Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_valjamaks

Dokumenta izveidošana

Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:

  • Atverot kolonnā FINANSES esošo dokumentu sarakstu Izmaksas av. nor. pers. un tajā nospiežot pogu Pievienot jaunu.
  • Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga Izmaksas av. nor. pers.

Dokumenta aizpildīšana

Dokumenta galvenē jāaizpilda sekojošie lauciņi:
Numurs – intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
Datums.
Maksājuma veids – maksājuma veida kods.
Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.
• Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu, tad galvenes lauciņā Projekts jānorāda projekta kods.
• Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes lauciņā Objekts jānorāda objekta kods.

Dokumenta rindās jānorāda:
Izlietotājs – darbinieka kods.
Objekts (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu.
Bankas konts – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā „Algas modulis“ ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.
Bankas valūta – maksājuma valūta.
Bankas kurss.
Summa izmaksai - darbiniekam izmaksājamā summa.

  • Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga Saglabāt.
  • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.
  • Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga Lejupielādēt maksājumu.
lv/fin_valjamaks.txt · Labota: 2019/07/08 11:15 , labojis lasma