Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:saft

SAF-T

SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

:!: SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina, ar su dokumentais pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informaciją.

Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.

:!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.

1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

 • F - pilnas teikimas;
 • GL - didžiosios knygos duomenys;
 • MG - prekių judėjimas;
 • SI - pardavimų duomenys;
 • PI - pirkimų duomenys;
 • PA - mokėjimų duomenys;
 • AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

2. Sąskaitų plano paruošimas

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

 • SAF-T sąskaitos numeris
 • SAF-T sąskaitos pavadinimas

:!: Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, kurios yra Directo sistemoje.

2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas

3. Pagrindiniai nustatymai

3.1. Transporto parametrai

Transporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T parametrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

 • EORINumber - (1.7.2. dalyje) Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
 • TaxRegistrationNumber (1.7.6.1. dalyje) - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
 • TaxType (1.7.6.2. dalyje) - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai

3.2.1. Sąskaitų planas

BŪTINA UŽPILDYT

Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte 2. Sąskaitų plano paruošimas

3.2.2. Tiekėjo kortelė

Einate: BENDRAS → DOKUMENTAI → TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.

 • SAF-T tiekėjo adreso tipas (2.3.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
  • BA-Buveinės adresas;
  • KA-Korespondencijos adresas;
  • RA-Registracijos adresas;
  • KT-Kitas adresas
 • SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);
 • SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:
  • MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
  • PVM - PVM mokėtojo kodas;
  • UUK - Ūkininko ūkio kodas;
  • KT - Kita;
 • SAF-T -OWNERS (2.11 dalyje) - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;
 • SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas (2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) - pasirenkama V, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;

3.2.3. Pirkėjo kortelė

Einate: BENDRAS → DOKUMENTAI → PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.

 • SAF-T kliento adreso tipas (2.2.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
  • BA - Buveinės adresas;
  • KA - Korespondencijos adresas;
  • RA - Registracijos adresas;
  • KT - Kitas adresas;
 • SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
 • SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:
 • MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
 • PVM - PVM mokėtojo kodas;
 • UUK - Ūkininko ūkio kodas
 • KT - Kita
 • SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas (4.1.4.9. dalyje)- žymima V, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.

3.2.4. PVM kodas

BŪTINA UŽPILDYT

Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.

 • SAF-T šalies kodas (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

3.2.5. Apmokėjimo terminas

Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.

 • Prekių judėjimo tipas (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai:
  • PIR - Pirkimas;
  • PP - Pagaminta produkcija;
  • KT - Kita

3.2.6. Apmokėjimo tipai

BŪTINA UŽPILDYT

Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis PASLAUGOS KODAS.

Laukelis:

 • PASLAUGOS KODAS (4.3.4.5. dalyje) - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių:
  • BP - Banko pavedimas;
  • KPO - Kasos pajamų orderis;
  • KIO - Kasos išlaidų orderis;
  • KV - Kasos kvitas;
  • CP - Cash pool;
  • C - Čekis;
  • U - Užskaita;
  • KT - Kita;

:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė BP, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia.

4. Rinkmenos formavimas

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → ATASKAITOS → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

 • Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
 • Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
 • Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
 • Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
 • Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis.

:!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuos, arba failas bus tuščias

:!: 1. Antraštė - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką.

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką ATASKAITA. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.

5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.)

FIXME

1. Antraštė

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros informacija.

