Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:settings2

Šī ir veca dokumenta versija!


Šajā sadaļā aprakstīti „Directo“ galvenie uzstādījumi.

Galvenos uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI un pēc tam uz Galvenie uzstādījumi.

Lietotāju tiesības

Lietotāju tiesības var regulēt galveno uzstādījumu sarakstos Lietotāji un Lietotāju grupas.

Lietotāju grupas tiek izmantotas, lai vairākiem lietotājiem piešķirtu vienādas sistēmas lietošanas tiesības, kuras ir ierobežotākas nekā pilnās sistēmas lietošanas tiesības. Bieži lietotāju grupas tiek veidotas atbilstoši darbinieku amatiem, piemēram, tiek veidotas atsevišķas lietotāju grupas biroja darbiniekiem, pārdevējiem, noliktavas darbiniekiem utml.

Katra lietotāja tiesību pamatā ir šī lietotāja grupas tiesības, taču izņēmuma gadījumos var piešķirt lietotājiem arī individuālās tiesības, kas ir plašākas vai arī ierobežotākas nekā lietotāju grupas tiesības.
:?: Sarakstu Lietotāji tiesību maiņai ir ieteicams izmantot tikai tad, ja ir jāveic minimālas korekcijas kāda lietotāja individuālajās tiesībās, kas papildinās šī lietotāja grupas noteiktās tiesības.

Par lietotāju grupas izveidošanu un tiesību piešķiršanu un maiņu var izlasīt šeit.

Lietotāja tiesību maiņa

Ja ir jāmaina kāda lietotāja tiesības, vispirms ir jāizvērtē, vai:
• Nepieciešamās tiesību izmaiņas var attiecināt uz visu lietotāju grupu,
• Šis lietotājs jāpārvieto uz citu grupu,
• Jāizveido jauna lietotāju grupa ar nepieciešamajām tiesībām.

Mainīt lietotāja individuālās tiesības ir ieteicams tikai gadījumos, kad neviens no šiem variantiem nav piemērots un izmaiņas ir minimālas.

Mainīt lietotāja perosnīgās tiesības var, atverot galvenos uzstādījumus.Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lietotāju sarakstā pie lietotāja uzspiežot uz Mainīt tiesības atvērsies sadaļa, kurā var mainīt lietotāja personīgās tiesības.

Princips lietotāju individuālajām tiesībām ir identisks grupas tiesību piešķiršanai, taču ir jāņem vērā, ka tiesību iestatījumi sadaļās Dokumenti/Atskaites/Uzstādījumi/Citi jākoriģē tikai ar to, kas būs atšķirīgs no grupas tiesībām.

Piemēram, ja grupas tiesībās ir noteikts, ka grupas lietotājiem ir pilna piekļuve rēķiniem, ar visām tiesībām - skatīt, rediģēt, veidot jaunus, dzēst, drukāt utt., bet ir nepieciešams noteiktam lietotājam noņemt tiesības dzēst un apstiprināt, tad lietotāja tiesībās pie dokumentiem ir jāpievieno rēķini un ir jāieliek ķeksīši pie visām tiesībām, izņemot dzēšanu un apstiprināšanu.


Taču arī šādā situācijā būtu ieteicams izveidot jaunu lietotāju grupu.

Šeit var izlasīt, kā izveidot jaunu lietotāju grupu un piešķirt tai tiesības.

lv/settings2.1619443681.txt.gz · Labota: 2021/04/26 16:28 , labojis lasma