Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_palk

Palga arvestus

Palga arvestust tehakse Directos kahe dokumendiga. Palk dokumendil arvestatakse töötajatele tasud ja Palga tasumise dokumendil tehakse palga väljamakse töötajale. Sellelt dokumendilt on võimalik panka üles laadida maksefail.

Palk

Dokument asub Personal→ Dokumendid→ Palk

Ühel palgaarvestuse dokumenil saab arvestada ühe perioodi eest arvestatud tasusid. Sama perioodiga võib olla mitu erinevat arvestuse dokumenti.

Aeg- dokumendi kande kuupäev. Selle kuupäevaga tehakse palgaarvestuse kanne. Kanne moodustub järgmine:
PV = palgavalem
MV =maksuvalem

D/KKontoObjektProjektSumma
DPV Deebetpalgakaardi realtpalgakaardi realtBrutopalk, summeerib samade konto+objektid+projekt summad ühele reale
KPV Kreedit Brutopalk, summeerib sama kontoga read
DMV Kulupalgakaardi realtpalgakaardi realtBrutole juurdeminevad maksud (sots; firma tk jne.) summeerib samade konto+objektid+projekt summad ühele reale
KMV Kohustus Brutole juurdeminevad maksud (sots; firma tk jne.) summeerib sama kontoga read

Perioodi algus ja lõpp- sisestatakse periood, mille eest tasu arvestatakse.
Kuukood- millisel kuul arvestatud tasu välja makstakse. Oluline töötaja maksude arvestamisel.
Sotsmaksu periood- periood, mille alusel arvestatakse sotsiaalmaksu, reeglina kattub arvestuse perioodiga.

Palga tasumine

Dokument asub Personal→ Dokumendid→ Palga tasumised

Ühele tasumise dokumendile võib kokku koondada erinevate arvestuste tasumised eeldusel, et arvestuste perioodi ja sotsiaalmaksu periood kattuvad.

Aeg- töötasu väljamakse aeg. Selle kuupäevaga tehakse väljamakse kanne. Kanne moodustub järgmine:

D- võlad töövõtjatele bruto tasu
K- arvelduskonto pangas neto tasu
K- töötaja maksud (tulumaks, pension, töötuskindlustus)

Kuukood- väljamakse kuukood.
Sotsmaksu periood- sotsiaalmaksu periood, mille eest arvestati tasu, peaks kattuma arvestuse perioodiga.
Palgakaart- tasumisega seotud palgaarvestuse dokumendi number.

Palga aruanne

Palga aruannet kasutatakse palgaarvestuse ja tasumiste vaatamiseks. Lisaks on võimalik vaadata enne palgaarvestuse tegemist, mida töötajale valitud perioodis programmi poolt arvestama hakatakse. Aruandest saab vaadata ka keskmise tasu aluseks olevaid summasid.

