Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_ajad

Puudumised

Puudumiste dokumendile sisestatakse töötajate kõik võimalikud puudumised kasutades selleks puudumiste liike.

Üks puudumise liike on seotud tavapäraselt kahe erineva palgavalemiga:

 • esmalt palgavalemiga, mis asetub arvestusele.
 • teiseks palgavalemiga, millel tuleb vähendada tööpäevi, näiteks kuupalk.

Dokument asub Personal→ Dokumendid→ Puudumised

Puudumisi võib sisestada erineval viisil :

 • Iga töötaja ja puudumise kohta sisestatakse eraldi puudumise dokument. Sellisel juhul päise väljad täidetakse sarnaselt ridade väljadega.
 • Puudmise dokument luuakse mingi sagedusega, näiteks iga kuu, ja kõik puudumised sisestatakse ühele dokumendile. Sellisel juhul on päises täidetud vaid: number, periood , kommentaar. Päises oleva info järgi on võimalik puudumisi puudumiste registrist otsida.

 • Persoon - kasutaja kood (saab valida neid kasutajaid , kellele on personal pandud jah).
 • Nimi - kasutaja nimi asetub automaatselt.
 • Puudumise liik - töötaja tööl mitte olelmise põhjus. Saab seadistada vt lisaks. Puudumiste liigid
 • Algus - puudumise algusaeg. Kui puudumise liigile on lisatud, et asetub arvestusele perioodi alguses siis asetub sellisele palga dokumendile, kus algus aeg langeb palga perioodi aega.
 • Lõpp - puudumise lõpp (nt haiguse puhul asetub arvestusele selle kuupäeva alusel).
 • Uus lõpp - seda kasutatakse siis kui selgub, et on olemas haigusele järgleht ja esimese haiguslehe alusel on kas kogu või osaliselt haigustasu välja makstud. Lisaks kasutatakse seda siis, kui puhkuse ajal on töötaja haigestunud. Kui puhkust soovitakse katkestada siis uue lõpu lahtrisse sisestaks puudumise algusele eelnev päev. Manuaalsel sisestamisel saab õige kuupäeva uue lõpu lahtrisse kas siis, kui sisestada uude lõppu hetkel lõpus olev kuupäeva ja päevade arv panna nulliks.
 • Päevi - puudumise kalendripäevade arv.
 • Ette - kui töötaja soovib puudmise tasu enne puudumist, siis tuleb teha sellele väljale lind.
 • Riigipühad - riigipühi puudumise ajal.
 • Asendaja - puudumise ajal asendaja. Informatiivne väli.
 • Kinnitaja - puudumise soovi kinnitaja/aktsepteerija. Kui puudumise soov on Directos aktsepteeritud, täidetakse see väli puudumise soovi aktsepteerijaga.
 • Kommentaar - vabalt täidetav väli.
 • Palgakaart - selle välja täidab Directo automaatselt, kui vastav puudumine on arvestatud, ehk on palgaarvestuse dokumendil.
 • Kuupäev -palgakaardi aeg lahtris olev kuupäev.

Puudumise erijuhud

Pikad haiguslehed

Näide 1: Töötaja esitab esmase töövõimetuslehe perioodiga 26.05.- 29.05. ning samas kuus esitab pärast palgapäeva järglehe perioodiga 30.05.-14.06. Arvestuse tegemise ajal on teada, et töötaja haigusleht jätkub. Sellisel juhul sisestatakse 2 päeva osas, mis töötaja puudus aga haiguselehte veel tulnud ei ole puudumise liik nt „esitamata haigus“. Tehakse ära mai kuu palgaarvestus.

Järgneval kuul 14.06. esitab töötaja töövõimetuslehe järglehe.
Avada puudumiste aruanne perioodiks eelmine kuu. Vajutada puudumise real persooni peal. Avaneb soovitud puudumine. Lisada uue lõppu lahtrisse järglehe lõpu kuupäev. Esitamata haigus tuleb pärast uue lõpu lisamist kustutada.
Kui haigusleht jätkub lisatakse sarnaselt varasemalt kirjutatule kuulõpu seisuga esitamata haigus ning töövõimetuslehe järgelehe saabumisel korrigeeritakse uuesti välja uus lõpp ning kustutatakse puudumine „esitatud haigus“


Selliseid puudumisi, millel on sisestud uus lõpp leib aruandest Puudumiste aruanne ning linnukene uus lõpp.

Näide2: Esmane töövõimetusleht ja tema järgleht esitatakse töötajale samas kuus enne palgapäeva saabumist. Sellisel juhul lisatakse järglehe lõpu kuupäev uus lõpp lahtrisse.

et/per_ajad.txt · Viimati muutnud: 2020/12/17 09:04 persoon kulli