Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_arve

Ienākošā rēķina izveidošana

Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta

1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.
2) Dokumentā jānospiež poga Pirkums.

Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma

1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.
2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga Pirkums.

Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem

• Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta Ienākošie rēķini.
• Vai arī jāatver dokumentu saraksts Ienākošie rēķini un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu vai arī taustiņš F2.

Ienākošā rēķina aizpildīšana

Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:
Numurs - intervāls, kurš noteiks ienākošā rēķina “Directo” numuru.
Piegādātājs - piegādātāja kods.
Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.
Piegādātāja rēķins – no piegādātāja saņemtā rēķina numurs.
Rēķina datums.
Maksājuma termiņš.
Kredīta konts.
• Rēķina rindās jānorāda debeta konts, lauciņā Kopā jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā PVN kods jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.
Ja nepieciešams, jāpiesaista rēķinam avansa maksājums.
• Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī izcelsmes valsts (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un darījuma veids (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).

• Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:
• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti.
• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā Valūta ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā Kurss tiks norādīts valūtas kurss, kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.

• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga Saglabāt vai arī taustiņš F9.
• Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt vai arī taustiņš F12.

Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam

Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:
1) Rēķinā jābūt norādītai priekšapmaksas summai vai priekšapmaksas procentuālajam apmēram.
2) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda Priekšapmaksa. Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.
3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā Izvēlētais, kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo summu lauciņā izvēlētais var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.

lv/or_arve.txt · Labota: 2019/07/03 16:10 , labojis lasma