Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:working_day_card

Ja kādas svētku dienas dēļ darba diena tiek pārcelta uz sestdienu, tad ir jāizveido uz brīvdienu pārceltās darba dienas kartīte.

Lai izveidotu darba dienas kartīti:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Personāla uzstādījumi → Darba dienas

2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.
Tad tiks atvērta jauna darba dienas kartīte.

3) Kartītes laukā DATUMS jānorāda darba dienai atbilstošais datums, bet laukā NOSAUKUMS jāieraksta darba dienas nosaukums.

4) Lai saglabātu kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

lv/working_day_card.txt · Labota: 2023/08/02 17:01 , labojis lasma