Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:hooldus

Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite „Uzturēšana“.

Pēc tam jāatver atskaites sadaļa „Uzturēšana“ un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.

Piedāvāto variantu nozīme:
Atjaunot pārdošanas un pirkumu virsgrāmatas – noder, ja pēc rēķinu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas ir nesakritības klientu un/vai piegādātāju bilancēs.
Atjaunot kontu vēsturi – noder, lai atjaunotu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bilancē redzamos datus.
Atjaunot noliktavas līmeņa tabulu – noder, ja ir nesakritības preču noliktavas līmeņos (piemēram, ja ir atkārtoti apstiprināti dokumenti „Saņemtās preces“).

Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga UZTURĒT!.

lv/hooldus.txt · Labota: 2019/03/07 10:27 , labojis lasma