Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:settings2

Šajā sadaļā aprakstīti „Directo“ galvenie uzstādījumi.
Galvenos uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI un pēc tam uz Galvenie uzstādījumi.

lv/settings2.txt · Labota: 2020/03/12 12:29 , labojis lasma