 • 1.1. AuditFileVersion - visada: 1.1;
 • 1.2. AuditFileCountry - visada: LT;
 • 1.3 AuditFileDateCreated - visada ataskaios formavimo laikas (formatas: 05/07/2020 09:37:25);
 • 1.4. SoftwareCompanyName - visada: UAB DIRECTO
 • 1.5. SoftwareID - visada: DIRECTO
 • 1.6. SoftwareVersion - visada: LIVE
 • 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
 • 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
 • 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
 • 1.7.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 1.7.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 1.7.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 1.7.4.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
 • 1.7.4.6. AddressType - visada BA
 • 1.7.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 1.7.4.8. FullAddress - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės juridinis adresas;
 • 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas iš vartotojo kortelės iki pirmo tarpo;
 • 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens iš vartotojo kortelės paskutinis žodis;
 • 1.7.5.2. Telephone - failą formuojančio asmens iš darbuotojo kortelės laukelio Namų telefonas:;
 • 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas iš darbuotojo kortelės El. paštas;
 • 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio kodas TaxRegistrationNumber;
 • 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType, jei nenurodyta įsirašo BA;
 • 1.7.6.3. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
 • 1.7.7.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 1.7.7.2. BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
 • 1.8. DefaultCurrencyCode - iš pagrindinių nustatymų laukelio Sistemos valiuta;
 • 1.9.1. SelectionStartDate - data iš ataskaitos filtrų Nuo;
 • 1.9.2. SelectionEndDate - data iš ataskaitos filtrų Iki;
 • 1.9.3. PeriodStart - data iš ataskaitos filtrų Nuo;
 • 1.9.5. PeriodEnd - data iš ataskaitos filtrų Iki;
 • 1.10. TaxAccountingBasis - visada K;
 • 1.11. FiscalYearFrom - iš ataskaitos filtro Nuo paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo Fiscal year Start, diena visada pirma;
 • 1.12. FiscalYearTo - iš ataskaitos filtro Iki paimami metai, mėnuo iš pagindinio nustatymo Fiscal year Start, diena visada pirma, pridedami vieni metai ir minusuojama viena diena;
 • 1.13. Entity - iš pagrindinių nustatymų Lango pavadinime trumpas įmonės kodas (reikšmė bus atvaizduojama didžiosiomis raidėmis);
 • 1.14. DataType - iš ataskaitos filtro Duomenų tipas:;
 • 1.15. NumberOfParts - iš ataskaitos filtro Dalių skaičius, jei reikšmė nenurodyta įsirašo 1;
 • 1.16. PartNumber - iš ataskaitos filtro Rinkmenos dalis, jei reikšmė nenurodyta įsirašo 1

2.1 Didžioji knyga

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

 • 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
 • 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
 • 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS;
 • 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
 • 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ:
  • Jei klasė „0 (Turtas)“ - įrašoma IT
  • Jei klasė „1 (Įsipareigojimai)“ - įrašoma I
  • Jei klasė „2 (Nuosavas kapitalas)“ - įrašoma NK
  • Jei klasė „3 (Pajamos)“ - įrašoma P
  • Jei klasė „4 (Sąnaudos)“ - įrašoma S
  • Jei klasė „5 (Ne balanso)“ - įrašoma TT
  • Kitais atvejais bisada KT
 • Debeto arba kredito reikšmės:
  • 2.1.1.6. OpeningDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas;
  • 2.1.1.7. OpeningCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
  • 2.1.1.8. ClosingDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas
  • 2.1.1.9. ClosingCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 • 2.1.1.10. GroupingCategory - informacija neatvaizduojama
 • 2.1.1.11. GroupingCode - informacija neatvaizduojama

2.2 Pirkėjai

 • 2.2.1.1. RegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
 • 2.2.1.2. Name - pirkėjo pavadinimas (70 pirmų simbolių);
 • 2.2.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.3.5. Country - pirkėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
 • 2.2.1.3.6. AddressType - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke SAF-T kliento adreso tipas. Galimi pasirinkimai:
  • BA - Buveinės adresas;
  • KA - Korespondencijos adresas;
  • RA - Registracijos adresas;
  • KT - Kitas adresas;
 • 2.2.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.3.8. FullAddress - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
  • Gatvė
  • Miestas
  • Šalis
 • 2.2.1.4.1. ContactPerson:
 • 2.2.1.4.1.1. FirstName - Iš pirkėjo kortelės laukelio Atstovas iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.4.1.2. LastName - Iš pirkėjo kortelės laukelio Atstovas po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.4.2. Telephone - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.4.3. Email - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelis PVM mok. k., jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte 2.2.1.5.2. TaxType
 • 2.2.1.5.2. TaxType - - pirkėjo kortelės laukelis PVM mok. k., jei reikšmė ne ND ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas įrašoma PVM. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas. Galimi pasirinkimai:
  • MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
  • PVM - PVM mokėtojo kodas;
  • UUK - Ūkininko ūkio kodas;
  • KT - Kita;
 • 2.2.1.5.3. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.6.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.6.2. BankAccountNumber - iš pirkėjo kortelės laukelio Bankas, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.2.1.7. CustomerID - pirkėjo kodas;
 • 2.2.1.8. SelfBillingIndicator - pirkėjo kortelės duomenų laukas SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas Parenkama reikšmė V. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.9.1. AccountID - pirkėjo skolos sąskaita; FIXME
 • Debeto arba kredito reikšmės:
  • 2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas;
  • 2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
  • 2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas
  • 2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 • 2.2.1.14.1.1. InvoiceNo - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.2. InvoiceDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.3. GLPostingDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.4. TransactionID - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.5. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1 - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.9. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama.

