Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:yld_hankija

See on dokumendi vana versioon!


Hankijad

Hankija on Directo mõistes kauba või teenuse tarnija. Hankijatega seotakse näiteks ostuarved, laosissetulekud ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.

:!: Hankijate register on lahus Klientide registrist.

Hankijate register

Hankijate register asub Ost → DOKUMENDID → Hankijad :

Klikkides sõnal Hankijad avaneb hankijate register:

Directo hankijate registris hoitakse hankijate (tarnijate) kontaktandmeid ning muid hankijatega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse hankijate registri kaudu uusi hankijaid.

Olemasoleva hankija kaardi avamiseks tuleb registris klikkida hankija koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu
Esimesel juhul avaneb olemasoleva hankija kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt. Kasutajaõigused). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue hankija andmete sisestamiseks.

Hankija kaart

Hankija kaardil hoitakse ühe hankija andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:

Hankija kaart jaguneb omakorda sakkideks: Üldinfo, Kontaktid, Pangakontod, Tegevused, Muutused, Automaatika, Transport

Üldinfo

Sakis Üldinfo hoitakse hankija põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:

Esmatähtsad väljad:

Kood- hankija tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale hankija kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. Süsteemiseadistustes saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse hankija koodi loomiseks või kasutatakse hankija registrikoodi ka hankija koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;

Nimi- Hankija nimi.
:?: Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt;

Tüüp- hankija juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus.
:?: Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt.
:!: Hankija tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;

Reg.nr 1- hankija registrikood.
:?: Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg.nr 1 automaatselt.
:!: Hankija registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.

:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja hankija kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud hankija kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest Välise kliendiinfo päringu URL ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.

Muud väljad:

Klass- hankija grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.

Objekt- hankijaga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et hankija asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad objektid sama dokumendi päisesse.

Suletud- märgend võimaldab hankija sulgeda edasise kasutamise vältimiseks. Seda võimalust kasutatakse näiteks juhul kui hankija on tegevuse lõpetanud. Sellisel juhul ei ole õige hankija kaarti kustutada vaid sulgeda, sest ajaloolised tehingud hankijaga peavad alles jääma. Samas tagab sulgemine, et seda hankijat ei saa enam uutele dokumentidele valida. Aruannetes näidatakse ka suletud hankija andmeid.

Tänav, Indeks ja linn, Maa- hankija juriidilise või tegevusaadressi väljad.
:?: Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täituvad aadressi väljad automaatselt;

Maakond- täiendab teisi aadressi välju. Valik maakondadest. Maakondade registrit saab täiendada või muuta: Seadistused→ Üldised seadistused → Maakonnad;

Asumaa- täiendab teisi aadressi välju. Valik riikide registrist. Riikide registrit saab täiendada või muuta: Seadistused→ Lao seadistused → Asumaad;

Esindaja- hankija esmane kontaktisik; Topeltklikk või Ctrl-Enter avab valiku kontaktide registrist.

Telefon- hankija esmane kontakttelefon;

e-mail- hankija esmane e-mailiaadress.

Pangakontod

Juhul kui hankijal on mitu pangakontot, on neid võimalik siin sakis hallata.

:!: See osa hankija kaardist asendab vana lahendust, kus erinevad arveldusarved olid defineeritud hankija lisaväljadena, mille kood määrati süsteemi seadistustes.

  • A/a - pangakonto
  • Kood - panga kood. Valik pankade registrist
  • Nimi - panga nimi. Asetub panga asetamisel
  • SWIFT - panga swift. Asetub panga asetamisel
  • Aadress - panga aadress
  • Nimi pangas- hankija nimi antud pangas. Teksti input;

:?: eelnimetatud väljad täidavad sama eesmärki ja käituvad samamoodi kui vastavad väljad hankija kaardi esilehel.

  • Tas.ting.klass - tasumistingimuse klassi-põhiseks filtreerimiseks
  • Kommentaar

Kasutamine

Pangakontosid saab asetada Arveldusarve väljale ostuarve, ostutellimuse, tasumise ja väljavõtte dokumentidel. Lisaks siin kirjeldatud pangakontodele näidatakse asetajas ka hankija põhilehel olevat kontot ja selle infot. Ostuarvele asetades asetub koos pangakontoga ka vastav Pangakood.
:?: Ostuarve ja ostutellimuse dokumendi puhul kasutatakse pangakonto asetamisel täiendava filtrina dokumendile sisestatud tasumistingimuse klassi, mis võimaldab hankija pangakontode valikud veel peenemalt piiritleda.

Automaatika

Automaatika

Hankija kaardil jaotises Automaatika saab määrata Directo käitumist ridade kontode, objektide, projektide leidmiseks e-arvetest Ostuarvete loomisel:

Tabelis Ridade täiendamine (e-arvelt) määratakse, kuidas Directo täidab ostuarve rea väljad Konto, Objekti, Projekti, Kasutaja vastavalt e-arve rea kirjeldusele ja/või artikli koodile.
Väljadel Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja määratakse eelnimetatud väljade täitmine ostuarve real, kui e-arve rea kirjeldusest ja/või artikli koodis leitakse vajalik vaste. Vaste tuvastatakse:

  1. Personali kaardil leiduva info alusel.
  2. E-arve rea kirjelduses (või artikli koodis) leiduva teksti vastandades etteantud tekstiga. Selleks tuleb väljal Sisaldus või Artikkel täita otsitav tekstilõik. Kui leitakse sobiv lõik, siis rakendatakse häälestustabeli real näidatud Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja:

et/yld_hankija.1550590485.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/02/19 17:34 persoon ott