Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:kassa_valja

Kasos išlaidų orderis

Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą

Kasos išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu išmokami iš kasos pinigai.

SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:

Operacija susideda iš dviejų dalių:

 • Apmokėjimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;
 • Kasos išlaidų orderio įvedimas.

Apmokėjimo dokumento įvedimas naudojant tarpinę sąskaitą

 • Einama į: PIRKIMAI→APMOKĖJIMAI;
 • Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

 • Apmok. tipas – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita;

 • Sąsk. nr. – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią mokami pinigai;

 • Banko suma – koreguojama, jei sąskaita apmokama nepilnai;

 • Pastaba – jei reikia, įrašomas apmokėjimo komentaras.

Kasos išlaidų orderio įvedimas

Kasos išlaidų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto apmokėjimo, spaudžiant mygtuką KIO.

Arba

 • Einama į FINANSAI → Kasos išlaidų orderis;
 • Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

 • Apmokėjimo tipas – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
 • Operacija – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje būtų nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota apmokėjimo dokumente renkanktis apmokėjimo tipą.
 • Aprašymas – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras;
 • Tiekėjas – nurodomas tiekėjas, kam sumokami pinigai;
 • Pastaba - nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
 • Dokumentas – nurodomas dokumento priedėlis;
 • Bendra suma – įrašoma operacijos suma, lygi suvesto apmokėjimo dokumento sumai;
 • Valiuta – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR.

Viską užpildžius ir išsaugojus, dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką „Patvirtinti“ ir tada „Išsaugoti“.

Taip įvedus dokumentus, gaunamos tokios korespondencijos:

Apmokėjimas - Korespondencija
Debetas Kreditas
Tiekėjų skolos Tarpinė kasos sąskaita
Kasos išlaidų orderis – Korespondencija
Debetas Kreditas
Tarpinė kasos sąskaita Įmonės kasa

Naujas dizainas

1. Antraštės mygtukai

 • Naujas - Atidaromas naujas kasos išlaidų orderis. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
 • Išsaugoti - Išsaugo dokumentą.
 • Patvirtinti - Patvirtina dokumentą, jei buvo paspausta išsaugoti.
 • Kopijuoti - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
 • Atmesti - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
 • Naikinti - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
 • Atidaryti - Leidžia atidaryti (atitvirtinti) dokumentą (jei vartotojas turi teises).
 • Prisegtukai - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
 • El. paštas - Galima siųsti spausdinimo formą iš KIO dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
 • Spausdinti - Suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.

2. Dokumento laukeliai

 • Pasirinkti kryptį - galima pasirinkti sukurtą juodraštį (NUSTATYMAI - FINANSINIAI NUSTATYMAI - PINIGŲ KRYPTYS).
 • Numeris - dokumento numeris.
 • Data - dokumento data, programa automatiškai siūlo dabartinį laiką.
 • Objektas - dokumente galima pasirinkti norimą objektą.
 • Nuoroda - grupavimo identifikatorius
 • Apmokėjimo tipas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo reikiamą tipą.
 • Operacija - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite reikiamą operaciją iš sąrašo.
 • Projektas - dokumente galima pasirinkti norimą projektą.
 • Vartotojas - vartotojo kodas, kuris sukurė dokumentą, laukelis užsipildo automatiškai, tačiau jį galima koreguoti.
 • Tiekėjas - pirkėjo kodas, pasirenkamas iš sąrašo du kartus paspaudus ant laukelio, jei tiekėjo kortelė užpildyta teisingai laukeliai Pavadinima, Gatvė, Miestas, Pašto kodas, užsipildys automatiškai.
 • Pavadinimas - tiekėjo pavadinimas.
 • Gatvė, Miestas, Pašto kodas - tiekėjo adreso informacija
 • Aprašymas - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
 • Pastaba - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
 • Dokumentas - laukelis, kuriame galima suvesti norimą tekstą.
 • Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria mokami pinigai.
 • Valiutos kursas - rodomas pasirinktos valiutos kursas.
 • Bendra suma - bendra išlaidų suma.

Nuorodos:

lt/kassa_valja.txt · Keista: 2023/04/26 15:12 vartotojo jorinta