Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_kasu

Kasumiaruanne

Kasumiaruannetele saab anda erinevate õigustega andmete nägemise õigusi.

Õigusi saab anda kasutajagrupi peal Kasutajagrupi õiguste muutmine →Aruanded→Kasumiaruanne.

 • Kõik õigused - kasutaja näeb kõiki kasumiaruandeid ja saab kõike teha
 • Laiendatud õigused - kasutaja külge on lisatud nt. objekt siis kasutaja näeb kõiki aruandeid aga ainult märgitud objekti tulemust
 • Oma õigused - kasumiaruande kirjelduses kasutaja lahtrisse kirjutatav komadega kasutajate nimekiri, kellel on õigus näha konkreetset aruannet.

:!: Kui kasutajal on ainult õigus näha enda objekti, siis peab kasumiaruande kirjelduses objekt väljal olema objekt määratud

 • Keelatud - kasutajal on keelatud näha ühtegi kasumiaruannet
 • Määramata - kasutaja ei näe ühtegi kasumiaruannet

Kasutaja kohta info kirjutame siia

Filtreering

 • Aeg: Kasumiaruande ajavahemik
 • Aruanne: Aruande põhi - saab kirjeldada (muuta ja juurde lisada)
 • Objekt: Objekti piirang - kui eralda objektid peal ei ole, siis on täpne piirang. Ehk kui real on KOHT,ISIK ei leita kumbagi, küll aga leitakse KOHT,ISIK
 • Tüüp: Objekti tüüp objekti kaardilt
 • Ühik/täpsus: Alla nulli on valitud täpsus ja üle nulli ühik

Seadistamine

 • Objektid laiali: Näitab üksteise all erinevaid objekte, millest väärtus kujuneb
 • Eralda objektid: Eraldab omavahel KOHT,ISIK eraldi objektideks.
 • Pöördtabel: Näitab tulpadena kõiki erinevaid objekte, millest väärtus kujuneb
 • Kiire: Kasutab aruandeks sisemist koondtabelit - kiirem ja ei koorma serverit. Kahtluse korral võib ilma kiireta proovida
 • Nulliga: Näitab kõiki kontosid ja ridu, isegi null väärtustega
 • Võrreldav periood: Lisab võrreldava perioodi näitude tulba - valik võimalik juhul, kui pöörd ja laiali pole valitud

Kasumiaruande kirjeldamise reeglid (TÄIENDATAKSE !)

Kasumiaruande kirjelduses ja filtris ei saa kasutada sama objekti

Valida on :

 • teha valmis aruande kirjeldus ja kirjelduses lisada objektid mida vaja
 • luua aruande kirjeldus ilma selle objektita ning filtreerida ainult aruandes
 • Kirjelduses töötab konto lisavälja filter ja lisavälja välistus :

Kasumiaruannet saab kirjeldada kontode vahemikuna ning konto lisavälja filtriga valida aruande reale kontode grupp. Võimaldab tekstina kirjutada kontode lisavälju ning valikuna. Valikuna saab kasutada ka lisavälja välistust - „aseta kõik kontod välja arvatatud, mis on märgitud konto lisaväljaga“

kui kasumiaruande kirjelduses on nulliga valitud, siis kehtib see kontode kohta

 • Kui kasumiaruande kirjelduses on real märgitud Nulliga, siis aruandesse tulevad kõik real olevad kontod k.a. kui perioodi käive on null.
 • Null valik mõjutab ainult kontosid. Objekte ei mõjuta. Objektide filter töötab nii nagu ikka. Kui on valitud pöördtabel objektitaseme kaupa, näidatakse objekte ainult siis kui sellel perioodil on käive.

et/fin_aru_kasu.txt · Viimati muutnud: 2022/06/28 16:59 persoon jane