo uued käibemaksukoodid ning pane need alates 1.1.2024 artikliklassidele/artiklitele/kliendikaartidele/hankijakaartidele külge, olenevalt kust kaudu need dokumentidele tulevad.
 • Kui Sa oled kindel, et mingeid käibemaksukoode enam ei kasuta, siis saad need sulgeda. Käibemaksukoodi kaardil on väli > Suletud Ei/Jah. Kui Sul on tühjade andmetega käibemaksukoode, siis saad ka need sulgeda, et nad ei tuleks dokumentidele käibemaksukoodi valikusse. Vt lisaks juhendist: Käibemaksukoodid.

:!: Kindlasti tekkis küsimus, et milleks on vaja luua uued käibemaksukoodid, kui on võimalik olemasolevatel koodidel käibemaksumäärad ära muuta? Lihtne näide, miks seda teha ei soovita, on järgmine. Kui peale 1.1.2024 koostatakse kreeditarve 20% käibemaksumääraga esitatud arvele ja käibemaksukoodil on käibemaksumäär muudetud 22% peale, siis kreeditarvele asetub automaatselt 22%-line käibemaksumäär. See ei ole aga korrektne, sest kreeditarve tegemisel peab rakendama maksumäära, mis kehtis käibe tekkimise ajal, ning seepärast peab arvel hakkama käibemaksu käsitsi korrigeerima.

Vaata videot:


Kasuta käibemaksukoodi vahetamise ja artiklite hinnakorrigeerimise automaatikat

Directo pakub vastavalt kliendi vajadustele käibemaksukoodi vahetamise ja artiklite hinnakorrigeerimise automaatikat, mis asub peamenüüs Hooldus > nupp Import/Export. Automaatikaga saad käibemaksumäärasid muuta käibemaksukoodide asendamise loetelus nimetatud registrites näiteks nagu artiklid, artikliklassid, kliendid, hankijad jne. Näiteks saad automaatikaga muuta artikli käibeta või käibega hinda või vahetada artiklil ja klassil etteantud käibemaksukoodi. Kuna automaatika muudab artiklihindu, siis juba koostatud tellimused/pakkumised/arved tuleb klientidel ise üle käia ja vajadusel käibemaksumäärad korrigeerida.

:!: Käibemaksukoodi vahetamise automaatika rakendub ainult siseriiklikele käibemaksukoodidele.

Automaatika tehakse kättesaadavaks vahetult enne aastalõppu. Automaatika aktiveerub lingile vajutades ning annab ka vastuse, mitu asendust on tehtud. Automaatika töödejärjekord peab olema järgmine:

 • kõigepealt tuleb käibemaksukoodid asendada (sektsioon 1).
 • seejärel teostada artiklite hindade ümberarvutus (sektsioon 2).
 • asendamist ja ümberhindamist saab teha tüki haaval.
 • kui korra on lingile vajutatud ning asendamine tehtud, siis läheb see link mitteaktiivseks. Et link aktiveeruks pead Hoolduse akna sulgema ja uuesti avama.

Vaata videot:


:!: Automaatikaga ei saa muuta pöördkäibemaksu % käibemaksukoodi kaardil, see muutus tuleb teha käsitsi või massimpordiga.

:!: Enne seda, kui artiklihindade korrigeerimise automaatika aktiveerid, tee kindlasti koopia olemasolevatest artiklite ja artikliklasside andmetest, et juhul kui midagi läheb valesti, siis saad vana andmete seisu taastada.


 • Kuna hinnakorrigeerimise automaatika toimib artiklitele, siis kui on soov hindu muuta artikliklasside kaupa, siis saab seda teha ka masseksport/massimport kaudu.

Kui aga massimport/masseksport moodulit kasutusel pole, siis saad Artiklite lehitsejas valida kõik vajalikud väljad ja eksportida excelisse. Tagasi importimiseks on vaja muidugi massimport moodulit, mida saad ka eraldi juurde osta.

Hinnakorrigeerimise robot asub Hooldus→Import/Export. Robot on jagatud kahte sektsiooni, millest sektsioon 1 võimaldab käibemaksukoodide asendamist ja sektsioon 2 artikli hindade ümberarvutust.

