Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:finanses

Šajā sadaļā aprakstīti „Directo“ finanšu uzstādījumi.
Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI un pēc tam uz Finanšu uzstādījumi.

Jauna samaksas veida izveidošana

Samaksas veidi „Directo“ tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.

Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.

Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga Pievienot jaunu.

Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi:

 • Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem)
 • Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis)
 • Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).

PVN koda kartiņas aizpildīšana

 • Kods - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu
 • Apraksts - jāprecizē, kādos gadījumos šis kods jāpielieto
 • PVN % - PVN likme
 • Pārdošanas PVN konts - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
 • Pirkuma PVN konts - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
 • Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
 • Pārd. priekšapmaksas PVN konts - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos)
 • Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
 • Pirkuma priekšapmaksas PVN konts - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos)
 • Reversais PVN % - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
 • Reversā PVN D - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
 • Reversā PVN K - reversā PVN kredīta konts (rēķinā)
 • Proporcijas likme - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50
 • Proporcijas izdevumu konts - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
 • Papildus info - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. noteikumos - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
 • DarTips 1_1 - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
 • DarTips 1_2 - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
 • DarTips 1_3 - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
 • TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu

PVN deklarācijas aizpildīšana

lv/finanses.txt · Labota: 2020/11/19 17:19 , labojis marija