Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:auto_erisoodustus

See on dokumendi vana versioon!


10. Autode erisoodustuse arvutamine

Directos on võimalik automaatselt arvutada autode erisoodustuse makse ning KMD-l kajastatavat autode arvu. Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot.

Erisoodustuse maksud arvutatakse kalendrikuu täpsusega. Näiteks sõiduauto (90kW) algne registreerimine on 10.01.16 ja maksustamisperiood on jaanuar 2021, siis loetakse auto üle 5a. vanuseks ja erisoodustuse hinnaks tuleb 132,30. Kui auto algne registreerimine on 10.02.16, siis tuleks jaanuaris 2021 erisoodustuse hinnaks 176,4.

10.1. Seadistamine

Kõik autod, millele arvutatakse auto erisoodustusmaksu, peavad olema põhivara klassiga sest arvutus toimub Vara kulumi aruande peal.

10.1.1. Kasutatud kontod

10.1.2. Süsteemi seadistused

Esmalt tuleks lisada süsteemi seadistuse otsingusse sõna „maksuvalem“. Seejärel täita autode erisoodustuse maksuvalemid, kasutades näites toodud koode. Erisoodustuse kanne lukustab auto andmed - valikud EI/JAH. JAH valikuga - peale esimest erisoodustuskande arvutamist muutuvad autoga seotud andmeväljad mitteaktiivseks, et ei saaks andmeid ekslikult üle kirjutada. Kirjutada saab ainult väljale „Kehtiv kuni“.

10.1.3. Personali seadistused -> maksuvalemid

Andmebaasi tuleb luua järgmised maksuvalemid:

  • Maksuvalem ES_AUTO_KW määrab auto kW hinna vastavalt auto vanusele;
  • Maksuvalem ES_AUTO_TM määrab autode tulumaksu;
  • Maksuvalem ES_AUTO_SOTS määrab autode sotsiaalmaksu;
  • Maksuvalem KMD50 arvutab KMD50 autode arvu;
  • Maksuvalem KMD100 arvutab KMD100 autode arvu;

10.1.4. Raamatu seadistused -> Käibedeklaratsioon

  • Käibedeklaratsiooni kirjelduses muuda ära ridade 5.3 ja 5.4 ridade tüübiks „muutus“.

https://wiki.directo.ee/et/yld_inventar?s[]=auto&s[]=erisoodustus#autode_erisoodustuse_arvutamine

et/auto_erisoodustus.1631442182.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/09/12 13:23 persoon jane