Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:edi

EDI partner liidesed

Partnerid

Directo EDI partnerid on:

 • Telema
 • Edisoft
 • Unifiedpost
 • Docura

Üldine

 • EDI partner liidese alghäälestus tehakse Directo poolt - kasutaja ei pea ise midagi häälestama
 • EDI partnerga toimub andmevahetus tsükkel iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse EDI partnersse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel.
 • Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema EDI partnerga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka EDI partnerd teavitada. Kui sisse liigub dokument kliendi koodiga, mis puudub Directos, siis ei toimu ka antud dokumendi edasist töötlemist. Uue kliendi loomisel on kõige lihtsam viis teha koopia olemasolevast
 • Kliendikaardil Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud Edastuskanal, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat kliendikaardil mitte täita, peab olema täidetud
  ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria.

  :!: Kui kliendile on määratud Müüja, siis kui omakorda müüjale on määratud seeria, kasutatakse müüja seeriat.
  Kui on soov, et ka arve liiguks välja, tuleb linnutada Väljuvate dokumentide osas Arve.
 • Kui soovitakse saata e-arvet EDI partner operaatori kaudu mitte EDI partner kliendile (EDI partner vahendab), siis piisab kliendi kaardil häälestada edastuskanal konkreetne EDI partner ja Väljuvad dokumendid Arve. Kui EDI partnerni jõuab arve MITTE EDI kliendile, siis edastatakse see e-arvena.
 • Soovikorral võib täita Teavitus e-mail lahtri, mille peale saadetakse mail dokumendi Directosse jõudmise hetkel.
 • Sisenevad dokumentide töötlemist on võimalik jälgida ÜLDINE > Dokumentide Transport moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia „rippuma“ kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada.
 • Kui transport ei toimi mingi dokumendi puhul (arvet ei saadeta vms), tuleks algatuseks võtta ette Kliendikaart ning täita Transpordi sakk analoogselt mõne toimiva kliendiga.

PEPPOL e-arved

PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad: https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

:!: Toimib Telema ja UnifiedPost liidesega

Kuidas PEPPOL töötab:
EDI partner annab kliendile liitudes PEPPOL tunnuse, mis tuleb lisada süsteemiseadistustesse ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol Id

PEPPOL arvete saatmine
Klientidele, kellele soovitakse saata PEPPOL'i kaudu arveid, tuleb täita partneri PEPPOL ID ja edastuskanal ning tavapärane Väljuvad dokumendid: arve linnuke.

4dok

 • 4dok tugi on hetkel olemas Selveri, Bauhofi, Rimi ja Prisma jaoks
 • Tsükkel
  1. Tellimus(ed) sisse
  2. Lähetus (Saateleht) välja
  3. Saatelehe kinnitus (loob automaatselt arve) sisse
  4. Arve välja
 • Tarneahela näidis Selveri puhul, kliendiks on Synnove ning kliendi vahelaoks Nordnet, failid mis liiguvad ning vastavad dokumendid Directos
 • Kliendi lao Smarten, Esttrans, Nordexpress ja Nordnet puhul võimalik otseliides.

Selver

 • Sisenevad tellimused tekkivad selliselt, et arve tasujaks on Selveri Jaotuskeskus
 • Tellimused koondatakse aruande MÜÜK > Koondellimus abil arve tasuja põhjal (Selveri Jaotuskesus) :!: Koonda artiklid peab olema määratud, et artiklid koonduksid
 • Koondtellimus lähetatakse
 • Tarnekinnituste sisenemisel luuakse automaatselt vastavad arved kõikide algtellimuste kohta

