Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_tasumine

Šī ir veca dokumenta versija!


Satura rādītājs

Directo Supporta Wikijs

Darītā lieta

- Datums - Klients - Problēmas apraksts - Risinājums - Statuss


Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020

 • - 09.20.2020
 • - Leinnonen db duck_republik_lv
 • - Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā
 • - Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatī Koncerta uzstādījumos, un mātes uzņēmuma datu bāzē jāieliek šis konts
 • - done ?!

Koncerna uzstādījumi

Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – Koncerna uzstādījumi

Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā

Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā Parent company. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA.

Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot. Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!?


Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020

Šobrīd aktīvas ir trīs bankas:

 • - Swedbanka (Sistēmas uzstādījumi)
 • - Citadele (Rekins&Rekins_Pavadzime kopā ar Swed)
 • - Luminor (LUM_ izdrukas)

Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās.

Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt.


Pārkopēt PVN deklarāciju

Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas:
• ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.
• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!!


Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020

 1. Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu.
 2. Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - Pirkuma uzstādījumi –> Ienākošais rēķins lieto Izdevumu Tipus

Uzstādījumi - cenu formula ar recepti

Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie


Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta

Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz „āmurīša“ un opcija - New card does NOT open…


4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020

Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: Secīgi vai noklusējumā – paralēli.

Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana, kas nozīmē to, ka Lietotājs ar lielāko punktu skaitu tiks uzskatīts par “gala apstiprinātāju”. Dokumenta apstiprināšana notiek augošā secībā – lietotājs ar lielāko punktu skaitu saņem prasību par dokumenta apstiprināšanu tikai tad, kad mazāko punktu lietotāji ir to apstiprinājuši.

Ienākošā rēķina lauki, kuri atceļ saskaņošanu (noņem parakstus) pēc izmaiņām Šis lauciņš nosaka to, ka ja vēlākā saskaņošanā tiek mainīta kāda vērtība, kas ir bijusi saskaņota iepriekš, šis dokuments netiek saskaņots. Definējot laukus kuru izmaiņas atceļ saskaņošanu, jāraksta ir vērtības no .xml': p - header sekcija ; r - rows Piemēri: p.summa - Dokumenta summa;r.konto - izevumu konts


Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?

Atskaitē – Stock Level jeb Noliktavas atlikums, jāatzīmē Noliktavas ID (Stock ID).


Kā pieslēgt algu moduli

Ja vēlas grāmatot/rēķināt algas, tad jāpieslēdz sekojoši: Sistēmas uzstādījumi - Speciāls - jānorāda cilvēku skaits pie Max algu lietotāji

Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu.

Lai atslēgtu iespēju rēķināt/grāmatot algas, tad var norādīt Max algu lietotāji 0


Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai

Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām:

 • palk – Algas
 • per-tasu – Algu maksājumi
 • per_palgamoodul – Personāla algu modulis

Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI


Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020

Iet uz: login.directo.ee/intclientlv/ocra_apollo_kino_lv/service_qa.asp

Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:

Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]

Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:

Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]

Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:

Update mr_arved set tingimus='K' where number=[rēķina numurs]


Rulonas, ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020

Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt.

Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija.

Pasūtījumā jāpārbauda, kas norādīts sestajā bumbiņā - Rēķins piestādīts. Tur jānomaina rindās uz 0, lai sistēma saprot, ka artikuls nav vēl iekļauts rēķinā. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad pasūtījumā nomainīsies uz 1.

Uzstādījumos POGA - Tiešais rēķins, var veidot rēķinu, kas neizmaina noliktavas daudzumu un ielec visas rindiņas no Piegādes, var izrakstīt rēķinu, par visu pasūtījumu arī kas nav piegādāts.

POGA vienkārši Rēķins ir tikai par to, kas ir piegādāts vai arī ja bez piegādēm no pasūtījuma, tad rēķins ir kā noliktavas mainošs.


Arxco - SPF validation failed 20.10.2020

Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP. Directo - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu… SMTP - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus.


Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020

URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print  page setup  Headers and Footer.


Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020

Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz.

Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur Ieskaitīšanas Prognozi: Pārdošana – Atskaite - Ieskaitīšanas Prognoze.

Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – Veidot Maksājumus. Labāk to darīt pa klientiem, vai pēc maksāšanas datumiem, sadalīt gabalos.

Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņīem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ar transakcijām tika sataisīti maksājumi), transakcijā izdzēš rindiņas, lai nav grāmatojumi.

Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt Pārdošanas reģistrs ar Virsgrāmatu.


Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020

Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, kas ir jāievada, lai pa klientiem redzētu neapmaksātos rēķinus, kas ir izrakstīti līdz 30.09, bet apmaksas termiņš ir vēlāks par šo datumu. Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē.


Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020

e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir telema_lv@event.data.directo.ee E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo.

e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir telema_lv@data.directo.ee Nosūtītie pielikumi directo ir atrodami atskaitē Attachments (Pielikumi), pie Type izvēloties Unbound attachments (Nepiesaistītie pielikumi).


Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020

Viņi veido Rēķinus no Piedāvājuma –> Pasūtījuma –> Rēķins un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs.


Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020

Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta „Finanses“ + enter un jānomaina finanšu periods uz datumu pirms šī dokumenta apstiprināšanas.


Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk

Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts vairumimporta modulis un/vai vairumeksporta modulis (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas - Mainīt tiesības, pēdējā logā Cits pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts.


Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem

Graanul Pellets, graanulinvest.
Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē?

Nevar

Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati, bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri.


PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē

Alphalane.
Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams, ka laukā DAR.TIPS1.1. uz PVN atskaiti varam izvēlēties C kodu, kas nepieciešams PVN atskaitei.
C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.).

Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1:

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Datuluku tipi


Kā saglabāt logo no datubāzes

Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:
Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.
Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Uzņēmuma logo URL
https://login.directo.ee/logos/files/citrus_solutions_lv_1.jpg


Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā

Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV

ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.
ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.
isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums


4room nevar apstiprināt EKA rēķinu

4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS.

Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā, jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē.

Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Darba vietas. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic.


Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu

Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls … nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā. Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi.


lv/or_tasumine.1603803009.txt.gz · Labota: 2020/10/27 14:50 , labojis dagne