Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_tasumine

Töötasu väljamaksed

Töötasu väljamaksed dokumendiga saab töötajatele välja maksta arvestatud tasusid või avanssi. Ühele väljamakse dokumendile võib kokku koondada erinevate arvestuste väljamaksed eeldusel, et arvestuste perioodid ja sotsiaalmaksu periood kattuvad.

Dokument asub siin: Personal→ Dokumendid→ Töötasu väljamaksed

Aeg - töötasu väljamakse aeg. Selle kuupäevaga tekib väljamakse kanne. Kanne moodustub järgmine:

TV - töötasuvalem
MV - maksuvalem
TVI - tasumisviis

D/KKontoObjektProjektSumma
DTV kreedit neto võlad töövõtjatele, summeerib sama kontoga read
KTVI konto neto pank, summeerib sama kontoga read
DTV kreedit töötaja töötuskindlustus (T1) võlad töövõtjatele, summeerib sama kontoga read
KMV võlg töötaja töötuskindlustus (T1) maksuameti ees olev kohustus, summeerib sama kontoga read
DTV kreedit pension töötaja (P2) võlad töövõtjatele, summeerib sama kontoga read
KMV võlg pension töötaja (P2) maksuameti ees olev kohustus, summeerib sama kontoga read
DTV kreedit tulumaks (TULU) võlad töövõtjatele, summeerib sama kontoga read
KMV võlg tulumaks (TULU) maksuameti ees olev kohustus, summeerib sama kontoga read

Kui kasutatakse tööandja maksudes viitvõla kontosid:

D/KKontoObjektProjektSumma
DTV kreedit neto võlad töövõtjatele, summeerib sama kontoga read
KTVI konto neto pank, summeerib sama kontoga read
DTV kreedit töötaja töötuskindlustus (T1) võlad töövõtjatele, summeerib sama kontoga read
KMV võlg töötaja töötuskindlustus (T1) maksuameti ees olev kohustus, summeerib sama kontoga read
DTV kreedit pension töötaja (P2) võlad töövõtjatele, summeerib sama kontoga read
KMV võlg pension töötaja (P2) maksuameti ees olev kohustus, summeerib sama kontoga read
DTV kreedit tulumaks (TULU) võlad töövõtjatele, summeerib sama kontoga read
KMV võlg tulumaks (TULU) maksuameti ees olev kohustus, summeerib sama kontoga read
DMV kohustus tööandja maksud viitvõla konto, summeerib sama kontoga read
KMV võlg tööandja maksud maksuameti ees olev kohustus, summeerib sama kontoga read

Töötasu arvestus - väljamaksega seotud töötasu arvestuse dokumendi number.
Kuukood - väljamakse kuukood.
Sotsiaalmaksu periood - tekkepõhise sotsiaalmaksu periood, tavapäraselt kattub arvestuse perioodiga. Mõjutab vähenenud töövõimega töötajate sotsiaalmaksu arvestust.

Töötajate lisamine väljamakse dokumendile

Väljamakse dokumeti saab algatada kinnitatud arvestuse dokumendilt, mille tulemusena asetuvad kõik arvestusel olevad töötajad väljamakse dokumendile. Tasud summeeritakse töötasuvalemi lõikes kokku.

Lisaks võib algatada väljamakse loomist dokumendi registrist uue dokumendi loomisega. Selleks ava register ja vajuta .

 • Täida dokumendil päise väljad tasumisviis ja aeg.
 • Järgmiseks vali töötasu arvestus dokument, mille pealt soovid töötajaid väljamaksele lisada.
 • Väljamakse dokumendile saad töötajaid asetada järgmiste nuppude ja valikute abil:
  • Lisa osakonna töötajad - kui osakond on päises täidetud, lisatakse ainult selle osakonna töötajad.
  • Lisa objekti töötajad - kui objekt on päises täidetud, lisatakse ainult selle objektiga töötajad.
  • Lisa töötasu arvestuse töötajad - lisatakse päises oleva töötasu arvestuse väljal olevalt arvestuselt kõik töötajad.
  • Lisa panga järgi töötajad - lisatakse päises oleva töötasu arvestuse pealt ainult need töötajad, kellel on töötaja kaardile sisestatud sama panga pangakonto/IBAN, mis on väljamakse tasumisviisi pank.
  • Massasetaja - võimalus lisada Excelis olevad andmed arvestusele. Jägida tuleb massasetajas ette antud tulpade järjekorda.

Avansi väljamakse

Avansi väljamakseks luua uus töötasuvalem Seadistused→ Personali seadistused → Töötasuvalemid. Loodud valemile märkida lind „alammäärata“, sellisel juhul ei arvestata avansi väljamaksel miinimum sotsiaalmaksu.

Luua töötasu väljamakse dokument Personal→ Dokumendid→ Töötasu väljamaksed

1. Töötasu väljamaksele asetada töötaja, avansi töötasuvalem ning kindlasti tuleb nii päisesse kui ka ridadele märkida see kuukood, millega makstakse välja see töötasu, kust avanss maha arvestatakse.

2. Töötasu arvestusele tuleb arvestada kogu töötasu mille töötaja on välja teeninud.

3. Töötasu väljamaksmiseks kasutada Töötasude aruande vahe vaadet ja luua väljamakse läbi selle. Täita kuukood, mis on nii avansil kui ka töötasu arvestusel sama.

4. Loodud väljamaksele lisada töötasu arvestuse dokumendi number.

:!: Kui töötaja töötasu on suurem kui 1200€, siis võib olla töötasu arvestuse ja töötasu väljamakse vaadetes erinevus, kuna väljamakse kuud avansi tasumisel ja tagasiarvestamisel on erinevad.

et/per_tasumine.txt · Viimati muutnud: 2023/02/20 12:12 persoon kulli