Näide 1:

Artikliklassidel on vaja asendada olemasolev käibemaksukood 1 (20% km) käibemaksukoodiga 43 (22% km).

 • Artiklikassidel on hetkel küljes käibemaksukood 1 (20% km):

 • Aseta vana ja uus õige käibemaksukood:

 • Kliki Artikliklassid lingile, et KMK vahetus ära teha:

 • Tekib kontrollküsimus - kui oled kindel, vasta jah:

 • Tekib teade kui mitu artikliklassi on uuendatud:

 • Kontroll - artikliklassidel on KMK ära uuendatud:

Näide 2:

Peale artikliklasside käibemaksukoodide muutmist on vaja uuendada artiklite hinnad selliselt, et koos käibemaksuga hind muutub kallimaks ja ilma käibemaksuta hind jääb samaks (oli km-ta 100.00, km'ga 120.00 > saab km-ta 100.00, km'ga 122.00)

 • Peale käibemaksukoodide muutmist on artikliklaardil samad km-ta ja km-ga hinnad, mis enne.

 • Kliki automaatika lingile:

:!: Vajutades lingile, tuleb teade, “Kas oled kindel et, soovid uuenda? Kui nõustud ja vajutad OK, siis andmed uuendatakse. Kui tegid midagi valesti, siis uuesti lingile vajutades ei saa sa algset seisu tagasi. Algandmed saad taastada kasutades massimpordi moodulit ja eelnevalt salvestatud excelit artikli andmetega. Massimpordi mooduli puudumisel võta ühendust klienditoega või oma projektijuhiga. Artikli hindu saab muuta tagasi ka artikli kaardil käsitsi.

 • Teade, kui mitu uuendust on tehtud:

 • Kontroll > artiklikaardil on uuendatud ära km-ga hind kõrgemaks ja km-ta hind on jäänud samaks:

Ettemaksud, mis on laekunud enne 1.1.2024

Vaata videot:


1. Enne 1.1.2024 100% laekunud ettemaksud

Praktika eraisikutest tellijate puhul: kui tellimusele, mis on 100% laekunud enne 1.1.2024, ei koostata ettemaksuarvet vaid deklareeritakse 20% käibena laekumise dokumendi põhjal ning müügiarve koostatakse lähetuse perioodis ehk 2024 aastal (kui juba kehtib 22% käibemaks), siis arvele tulevad tellimusest read automaatselt 20% km-ga vastavalt tellimuse loomise ajal kehtinud käibemaksumäärale, ning lõppkokkuvõttes käibemaksu tasuda ei tule.

Juriidilistest isikutest tellijad: kui tegemist on juriidilise isikuga, kellele väljastatavad arved kuuluvad deklareerimisele KMD INF A osas, siis peab ettemaksu laekumise korral kindlasti väljastama ettemaksuarve, millega deklareeritakse käibemaks laekumise kuu kohta koostatavas maksudeklaratsioonis ning lõpparvel saab selle ettemaksu summa võrra vähendada makstavat käibemaksu arve ridade kaudu. Kui käibemaks aga deklareeritakse vaid laekumise dokumendi kaudu (ei lähe KMD INF A osale), siis lõpparvel ei toimu selle ettemaksuga tasaarveldamine arve ridade kaudu vaid läbi tasaarvelduse.

:!: Juhime tähelepanu sellele, et arvel näidatud kauba/teenuse maksustatavat väärtust on õigus vähendada üksnes juhul, kui varasemalt on esitatud ning KMD-l deklareeritud (ettemaksu) arve(d). Kõigil muudel juhtudel, näiteks tasaarveldamised, tagatised või muud tegelikku maksmist vähendavaid summasid ei tohi kauba/teenuse võõrandamise arvel näidata miinusmärgiga ja nende summade võrra ei tohi vähendada arve kogusummat ega kauba/teenuse maksustatavat väärtust. Vt ka EMTA juhendit https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks/kaibedeklaratsiooni-ja-aruannete-esitamine/kmd-inf-osa-muugiarved-taitmise-juhised

