Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:directo2directo

See on dokumendi vana versioon!


Directost Directosse transport

Directo2Directo transpordimoodul võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo2Directo moodulit omavate ettevõtetega.

Teenusel on ühekordne liitumistasu 350 eurot firma kohta. Teenusel kuumaksu ei ole.

Dokumendid liiguvad sama serveri piires 15 minuti ning erinevate serverite piires kuni poole tunni jooksul.

Lisaks saab vastavalt firmale kirjeldada transpordijärgsed tegevused – näiteks, et loodaks ka uued artiklid või võetaks konkreetset infot teisest firmast, mida muidu transpordiga kaasa ei tule.

Hetkel on arendatud järgmised liikumisviisid:

 • Arve → Arve
 • Arve → Ostuarve
 • Arve → Sissetulek
 • Lähetus → Lähetus
 • Lähetus → Sissetulek
 • Lähetus → Tellimus
 • Liikumine → Liikumine
 • Liikumine → Ostutellimus
 • Liikumine → Sissetulek
 • Maha → Arve
 • Maha → Maha
 • Ostutellimus → Liikumine
 • Ostutellimus → Ostutellimus
 • Ostutellimus → Tellimus
 • Sissetulek → Sissetulek

Liitumisel saab iga firma endale transpordikoodi, mis on vajalik firmadevahelise transpordi kirjeldamiseks. Koodiks on enamasti firma nimi, aga ilma ocra_ alguseta. Edasi tuleb kirjeldada, kellele milliseid dokumente saadetakse ning milliseid dokumente väljast vastu võetakse. Transportide kirjeldamine on natuke tavaloogikaga vastuolus – kõik väljaminevad dokumendid kirjeldatakse klientide alt ning sissetulevad hankija alt. Ehk kui sisse tuleb ostutellimus siis paraku peab firmas kliendi ja hankija kood sama olema ning hankija alla kirjeldada, et ostutellimusest tekib tellimus.

Väljuva dokumendi kirjeldamine

Kliendikaardil on lehekülg Transport. Transpordi alla kirjeldatakse väljaminevad dokumendid (ka ostutellimus). Täita tuleb vähemalt firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Lisaks kui tegemist on arvest arveks toiminguga, siis mis järjekorras ja millised lisaväljad välja liiguvad. Lisaväljad kirjeldatakse kujul 1234567 ning kui on vaja, et välja läheks ainult esimene lisaväli, mis läheks kliendi neljandale kohale, siis peaks see rida olema selline 000100. Kui lihtsalt esimesed kuus, aga nihkes, siis 0123456.

Samuti saab lisada filtrid, et millised dokumendid välja liiguvad – ladu, projekt ja objekt toimivad filtrina. Lisaks, kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt vastaspoole lao aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.

PDF - müügiarve puhul saadetakse PDF teisele poole kaasa.
Manus - kõik dokumendi manused saadetakse teisele poole kaasa.

Siseneva dokumendi kirjeldamine

Hankija kaardil on samuti lehekülg Transport. Siia tuleb kirjeldada allika firma kood ning tegevuse liik – mis dokument milleks muutub, mis seeriasse uus dokument tekib ning vajadusel ka loodud dokumendi kasutaja, objekt või projekt.

Näiteks on Firma1 ja Firma2. Firma1 tahab saata Firma2 arvet, mis muutuks sissetulekuks, kusjuures ühine artiklikood on ribakood. Firma1 kirjeldab oma kliendi alla ära sellise transpordi rea:

Firma: Firma2
Tegevus: arve
Artikkel: ribakood

Firma2 kirjeldab oma hankija alla ära:

Firma: Firma1
Tegevus: arve → sissetulek
Seeria: antud aasta sobilik seeria. Kasutaja, projekt, ladu vastavalt vajadusele.

15 minuti jooksul peab Firma1 kliendikaardil tekkima Toimib tulpa Jah.

Kui firmal on vajalikud lisaks edasised automaatsed toimingud, siis tuleks ühendust võtta meie Helpdeskiga – need lisatakse juurde.

Laohaldaja võimalused

Directo2Directo transpordi abil on võimalik saata dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi. Selleks tuleb ära kirjeldada lao külge LAOPIDAJA ning laopidaja kliendil täita ära d2d sektsioon sobilike dokumentidega.

1. Lähetus
Et saata lähetust ning saada sealt tagasi koguste info, siis tuleb ära täita Süsteemi seadistused > Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale . Sellisel juhul saadetakse lähetus määratud staatuse puhul haldajale - lähetus jääb lukku ning haldaja saab saata parandatud kogused ning pärast seda saab lähetuse ära kinnitada. Nii saab saata d2d dokumendi nii laohaldajale kui ka kliendile.

Mõned laopidajad lisavad oma tarkvara (nt RIS) kasutades dokumendile pakendi ja transpordi artiklid koos kogustega. Sellises olukorras, kus on D2D seadistatud transpordi all lähetus → lähetus muudetakse kliendi kauba kogused ära ja lisatakse laopidaja artiklid kogustega.

Lisaks koguste muutmisele loob seadistus Lähetus loob arve ka arved.

Arved saab automaatselt ka kinnitama panna. Selleks on vaja kahte seadistust:

1) Süsteemi seadistus → Lao seadistused

2) Kliendikaart

Kui klient on ⓔ-arvete vastuvõtt Jah ja arve kinnitamine saadab e-arve välja ja arvel ei tohiks olla laopidaja poolt lisatud artikleid, peab laopidaja artiklid lisama eraldi artikliklassi.

Lisaks peab transpordi parameetrite alla lisama järgmise parameetri:
TÜÜP - peab alati olema TELEMA_ART_KL_SKIP
KOOD - laopidaja artiklte jaoks loodud artikliklass

Muu

Arendusena on võimalik lisada dokumendivahetusele ka lisafunktsioone. Näitkeks arvega kaasa saata tema trükikuva jms.

et/directo2directo.1611043781.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/01/19 10:09 persoon veronika