Bauhof

 • Tellija määrab hinnad (lepinguliselt paigas)
 • Puudutab ainult Eesti Bauhofi
 • Tellimused jäävad Bauhofist liikuma sisse nii nagu ikka, lisandunud on tugi nö kreedit tellimustele – selle peale tekitakse Directos kreedit arve (tingimuseks määratakse kreedit tingimus, ning muuda ladu linnuke määratakse valituks, et kaup lattu „tagasi“ liiguks). Kui Süsteemiseadistus Laoid ID laiali jagaja täidab ka seerianumbri,ei ole EI, määratakse ka seerianumber/partii automaatselt, vajadusel saab selle ise määrata. Arve kinnitamisel liigub kreedit arve tagasi Bauhofi.
 • Tarnekorraldus liigub Bauhofi hetkel, kui tellimusest luuakse lähetus ning viimane kinnitatakse
 • Bauhof saadab tagasi tarnekinnituse vastavalt algsele tarnekorraldusele (võimalike omapoolsete muudatustega) ning selle põhjal luuakse Directos Arve. Arve kinnitamisel liigub arve ka Bauhofi. Juhul kui tarnekinnitusel oli tooteid vähem (või mõni puudus üleüldse algse lähetusega võrreldes), tekkib olukord, kus kaup on nö ülelähetatud. Sellisel juhul tuleks Kauba tagastusega kaup lattu tagasi võtta, et laoseis oleks õige. Kõige parem ülevaade olukorrast saab, kui vaadata tellimuse ridade kõige viimast sakki, kus on tulbad Lähetatud, Arvega ja Lähetamata. Ideaalis peaks Lähetatud ja Arvega tulp olema võrdsed, kuid Ülelähetamise puhul on Arvega väiksem kui Lähetatud. Kõige lihtsam viis on alustada Tagastust Tellimuselt ning valida read, mida tagastada soovitakse (klikk reanumbril) ning edasi päisest Tagasta nupp. Luuakse tagastus, kuhu lähevad valitud read. Kinnitamisel on tooted jälle laos. Tagastuse kinnitamise peale Bauhofi midagi ei liigu – protseduur on vajalik, et laoseis oleks Directos korrektne
 • Eelnevaga seoses ei ole vaja enam arvet teha Bauhofile, vaid oodata, et Bauhof saadab Tarnekinnituse, mille peale Directosse tekkib arve automaatselt (mis on vaja kinnitada, et see ka Bauhofi jõuaks).
 • Directo Bauhofi poodide kliendikaardi Transpordi osa täienes/häälestati järgnevalt:
  • Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu : JAH
   Kuna Bauhof on hinnad lepinguga paika pannud, määrabki see seadistus seda, et ei rakendataks enam tellimuse puhul tavapäraselt hinnavalemeid, vaid eeldatakse, et tellija (Bauhof) teab hindu, vastasel korral ei läheks valede hindade puhul tarnekorraldus ja arve läbi enam . Kui tellimus on esitatud valede hindadega, tuleks hinnad üle vaadata ning selgeks vaielda Bauhofiga ning siis vastavalt kokkuleppele kas ebasobiva hinnaga kaup mitte lähetada või siis sootuks uus tellimus lasta saata.
  • Väljuvad dokumendid: Lähetus
  • Koondatud saatelehel on ka hinnad ning Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult: JAH
 • Tellimusele ei tohi lisada tooteid, kuna siis ei võta Bauhof tarnekorraldust vastu
 • Käitumine olukorras, kus kohale jõudis rohkem kaupa kui lähetati. Kuna Bauhof saadab reaalsed kohalejõudnud kogused, luuakse ka tarnekinnituse saabudes arve ka kohe õigete kogustega. Häda on selles, et Directo ei luba sellist arvet kinnitada, kuna lähetatud on vähem, kui arvel määratud kogus. Peab juurde lähetama, kuid seda saatelehte Bauhof ei taha, seega tuleb eristada sellist olukorda. Seda saab teha läbi staatuste (määrame juurde lähetamise puhul lähetusele konkreetse staatuse).
 • Kuna lähetus kasutab tellimuse staatusi, tuleks algatuseks süsteemiseadistustesse teha uus Tellimuse staatus (näiteks Parandus). Ühekordne tegevus, mida peab tegema SUPER kasutaja oleks siis:
  1. Süsteemiseadistuste all filtreerida välja seadistus Tellimuse staatused, siia lisama koma ning uue staatuse (NB! koma järel ei tohi olla tühikut)
  2. Filtreerida välja seadistus Staatus, mille puhul lähetust EI saadeta elektrooniliselt ning määrata siia eelnevalt defineeritud staatus
 • Kui tarnekinnituse peale on tekkinud arve, mida ei saa kinnitada (kuna lähetusel on kaupu vähem kui arvel) tuleks toimida järgnevalt:
  1. tellimusele tuleb lisada puuduolev kogus (kui oli 3, kuid arvele tekkis koguseks 4 siis tuleb nüüd ka tellimusele koguseks 4 määrata ning salvestada)
  2. tellimusel vajutada Läheta, mis loob uue lähetuse, kus on puuduoleva kogusega artikkel
  3. Lähetusele tuleb määrata nüüd staatus, mis on eelnevalt seadistatud, ning siis lähetus kinnitada, kaup läheb laost maha, parandus lähetust Bauhof ei saa
  4. Nüüd on puuduolev toode laost maas ning arvet saab ka kinnitada, mille peale see saadetakse Bauhofi nagu ikka.

Rimi, Prisma

 • analoogne Bauhof-iga, aga ilma kliendi hindadeta.
 • Kliendikaardil (poed) piisab transpordi seadistuste all Edastuskanal: EDI partner; Väljuvad dokumendid: Lähetus

Saatelehele lisainfo saatmine

Alkoholi müügil on osadele kauplustele (Maxima, Rimi jne) vajalik saatelehega saata kaasa lisainformatsiooni XML tagidena:

XML TAG Artikli kaardil Selgitus
<Manufacturer> Tootja
<Volume> Maht
<CountryOfOrigin> Päritolu
<ItemType> Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga
<ItemRegistrationNum> Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga
<AlcoholContent> Luua lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga

Kui vastav info on täitmata, siis vastavat XML tagi ei saadeta.