2. Enne 1.1.2024 osaliselt laekunud ettemaksud

 • Kas teil jäi seisuga 31.12.2023 saldosse ettemakseid, mille osas 20%-line käive tekkis enne 1.1.2024? 2023. aastal osaliselt tasutud tellimuste käibemaksumäära korrigeerimiseks 2024. aastal koostatud arvel võid luua teenuse tüüpi abiartiklid. Loo eraldi artikliklass ja artikkel 2023. aasta jaoks 20% käibemaksumääraga ning teine artikliklass ja artikkel 2024. aasta jaoks 22% käibemaksumääraga. Artikli kood ja nimetused vali endale sobivad. Soovi korral saad artiklikaardil lisada vaikimisi koguse. Näiteks võid luua selliste nimetustega artiklid:
 • Kood: KM2024_KORR_22. Nimetus: Käibe korrigeerimine (+) > laekunud 20% ettemaksuna
 • Kood: KM2023_KORR_20. Nimetus: Käibe korrigeerimine (-) > laekunud 20% ettemaksuna

:!: Kui koostad arvet Tellimuse kaudu ja sul on seadistus “Tellimusega seotud arvele saab lisada teenuseartikleid” Ei, siis pead abiartiklid lisama tellimuse ridadele, sest kui sa lisad need arve ridadele, siis saad veateate, et „artiklit pole tellimuse peal“. Kui sa aga soovid abiartikleid lisada arvele, siis vali seadistus “Tellimusega seotud arvele saab lisada teenuseartikleid” Jah.

Näide 1: ettemaks oli osaliselt laekunud 2023 aastal, lõpparve esitati 2024.

 • 31.12.2023 koostati tellimus kaubale 120€, mille eest 31.12.2023 tasuti ettemaks 70% ulatuses ehk 84€ ning selle kohta koostati ettemaksuarve ja ettemaksu käibemaks 14€ deklareeriti 12.2023 deklaratsioonil, mis kuulus maksmisele 20.1.2024.

:!: Käibemaksuseaduse alusel on reegel, et kui enne 1. jaanuari 2024 on tehtud osaline ettemaks, siis selle ettemaksu ulatuses on käive maksustatud 20%-ga. Ettemaks, mis laekub pärast 1. jaanuari 2024 on maksustatav 22%-lise määraga kogu makse ulatuses.

Tellimus 31.12.2023:

Ettemaksuarve 31.12.2023:

 • 1.1.2024 lähetati kaup ja koostati sellele tellimusele lõplik arve.

Vastavalt laekumisele on selle tellimuse käive 70% ulatuses tekkinud 2023. aastal ning 30% ulatuses 2024. aastal. Kuna tellimusest arvet tehes tulevad arvele tellimusest read automaatselt 20% käibemaksumääraga vastavalt tellimuse loomise ajal kehtinud käibemaksumäärale, siis pead arvet korrigeerima, et 2024. aastal laekuvalt osalt oleks käibemaks arvel arvutatud 22% käibemaksumääraga. Lisa arvele korrigeerivad abiartiklid, kogused ja summad ning kinnita arve.

Lisa tellimusele korrigeerivad artiklid:

Koosta tellimusest lõplik arve (sh tasaarveldamine ettemaksuga):

Näide 2: 2024. aastal toimub 3000 euro väärtuses müügitehing, mille eest laekub 2023 aastal ettemaks 1000 eurot, mille kohta väljastatakse ettemaksuarve. Tellimusi ei kasutata.

 • 2023. aastal toimub laekumine 1000 eurot, mille kohta koostatakse ettemaksuarve 20% käibemaksumääraga:

 • 2024. aastal tehakse müügiarve ja kuna kogusummast 1000 eurot on käibena maksustatud 2023 aastal, siis müügiarvet saab koostada kahel viisil :

Variant A: ei ole vaja korrigeerivaid artikleid kasutada, vaid näidata ettemaksuna tasutud summa eraldi real:

Väljatrükk:

Variant B: kasutad korrigeerivaid artikleid:

Väljatrükk:

Kontrollaruanded käibemaksumäära kontrollimiseks

Seoses käibemaksu standardmäära tõusuga on oluline, et alates 1.1.2024 väljastatavatel arvetel oleksid kasutusel õiged käibemaksumäärad ning kogu käibemaksuarvestus oleks korrektne. 2024. aasta jaanuarikuu käibedeklaratsioon tuleb esitada 20. veebruaril. Selleks, et vigade avastamine ei jääks liiga hilja peale, siis soovitame juba nüüd hakata jooksvalt dokumentidel käibemaksumäärade õigsust kontrollima. Selle jaoks soovitame kasutada kontrollaruandeid, millised leiate Raamat > Aruanded > Hooldus > nupu „Kontroll“ alt.

