Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:per_ajad

Prombūtņu reģistrēšana

Darbinieku prombūtnes (piemēram, atvaļinājumus, darbnespējas lapas A un B) reģistrē dokumentos Kavējumi.
Prombūtnes ir svarīgi reģistrēt pirms algu aprēķina veikšanas, jo tās ietekmē algas aprēķinu.

Lai izveidotu dokumentu prombūtņu reģistrēšanai, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → DOKUMENTI → Kavējumi → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns dokuments Kavējumi.

Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:
Numurs – jānorāda intervāls, no kura šim dokumentam jāpiešķir numurs.
Sākums un Beigas – jānorāda periods, par kuru šajā dokumentā tiks ievadītas prombūtnes.
Komentārs – lauks, kurā var norādīt komentāru par šo dokumentu. Šis nav obligāti aizpildāms lauks.

Dokumenta rindās jāaizpilda lauki:
Persona – no darbinieku saraksta jānorāda darbinieks, kura prombūtne jāievada.
Kav. tips – jānorāda darbinieka prombūtnei atbilstošais kavējuma veids.
Sākums – jānorāda prombūtnes sākuma datums.
Beigas – jānorāda prombūtnes beigu datums.
Ja par kādu no prombūtnēm nepieciešams norādīt komentāru, tad to norāda rindās laukā Komentārs.

Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, dokumentā jānospiež poga Saglabāt.

lv/per_ajad.txt · Labota: 2023/10/05 11:41 , labojis lasma