Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:per_aru_tooajad

Šī ir veca dokumenta versija!


Atskaitē “Kavējumi” var iegūt informāciju par darbinieku kavējumiem, uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām un vidējo bruto algu.

Uzkrātās un izmantotās atvaļinājuma dienas un vidējā bruto alga

Lai uzzinātu darbinieku atvaļinājums uzkrājumu un vidējo bruto algu 6 mēnešu periodā, jāatver atskaite “Kavējumi” .
Atskaitē pie Skatīt jānorāda izvēles iespēja Atvaļinājums. Lauciņos pie Periods parasti norāda 6 mēnešu periods, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt atvaļinājuma uzkrājumu un vidējo bruto algu.
Ja nepieciešams sagatavot atskaiti par konkrētu darbinieku, tad lauciņā Persona jānorāda darbinieka kods.
Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE vai taustiņu kombinācija Shift Enter.

Tad tiks sagatavota atskaite par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām un vidējo bruto algu.

Atskaitē būs kolonnas:
• Sākuma datums – darba attiecību sākuma datums.
• Beigu datums – darba attiecību beigu datums.
• Uzkrātās dienas – uzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.
• Uzkrāts – atskaites filtrā norādītajā periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.
• Izņemts – atskaites filtrā norādītajā periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.
• Atlikums = uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts
• Vidējā bruto – vidējā bruto alga par iepriekšējiem 6 mēnešiem uz filtrā norādītā perioda pēdējo dienu. Kolonnā tiks parādīta vidējā bruto alga par iepriekšējiem 6 mēnešiem uz filtrā norādītā perioda pēdējo dienu pat tad, ja atskaites meklēšanas filtrā nav norādīts 6 mēnešu periods.
• Uzkrājums bruto = atlikums * vidējā bruto

lv/per_aru_tooajad.1551694336.txt.gz · Labota: 2019/03/04 12:12 , labojis lasma