Soovitame kasutada järgmiseid kontrollaruanded:

 • müügidokumendi ja kliendi KMk kontroll
 • müügidokumendi ja artikli KMk kontroll
 • müügiarvetel käibemaksu ja konto kontroll
 • ostuarvetel käibemaksu ja konto kontroll

Nende aruannete kasutamine eeldab, et käibemaksukoodid on dokumentidel ära vahetatud uue käibemaksumäära peale (artiklid, artikliklassid, kliendid, hankijad jne) ning kontrollaruanded toovad esile just need tehingud, millistel käibemaksumäärad omavahel ei klapi. Vaata ka siit: https://wiki.directo.ee/et/km_tous_1.1.2024l#ettevalmistused_directo_aeritarkvaras.

Aruanne: Müügidokumendi ja kliendi KMk kontroll

Antud kontrollaruanne võrdleb, kas käibemaksukood arvel, müügitellimusel ja pakkumisel on vastavuses käibemaksukoodiga, mis on kliendikaardil.

Aruanne: Müügidokumendi ja artikli KMk kontroll

Antud kontrollaruanne vaatab artiklikaardil ja arvel olevat KM koodi ja kliendikaardil olevat km maad. Kui arvele jätta vale maa siis annab veateate.

Aruanne: Müügiarvetel käibemaksu ja konto kontroll

Kontrollaruanne näitab müügiarvete ridade lõikes kasutatud kontosid ja käibemaksukoode. Antud aruanne on hea kontroll enne käibemaksuaruande esitamist, et veenduda kasutatud kontode ja käibemaksukoodide vastavuse korrektsuses.

Kui konto ja KMkoodi filter pole täidetud, siis näitab tabelis kõikidel arvetel kasutatud kontosid ja käibemaksukoode.

Kui konto ja KMkoodi filter on täidetud, siis näitab müügiarveid, kus on ridadel filtris märgitud konto ja KMkood.

Aruanne: Ostuarvetel käibemaksu ja konto kontroll

Kontrollaruanne näitab ostuarvete ridade lõikes kasutatud kontosid ja käibemaksukoode. Antud aruanne on hea kontroll enne käibemaksuaruande esitamist, et veenduda kasutatud kontode ja käibemaksukoodide vastavuse korrektsuses.

Kui konto ja KMkoodi filter pole täidetud, siis näitab tabelis kõikidel arvetel kasutatud kontosid ja käibemaksukoode.

Kui konto ja KMkoodi filter on täidetud, siis näitab arveid, kus on ridadel filtris märgitud konto ja KMkood.

Vea parandamine F3 funktsiooniga

Kui leiad vea, siis paranda arvel ära konto ja/või käibemaksukood. Kui arvel on palju ridu, millel soovid massiga valed käibemaksukoodid asendada õigega, siis kasuta selleks F3 funktsiooni.

 • Pane kursor esimese rea sellele väljale, mille andmeid tahad muuta (nt. KM-k)
 • Vajuta klaviatuuril F3 – tekib hüpikaken

 • Hüpikaknas kirjuta väljale „Otsing“ käibemaksukood, mida soovid õige vastu asendada ning „Asendus“ väljale asendatav käibemaksukood ning „Asenda kõik“.

Tulemus:

KMD vorm alates 1.1.2024

Vaata videot:


:!: NB! 2023 detsembrikuu käibedeklaratsioon esitatakse 20. jaanuaril 2024 veel vana vormi kohaselt.

Üldiselt uuest KMD vormist

Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel. Küll aga võib ette tulla olukordi, kus veel kuni 2025. aasta lõpuni võib arveid väljastada määraga 20%.

Seega peab aastatel 2024 ja 2025 saama deklareerida korraga nii 20% kui ka 22% käibemaksu.

