Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_settings

Finanšu perioda slēgšana

„Directo“ var slēgt finanšu periodu jeb padarīt neiespējamu pirms norādītā datuma apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir pirms norādītā datuma.

Lai slēgtu finanšu periodu:
1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.
2) Meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanses“.
3) Jānospiež taustiņš Enter vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.
4) Tad tiks parādīta rindiņa Finanses slēgtas līdz, jānorāda nepieciešamais finanšu slēgšanas datums.
5) Jānospiež poga Saglabāt.

Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa

Sistēmas uzstādījumos var norādīt uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru.

Lai to izdarītu, jāatver sistēmas uzstādījumi.
Pēc tam meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanšu” un jānospiež taustiņš Enter vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.

Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos. Pēc tam, lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga Saglabāt.

Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa

Sistēmas uzstādījumos var norādīt informāciju par uzņēmuma rekvizītiem.
Lai to izdarītu, jāatver sistēmas uzstādījumi.
Pēc tam meklēšanas lauciņā jāieraksta “uzņēmum” un jānospiež taustiņš Enter vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu (nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.):

Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos. Pēc tam, lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga Saglabāt.

Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa

Saite uz attēlu ar uzņēmuma logo tiek norādīta sistēmas iestatījumos lodziņā "Uzņēmuma logo URL":

Savukārt, augšupielādēt pašu failu attēlu katalogā var no sistēmas galvenā loga finanšu bloka atskaites Uzturēšana, kurā jāatver sadaļa Lietotāja faili:

Ar pogu Pārlūkot jāatlasa datorā saglabātais fails ar logo attēlu, laukā Apraksts var norādīt atslēgas vārdus par faila saturu. Pēc tam jānospiež poga Pievienot.
Lai uzstādītu pievienoto failu kā noklusējuma logo, jāuzklikšķina uz attiecīgā faila datuma.

Notikumu pasta formāts

Sistēmas uzstādījumos ir iespējams norādīt vēlamo formātu automātiskajiem paziņojumiem, ko veidos notikumi, kuriem ir iestatīta apziņošana noteiktā datumā/laikā vai ar noteiktu laika intervālu.

Formātā kā atdalītājus var izmantot: \n pārejai jaunā rindā vai \t kā tabulatoru.

Lai ievietotu paziņojumā informāciju no notikuma dokumenta laukiem, jānorāda atbilstošs lauka numurs kvadrātiekavās

Savukārt, galvenajos uzstādījumos, sarakstā Notikumu tipi ir iespējams specificēt atsevišķu pasta formātu katram notikuma tipam. Kā arī pēc līdzīga principa iestatīt paziņojuma tematu un formātu sms paziņojumiem.

lv/yld_settings.txt · Labota: 2020/09/08 20:58 , labojis marija · Patlaban bloķējis : lasma