1. Artikli lisaväljade loomine

Loo vajalikud lisaväljad (vaata allolevat näidet) - Juhend

2. Transpordi parameetrite loomine

Uued Transpordi parameetrid tuleb luua nii, et TÜÜP on alati EDI partner (Telema, Edisoft, Docura), KOOD on XML TAG, mida on vaja luua (a'la <ItemType>) ning PARAMEETER1 on artiklikaardile loodud lisaväli, kus infot hoitakse

Tagastuse (retann) dokument

Tagastus on kliendi poolt algatatud kauba tagastus, mis võib sisaldada tagastusi erinevatelt tellimustelt/lähetusetelt. Directosse tekivad need ladu muutvate kreeditarvetena. Seotud arved, mille põhjal tagastused on loodud, on kirjas väljal Sisekommentaar. Kliendipoolne tagastuse number jääb dokumendile kirja väljale Kliendi TK, tunnusena on alguses märk ^ (seda ei tohi kustutada).

Tellimuse artikli tuvastamise järjekord

 1. kui süsteemiseadistus ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi on määratud JAH, siis kas art.kood=[Sisenev]toote_kood
 2. art.ribakood=[Sisenev]ean_kood
 3. art.kood=[Sisenev]toote_kood
 4. art.ribakood=[Sisenev]toote_kood
 5. art.kood=[Sisenev]ean_kood
 6. (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli) param=tellija
 7. (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli)
 8. (puudub)

Seadistused

Seadistused, mis mõjutavad dokumentide transporti on saadaval ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused

SeadistusVõimalikud valikud
Mõjutavad VÄLJUVAID dokumente
Telema partner artiklite eksport0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad
Lisaväli, mis määrab Telema partner-sse eksporditava artikliArtikli lisaväli
Lisaväli, mis määrab Telema partner PRODAT artikli tüübiArtikli lisaväli
Lisaväli, mis määrab Telema partner PRODAT artikli tüübi eriolukorraArtikli lisaväli
Telema partner klientide eksport0 - ei, 1 - jah
Lisaväli, mis määrab Telema partner-sse eksporditava kliendiKliendi lisaväli
Telema partner klientide saldo eksport0 - ei, 1 - jah
Laod, mille koondseis eksporditakse Telema partner-sseKomaga eraldatud nimekiri ladudest
Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks EDI partner-sseKomaga eraldatud nimekiri
Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo0 - ei, 1 - jah
Mõjutavad SISENEVAID dokumente
Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi0 - ei, 1 - jah
Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikliArtikli lisaväli
Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale laoArtikli lisaväli
Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajagaNumber
Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva0 - ei, 1 - jah
Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasjua oma0 - ei, 1 - jah
Siseneva tellimuse pakid ümaradatakse täisarvuks0 - ei, 1 - jah
Siseneva tellimuse vaikimisi tüüpTekst
Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt0 - ei, 1 - jah
Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe0 - ei, 1 - jah
Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe0 - ei, 1 - jah
Vaikimisi objektObjekt
Vaikimisi seeriaSeeria
Vastuvõtu kinnitus (RECADV) kinnitab arve kohe0 - ei, 1 - jah
Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid0 - ei, 1 - jah
Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laialibitpattern
Töötlusvigade teavitus emaile-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised)

Kliendipõhine ühikumuut

Võimalik on seadistada kliendipõhist ühiku muutumist. Selleks saab kasutada artiklikaardi Pakis1, Pakis2 välju või luuakse artiklile eraldi lisaväli. Pakis1/2/Lisavälja sisuks määratakse koefitsient, mis rakendub siseneva tellimuse kogusele, samuti tagurpidi tagasi, kui saadetakse lähetus (desadv/saateleht) või arve (invoice). Selle tulemusena võib tellija tellida oma kogusega ning Directos saab hoida teist kogust.

OlukordKlient tellibPakis1/2/Lisavälja sisuKogus, mis tekib Directos tellimusel
Klient tellib kastina, Directos hoitakse üksikkogust24080
Klient tellib üksiktootena, Directos hoitakse pakina2000,012

Kui on vaja edastada ka teist ühikut tekstiliselt kui dokumendil, saab seda teha defineerides artikli lisavälja koodiga ART_YHIK. Müüdavatele artiklitele tuleks määrata ühiku väärtus antud lisavälja abil selliselt, et sisus oleks uus ühik teksti kujul ning parameeter väljas oleks täidetud arve saaja kliendikood, mis tagab õige ühiku liikumise nii saatelehtedega poodidesse kui ka arvetel arve tasujale.

et/edi.txt · Viimati muutnud: 2023/05/18 12:29 persoon ott