Sellisteks olukordadeks on:

 • Raha laekumine kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamisel. Kui ostjale väljastati arve ning lähetati kaup või tehti see kättesaadavaks või osutati teenust enne 2024. aasta 1. jaanuari. Viide: KMS alates 01.01.24 § 46 lg 24.
 • Arved, mis väljastatakse enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjalike lepingute alusel. Kui lepingus oli fikseeritud, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20% määraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinnauutust. Viide: KMS alates 01.01.24 § 46 lg 25.
 • Kreeditarve koostamine kuni 31.12.2023 väljastatud 20% määraga arvetele.

KMD vormil alates 1.1.2024 ongi näha, et muutus on toimunud kahel esimesel real:

 • reale 1 märgitakse 22% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud ja
 • reale 1.1 20% määraga maksustatavad tehingud ja toimingud.

Kirjelda uus käibemaksuaruanne

 • Tee koopia vanast käibemaksuaruandest või loo uus.
 • Pane nimetusse nt. alates 1.1.2024, et see oleks eristatav varasemast KMD vormist.
 • Vali XML valikust uus KMD vorm 2024KMD_INF1. Seejärel muutub automaatselt 20% toimingute ja tehingute rida 1.1.’ks
 • Tee vajalikud muudatused KMD kirjelduses kas käsitsi või Exceliga:
  • Käsitsi muutmiseks lisa esimeseks sektsiooniks arvutused 22% määraga maksustatavate toimingute ja tehingute jaoks ning eemalda 20% maksustatavate toimingute ja tehingute sektsionist mittevajalikud read. Vali külge kõik vajalikud andmed nagu käibemaksukood, sektsioon, lisa, automaatkanne jne. Salvesta.
  • Parem ja lihtsam moodus KMD kirjelduse muutmiseks on teha seda Excelis. Kõigepealt kopeeri KMD kirjeldus Excelisse. Selleks aseta kursor KMD kirjelduse tabelis esimese rea numbriväljale ja vajuta klahvikombinatsioon Alt+C, ava Excel ja vajuta Crtl+V. Excelis lisa uued read ja kustuta mittevajalikud read ja tee muud vajalikud muudatused, nt nagu valemid jms ning kopeeri tabel tagasi KMD kirjeldusse valides Excelis Ctrl+C ja KMD kirjelduse tabelis esimese rea numbriväljal Ctrl+Alt+V. Salvesta.

Kui sa kasutad Directo standard kontoplaani ja käibemaksukoode, siis võid paluda oma projektijuhil või klienditoel kopeerida oma baasi uued käibemaksukoodid ja uue KMD vormi, mis näeb välja selline:

Vaata ka üldist käibemaksu juhendit: https://wiki.directo.ee/et/kaibemaks.

Emta.ee võtab vastu 2023. aasta deklaratsioone juba uue xml-i peal

:!: Kuigi emta.ee võtab vastu 2023 aasta deklaratsioone juba ka uue XML-i peal, siis sa võid endiselt saata neid ka kehtiva XML'ina. Kui otsustad saata 2023 aasta novembri ja detsembri KMD'd uue XML-ina, siis vali uus XML peale vanale ehk praegu kehtivale vormile, mitte uuele.

 • Kui valid kehtivale vormile peale uue XML'i 2024KMD_INF1, siis sellest valikust tulenevalt muutub automaatselt ära „20% määraga maksustatavate toimingute ja tehingute“ KMD vormi sektsiooni rea number - enne oli see 1, aga see muutub 1.1'ks, sest alates 1.1.2024 saavadki need tehingud käibedeklaratsioonil olema selle numbriga real. Ära muretse - käibemaksudeklaratsioon jõuab emta.ee'sse korrektsel kujul.

Tegevused väljatrükkidel seoses KM muudatusega

On väljatrükimalle, kuhu käbemaksumäär on sisse kirjutatud. Kõige parem on seda testida nii, teed kas uue või muudad mõnda olemas olevat käibemaksukoodi, lood sellega uue dokumendi (näiteks arve) ja vaatad siis väljatrükki, kas sellel kajastub õige käibemaksumäär 22%. Kui käibemaksumäär on ikka 20%, siis tuleb juba vastav väljatrükimall üle vaadata ning seal muudatused teha.

Kui Sul on õigus muuta väljatrükke, siis leiad mallid väljatrükkide häälestamise alt (Seadistused – Väljatrükkide häälestamine). Valid sealt soovitud mooduli (arve, tellimus jne). Vaikimisi väljatrükid on kõige väiksema järjekorranumbriga. Paremal lõpus leiad XSL nupu, millele vajutades saad hakata väljatrüki kirjeldust muutma.

