Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:kassa_sisse

Kasos pajamų orderis

Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą

Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai.

SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:

A. Vedamas tik KPO

Sąskaitas galima tiesiogiai apmokėti paspaudus sąskaitoje mygtuką KPO.Tam sąskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo terminą, kurio tipas grynieji ir grynųjų sąskaita yra nurodyta Tarpinė kasos sąskaita. Apmokėjimo termino kortelėje turi būti pažymėta „Visada šį sąskaita → Taip“. Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos.

SĄSKAITA - KORESPONDENCIJA
Debetas Kreditas
Tarpinė kasos sąskaita Pajamos
KASOS PAJAMŲ ORDERIS – KORESPONDENCIJA
Debetas Kreditas
Įmonės kasa Tarpinė kasos sąskaita

B. Operacija susideda iš dviejų dalių:

1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;

2. Kasos pajamų orderio įvedimas.

1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą.

 • Einama į: PARDAVIMAI→PINIGŲ GAVIMAI;
 • Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam langui užpildomi laukai:

 • APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą,kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita.

 • SĄSKAITA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią gaunami pinigai;

 • BANKO SUMA – koreguojama, jei sąskaita apmokama ne pilnai;

 • PASTABA – jei reikia, pasirašomas pinigų gavimo komentaras.

2. Kasos pajamų orderio įvedimas.

Kasos pajamų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto pinigų gavimo, spaudžiant mygtuką KPO.

Arba:

 • Einama į: Finansai→Kasos pajamų orderiai;
 • Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai:

 • APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
 • OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe;
 • APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras;
 • PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją;
 • PASTABA – nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
 • DOKUMENTAS – nurodomas dokumento priedėlis;
 • BENDRA SUMA – įrašoma operacijos suma lygi suvesto pinigų gavimo dokumento sumai;
 • VALIUTA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR.

Viską užpildžius ir išsaugojus, dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką PATVIRTINTI ir tada iš karto IŠSAUGOTI.

Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos.

PINIGŲ GAVIMAS - KORESPONDENCIJA
Debetas Kreditas
Tarpinė kasos sąskaita Pirkėjų skolos
KASOS PAJAMŲ ORDERIS – KORESPONDENCIJA
Debetas Kreditas
Įmonės kasa Tarpinė kasos sąskaita

Naujas dizainas

1. Antraštės mygtukai

 • Naujas - Atidaromas naujas kasos pajamų orderio. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
 • Išsaugoti - Išsaugo dokumentą.
 • Patvirtinti - Patvirtina dokumentą, jei buvo paspausta išsaugoti.
 • Kopijuoti - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
 • Atmesti - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
 • Naikinti - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
 • Atidaryti - Leidžia atidaryti (atitvirtinti) dokumentą (jei vartotojas turi teises).
 • Prisegtukai - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
 • El. paštas - Galima siųsti spausdinimo formą iš KPO dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
 • Spausdinti - Suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.

2. Dokumento laukeliai

 • Pasirinkti kryptį - galima pasirinkti sukurtą juodraštį (NUSTATYMAI - FINANSINIAI NUSTATYMAI - PINIGŲ KRYPTYS).
 • Numeris - dokumento numeris.
 • Data - dokumento data, programa automatiškai siūlo dabartinį laiką.
 • Objektas - dokumente galima pasirinkti norimą objektą.
 • Nuoroda - grupavimo identifikatorius
 • Apmokėjimo tipas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita.
 • Operacija - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe.
 • Projektas - dokumente galima pasirinkti norimą projektą.
 • Vartotojas - vartotojo kodas, kuris sukurė dokumentą, laukelis užsipildo automatiškai, tačiau jį galima koreguoti.
 • Pirkėjas - pirkėjo kodas, pasirenkamas iš sąrašo du kartus paspaudus ant laukelio, jei pirkėjo kortelė užpildyta teisingai laukeliai Pavadinima, Gatvė, Miestas, Pašto kodas, užsipildys automatiškai.
 • Pavadinimas - pirkėjo pavadinimas
 • Gatvė, Miestas, Pašto kodas - pirkėjo adreso informacija
 • Aprašymas - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
 • Pastaba - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
 • Dokumentas - laukelis, kuriame galima suvesti norimą tekstą.
 • Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria gaunami pinigai.
 • Valiutos kursas - rodomas pasirinktos valiutos kursas.
 • Bendra suma - bendra pajamų suma.

Nuorodos:

lt/kassa_sisse.txt · Keista: 2023/04/26 15:13 vartotojo jorinta