Filtrid

Kuukood- arvestuse- või tasumise dokumendil kuukood.
Perioodide valik- valikuid on kolm Aeg, Periood, Sotsiaalmaksu periood. Valikuga aeg vaadatakse dokumendil olevat aega. Periood vaatab palgaarvestuse dokumendil olevat perioodi. Sotsiaalmaksu periood vaatab dokumendil olevat sotsiaalmaksu perioodi. Vaadetega arvestus saab kasutada kõiki kolme valikut. Tasumiste, segamini ja vahe vaates saab kasutada aeg ja sotsiaalmaksu periood valikuid.
Osakond- Saab filtreerida konkreetse osakonna töötajad aruandesse.
Objekt- Võimalik filtreerida kasutajaid objektide järgi.
Projekt- võimalik filtreerida arvestuse dokumendil oleva projekti järgi
Amet- võimalik filtreerida töötajaid ametikohtade järgi
PV klass- võimalik filtreerida palgavalemi klassi järgi valemeid aruandesse. Palgavalemi klasse saab luua süsteemi seadistustes
MV klass- võimalik filtreerida maksuvalemi klassi järgi aruandes kuvatavaid maksuvalemeid
Persoon- võimalik valida üks või komaga eraldatuna mitut töötajat. Sisestada tuleb personalikaardi kood.
P.valem- võimalik määrata filtreeringuks üks või enam palgavalemit, komaga eraldatuna.
M.valem- võimalik määrata filtreeringuks üks või enam maksuvalemit, komaga eraldatuna.
Palga tüüp- võimalik filtreerida andmeid palga tüübi järgi. Valikuid on kolm Keskmine arvestus, Puhkus, Kinnipidamine.
Tas. viis- võimalik tasumise dokumente tasumisviisi järgi filtreerida.
Sugu- võimaldab filtreerida aruannet töötajate soo järgi.
Koormus- võimalik töötaja koormuse järgi filtreerida aruannet. Kui koormusesse määrata 1, siis aruandesse tulevad kõik need töötajad, kellel on koormus 1. Kui sisestada aga <1 tulevad aruandesse need töötajad, kelle koormus on alla 1.
Suletud- võimalik filtreerida välja need töötajad, kelle personalikaardil on tehtud valik Suletud Admin sakil.
Seeria- võimalik sisestada konkreetse dokumendi number või numbrite vahemik. Näiteks soovitakse aruandes vaadata ainult arvestust, mille number on 1900526, siis tuleb sellel väljale info sisestada järgmiselt 1900526:1900526, aga kui soovitakse vaadata dokumente, mis jäävad vahemikku 1900526 kuni 1900529, siis tuleb sisestada järgmiselt 1900526:1900529
Valik (Palgavalemita), Palgavalemid, klassid, tsd koodid- vastavalt valikule kuvatakse aruandes tasu arvestus kas palgavalemita - töötaja, kogu neto, kogu bruto ja maksud. Palgavalemid kuvatakse aurandes töötaja ja kõik talle arvestatud/tasutud tasuliikide lõikes. Klassid valikuga koondatakse kokku määratud klassidesse palgavalemid ja maksuvalemid töötaja lõikes. TSD koodid valikuga kuvatakse töötajatele arvestatud/tasutud tasud vastavalt palgavalemitel määratud TSD koodide lõikes.
Vahesumma- võimalik vahesummade lõikes aruannet vaadata.
Sorteeritud- võimalik aruande tulemit sorteerida.
Vaade- valikud määratud, eeldus, arvestus, tasumistest, vahe, segamini, keskmised.
Pöördtabel- võimalus aruande vaate teistpidiseks vaatamiseks. Saab kasutada valikutega palgavalemid ja klassid.
Read kokku- summeerib palgavalemite lõikes tasud ja maksud kokku.
Personali info- toob välja töötaja personali info.
Objekt- toob nähtavale personalikaardil oleva objekti.
Kasutatud maksud- kuvatakse ainult arvestatud makse.
Koormus linnuke- toob nähtavale personalikaardil kehtiva koormuse.

Vaade keskmised

Persoon- töötaja kood
Nimi- töötaja nimi
Tuli tööle- viimase kehtiva töösuhte alguskuupäeva
Bruto- keskmise töötasu aluseks minevate töötasude summa, vastavalt aruande perioodile
P päevi- puudutud päevad, vastavalt aruande perioodile
K päevi- kalendaarsed päevad, vastavalt aruande perioodile
Pühi- pühade arv kus ei ole olnud puudumist, vastavalt aruandes valitud perioodile
H pühi- pühade arv, mis peab minema haigustasu arvutamise kalendaarsete päevade sisse
T päevi- tööpäevad, vastavalt aruande perioodile
Päevatasu- keskmine kalendripäeva tasu, vastavalt aruande perioodile [Bruto/K päevi]
Haigustasu- keskmine haiguspäeva tasu, vastavalt aruande perioodile [Bruto/(K päevi+H pühi)]
Päevapalk- keskmine tööpäeva tasu, vastavalt aruande perioodile [Bruto/T peävi]

et/per_palk.txt · Viimati muutnud: 2021/03/17 10:37 persoon katrin