2.3 Tiekėjai

 • 2.3.1.1. RegistrationNumber - teikėjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
 • 2.3.1.2. Name - tiekėjo pavadinimas (iki 70 pirmų simbolių);
 • 2.3.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.3.5. Country - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
 • 2.3.1.3.6. AddressType - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke SAF-T tiekėjo adreso tipas. Galimi pasirinkimai
  • BA - Buveinės adresas;
  • KA - Korespondencijos adresas;
  • RA - Registracijos adresas;
  • KT - Kitas adresas;
 • 2.3.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.3.8. FullAddress - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
  • Gatvė
  • Miestas
  • Šalis
 • 2.3.1.4. Contact - kontaktinis asmuo;
 • 2.3.1.4.1. ContactPerson:
 • 2.3.1.4.1.1. FirstName - Iš tiekėjo kortelės laukelio Atstovas iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.4.1.2. LastName - Iš pirkėjo kortelės laukelio Atstovas po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.4.1.3. Telephone - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.4.1.4. Email - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.5. TaxRegistration:
 • 2.3.1.5.1. TaxRegistrationNumber - tiekėjo kortelės laukelis PVM mok. k., jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti tiekėjo kortelės duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte 2.2.1.5.2. TaxType;
 • 2.3.1.5.2. TaxType - tiekėjo kortelės laukelis PVM mok. k., jei reikšmė ne ND ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas įrašoma PVM. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti tiekėjo duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas. Galimi pasirinkimai:
  • MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
  • PVM - PVM mokėtojo kodas;
  • UUK - Ūkininko ūkio kodas;
  • KT - Kita;
 • 2.3.1.5.3. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.6. BankAccount:
 • 2.3.1.6.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.6.2. BankAccountNumber - iš tiekėjo kortelės laukelio Banko sąskaita banko rekvizitų skiltyje, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.3.1.7. SupplierID - tiekėjo kortelės kodas;
 • 2.3.1.8. SelfBillingIndicator - tiekėjo kortelės duomenų laukas SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas Parenkama reikšmė V. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.9. Accounts -
 • 2.3.1.9.1. AccountID: FIXME
 • Debeto arba kredito reikšmės:
  • 2.3.1.9.2. OpeningDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;
  • 2.3.1.9.3. OpeningCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
   • Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
  • 2.3.1.9.4. ClosingDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
   • Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;
  • 2.3.1.9.5. ClosingCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
   • Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
   • Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14. OpenPurchaseInvoices:
 • 2.3.1.14.1. OpenPurchaseInvoice:
 • 2.3.1.14.1.1. InvoiceNo - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.2. InvoiceDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.3. GLPostingDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.4. TransactionID - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.5. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.6. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.6.A. CurrencyCode1 - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.7. UnpaidAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.9. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 2.3.1.14.1.10. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama.

2.4 Mokesčių klasifikatoriai

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

 • 2.4.1.1. TaxType - visada įsirašo reikšmė PVM;
 • 2.4.1.2. Description - visada įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
 • 2.4.1.3.1. TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
 • 2.4.1.3.4. Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
 • 2.4.1.3.5. TaxPercentage:
  • Jei duomenų lauko PVM klasifikatorius parametre nurodyta reikšmė - atvaizduojamas procentas = 0;
  • Jei duomenų lauko PVM klasifikatorius parametre nurodyta reikšmė skaičius atvaizduojamas šis skaičius;
  • Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
  • Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
 • 2.4.1.3.6.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.4.1.3.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.4.1.3.7. Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KODAS;
 • 2.4.1.3.8. STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;

:!: Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

:?: Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM%

2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

 • 2.5.1.1. UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
 • 2.5.1.2. Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.

2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius

Informacija apie projektus ir objektus.

 • 2.6.1.1. AnalysisType:
  • Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
 • 2.6.1.2. AnalysisTypeDescription
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
  • Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.6.1.3. AnalysisID
  • Projekto kodas;
 • 2.6.1.4. AnalysisIDDescription
  • Projekto pavadinimas.
 • 2.6.1.5. STIAnalysisID -informacija neatvaizduojama.

2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai

Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus.

 • 2.7.1.1. MovementType - pateikiami judėjimų tipai:
  • PARD;
  • PIR;
  • PP;
  • PG;
  • PRG;
  • VP;
  • N;
  • KT;
 • 2.7.1.2. Description - kiekvienam judėjimo tipui priskiriamas pavadinimas:
  • Jei tipas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas;
  • Jei tipas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas;
  • Jei tipas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija;
  • Jei tipas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas;
  • Jei tipas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas;
  • Jei tipas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas;
  • Jei tipas N - aprašymas įsikels Nurašymas;
  • Jei tipas KT - aprašymas įsikels Kita.

