Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:dokumendid

„Directo“ galvenajā izvēlnē ir vairākas kolonnas jeb funkcionālie bloki: sistēmas, finanšu, personāla, noliktavas, pārdošanas un piegādātāju.

Katrā funkcionālajā blokā ir dokumentu un atskaišu sadaļa:

Sadaļā „DOKUMENTI“ ir visi dokumenti (piemēram, rēķini, maksājumi, avansa norēķini u.c.) un kartītes – artikulu, klientu, piegādātāju u.c.

Savukārt atskaites atspoguļo dokumentos ievadīto informāciju, piemēram, par konkrētu laika periodu, kopsummās pa klientiem/piegādātājiem/noliktavām utml. vai arī kā pārskatu par kādu konkrētu piegādātāju vai klientu utml.

lv/dokumendid.txt · Labota: 2019/09/09 12:45 , labojis lasma