Ctrl+F-ga saad kirjeldusest käibemaksu korrigeerimiseks õiget kohta otsida mitut moodi:

Variant 1: Otsi „20%“ ja muuda see 22%.

Variant 2: Otsi „1.2“ või „1,2“ ja muuda 1.22 või 1,22.

Variant 3: Otsi käibemaksukoodi, mille küljes on 20% (näiteks km=’1’) ja muuda km=’uus kood’.

Kui muudatused on tehtud, siis salvesta ning sulge XSL (väljatrüki kirjeldus) . Seejärel kontrolli väljatrükki dokumendi pealt, kas tuleb õige käibemaksumäär.

VD aruande puhul tuleb samuti üle vaadata käibemaksukoodid XSL-s ja vajadusel ära muuta. Väljatrükk 'VD aruanne (XML)' asub väljatrükkide häälestamise seadistustes, klientide statistika (ARU) mooduli all.

Küsimuste korral võta ühendust Directo kasutajatoega (671 8578, info@directo.ee).

Käibemaksukoodide numbrite muutmine

Soovi korral on võimalik Directost tellida käibemaksukoodide numbrite muutmist. Seda on hea kasutada olukorras, kus on vanu käibemaksukoode, mida enam ei kasutata ja tahetakse tõsta need tahapoole, et vabastada numbrid kehtivate/kasutatavate käibemaksukoodide tarbeks.

Näiteks kui sa kasutad täna 20% tehingute jaoks käibemaksukoodi 1, aga sa soovid alates 1.1.2024 seda koodi kasutada 22% tehingute jaoks.

Käibemaksukoodi numbrite muutmine on tasuline teenus, mille teostab Directo, ning selle hinnaks on baasi kohta 300 eur + km. Kui soovid seda teenust tellida, siis võta ühendust oma projektijuhi või klienditoega.

:!: Kui teed käibemaksukoodi(de) numbri vahetuse juba praegu olukorras, kus 2023 aasta novembri ja detsembri käibedeklaratsioonid on veel esitamata, siis pead korrigeerima KMD kirjeldust, sest seal ei muutu ridadel olevad käibemaksukoodid automaatselt.

Käibemaksukoodi numbrite muutmise protsess toimub järgmiselt kasutades ülaltoodud näidet:

 • vaata käibemaksukoodi registrist, et mis on esimene vaba number järjekorras, nt. 40, mis saab uueks koodiks praegusele nr. 1 koodile. Seda uut käibemaksukoodi ei ole vaja registrisse enne asendamist luua, sest see luuakse automaatselt koos numbri vahetusega.
 • seejärel tuleb teostada käibemaksukoodi numbrite vahetus (vana kood > uus kood), mille tulemusena muutub nr 1 numbriks 40 ehk vabaneb nr 1 (selle numbriga kaart jääb alles, aga kaart tühjendatakse andmetest).
 • käibemaksukoodi numbrite vahetuse protsessis asendatakse käibemaksukoodid kõikides mineviku tehingutes. :!: Pöörame tähelepanu sellele, et suuremates andmebaasides võib selline käibemaksukoodide numbrite muutmine võtta rohkem aega.
 • seejärel saad nr 1 kaardil väljale „KM%“ kirjutada 22 ehk siis edaspidi saad kasutada seda koodi 22% tehingute jaoks.

Käibemaksukoodi vahetus:2024/25 käibemaksu muudatuste videojuhised

Allolevad neli videot annavad hea ülevaate tegevustest, mis tuleb Directos seoses käibemaksumäära muudatustega ette võtta.

VIDEO 1: uute käibemaksukoodide loomine ja seadistamine

VIDEO 2: käibemaksumäärade muutmine registrites ning artikli müügihindade ümberarvutus

Video 3: müügiarve koostamine tellimusele, mille eest on osaliselt või täielikult tasutud vana käibemaksumääraga

VIDEO 4: uue KMD vormi seadistamine alates 1. jaanuar 2024

et/km_tous_1.1.2024l.txt · Viimati muutnud: 2024/02/20 12:36 persoon vilja