2.8 Prekės/paslaugos

Informacija apie prekes ir paslaugas.

 • 2.8.1.1. ProductCode - prekės, paslaugos kodas;
 • 2.8.1.2. GoodsServicesID:
  • pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
   • PS - jei tipas Paprasta/paslauga;
   • PR - jei tipas Sandėlio prekė;
   • PR - jei tipas Rental;
 • 2.8.1.3. ProductGroup - prekės, paslaugos klasės kodas;
 • 2.8.1.4. Description - prekės, paslaugos pavadinimas;
 • 2.8.1.5. ValuationMethod - pagal reikšmė iš pagrindinių nustatymų Sandėlio ID įterpti užsakymą:
  • Jei nurodyta reikšmė yra A taikoma FIFO metodas - FIFO
  • Jei nurodyta reikšmė yra B taikoma LIFO metodas - LIFO
  • Kitaias atvejais laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.8.1.6. UOMBase - iš prekės kortelės laukelio Vienetas;
 • 2.8.1.7. UOMStandard - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor - visada reikšmė 1;
 • 2.8.1.9.1. TaxType - bus įrašoma reikšmė PVM;
 • 2.8.1.9.2. TaxCode:
  • iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai iš laukelių:
   • Viet. PVM;
   • ES PVM;
   • Eksp. PVM
   • ES PVM 2;
   • ES PVM 3;
   • Koncerno PVM;
  • Jei PVM tarifai neparinkti prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės:
   • VIET PVM;
   • ES PVM;
   • ES2 PVM;
   • ES3 PVM;
   • EKSP PVM;
   • KONCERNO PVM

2.9 Atsargos

Prekių informacija kurios buvo sandelyje iki filtruojamo periodo pradžios ir likutis nelygus 0 arba prekės, kurių kiekis nelygus 0, tačiau patenka į filtruojamą perioda.

 • 2.9.1. PhysicalStockEntry:
 • 2.9.1.1 WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.2. StockOwner - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.3. StockOwnerID - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.4. ProductCode - prekės kodas iš prekės kortelės;
 • 2.9.1.5. ProductType - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.6. ProductStatus - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.7. CustomsProcedures - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.7.1. CustomsProcedure - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.7.1.1. CustomsProcedureName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.7.1.2. CustomsAuthorizationDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.7.1.3. CustomsAuthorizationNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.7.1.4. CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.8. UOMPhysicalStock - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.9. UOMToUOMBaseConversionFactor - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.10. UnitPrice - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.11. OpeningStockQuantity - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (ne imtinai);
 • 2.9.1.12. OpeningStockValue - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (ne imtinai);
 • 2.9.1.13. ClosingStockQuantity - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (imtinai);
 • 2.9.1.14. ClosingStockValue - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (imtinai);
 • 2.9.1.15. StockCharacteristics - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.15.1. StockCharacteristicsValues - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.15.1.1. StockCharacteristic -
 • 2.9.1.15.1.2. StockCharacteristicValue - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16. PhysicalStockAcquisitions - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1. PhysicalStockAcquisition - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.1. Supplier - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.1.1. RegistrationNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.1.2. Name - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.2. DateOfAcquisition - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.3. InvoiceNo - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.4. InvoiceDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.5. GLPostingDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.6. AcquiredQuantity - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.7. StockRemainderQuantity - informacija neatvaizduojama;
 • 2.9.1.16.1.8. StockRemainderAmount - informacija neatvaizduojama.

2.10 Turtas

FIXME

Turto kortelių informacija:

 • Kurių nupirkimo data yra mažesnė už filtruojamo laikotarpio pabaigos datą ir yra ilgalaikis arba nematerialus turtas;
 • FIXME filtruojamo laikotarpio pradzios data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas arba filtruojamo laikotarpio pabaigos data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas.
 • Nematerialaus turto.
 • 2.10. Asset:
 • 2.10.1.1. AssetID - kortelės kodas;
 • 2.10.1.2. AccountID - laukelis SĄSKAITOS: Turtas;
 • 2.10.1.3. Description - turto pavadinimas;
 • 2.10.1.4. AssetsregistrationID - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5. Suppliers - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1. Supplier - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.1. SupplierName - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.2. SupplierID - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3. PostalAddress - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3.3. City - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3.5. Country - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.5.1.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.6. DateOfAcquisition - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.7. StartUpDat - nusidevėjimo pradžios data;
 • 2.10.1.8. Valuations:
 • 2.10.1.8.1. Valuation:
 • 2.10.1.8.1.1. AssetValuationType - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.2. ValuationClass - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.3. AccountID - laukelis SĄSKAITOS: Turtas
 • 2.10.1.8.1.4. AcquisitionAndProductionCostsBegin - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pradžios;
 • 2.10.1.8.1.5. AcquisitionAndProductionCostsEnd - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pabaigos;
 • 2.10.1.8.1.6. InvestmentSupport - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.6.A. AccountID1 - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear:
  • Nusidėvėjimas - laukelio informacija;
  • 0 - kitais atvejais;
 • 2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.9. ImpairmentOfAssets - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.9.1. ImpairmentOfAsset - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.9.1.1. ImpairmentOfAssetsDate - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.9.1.2. ImpairmentOfAssets - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.9.1.3. EliminationOfAssets - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.9.1.4. EliminationOfAssetsDate - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.9.1.5. AccountID - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.10. Transfers - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.11. TransfersDate - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.12. AssetDisposal - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.13. AssetDisposalDate - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.14. BookValueBegin - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage - informacija neatvaizduojama.
 • 2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod - paskaičiuoto nusidevėjimo suma per filtruojamą laikotarpį;
 • 2.10.1.8.1.17.A. AccountID2 - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18. Appreciations - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18.1. Appreciation - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18.1.1. AppreciationSum - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18.1.2. AppreciationDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18.1.3. DepreciationMethod - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18.1.4. DepreciationPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18.1.5. DepreciationForPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18.1.6. AccountID - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.18.1.7. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.19. ExtraordinaryDepreciationsForPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.19.1. ExtraordinaryDepreciationForPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.19.1.1. ExtraordinaryDepreciationMethod - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.19.1.2. ExtraordinaryDepreciati onForPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.20. AccumulatedDepreciation - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.21. AccumulatedDepreciationOfAppreciation - informacija neatvaizduojama;
 • 2.10.1.8.1.22. BookValueEnd - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pabaigos;
 • 2.10.1.9. DepreciationDate - informacija neatvaizduojama.

2.11 Savininkai, akcininkai

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP

 • 2.11.1. OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
 • 2.11.2. OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
 • 2.11.3. AccountID - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.11.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.11.4.4 PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 2.11.4.5. Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis (šalies kodas);
 • 2.11.4.6. AddressType - visada BA;
 • 2.11.4.7.Region - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.4.8. FullAddress - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
  • Gatvė
  • Miestas
  • Šalis
 • 2.11.5. SharesQuantity - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.6. SharesAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.7. SharesType - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.8. SharesAcquisitionDate - informacija neatvaizduojama;
 • 2.11.9. SharesTransfersDate - informacija neatvaizduojama;

3. Didžiosios knygos įrašai

Korespondėncijos dokumentų informacija.

 • 3.1. NumberOfEntries - korespondencijų eilučių skaičius, kur eilutės data patenka į ataskaitos filtruojamą periodą. Eilučių grupavimas vykdomas pagal:
  • korespondencijos dokumento tipą;
  • dokumento numerį;
  • eilutės datą;
  • dokumento antraštės aprašymą;
  • dokumento išsaugojimo datą (arba dookumento antraštės datą);
  • eilutės periodo skaidymą (būsimųjų laikotarpių sąnaudos);
 • 3.2. TotalDebit - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
  • Jei debetas - kreditas daugiau už 0, atvaizduojamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
  • Kitais atvejais paliekamas tuščias;
 • 3.3. TotalCredit - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
  • Jei debetas - kreditas mažiau už 0, atvaizduojamas teigiamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
  • Kitais atvejais paliekamas tuščias;
 • 3.4. Journals:
 • 3.4.1. Journal:
 • 3.4.1.1. JournalID - laukelis paliekamas tuščias;
 • 3.4.1.2. Description - laukelis paliekamas tuščias;
 • 3.4.1.3. Type - laukelis paliekamas tuščias;
 • 3.4.1.4. Transactions:
 • 3.4.1.4.1. Transaction:
 • 3.4.1.4.1.1. TransactionID:
  • Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
  • Jei dokumento eilutės neturi datos - Dokumento tipas+numeris;
 • 3.4.1.4.1.2. Period - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo Fiscal year Start reikšmė;
 • 3.4.1.4.1.3. PeriodYear - korespondencijos eilutės datos metai;
 • 3.4.1.4.1.4. TransactionDate - korespondencijos eilutės data be laiko;
 • 3.4.1.4.1.5. Description - dokumento antraštės aprašymas, iki 255 simbolių;
 • 3.4.1.4.1.6. SystemEntryDate - dokumento saugojimo data, jei datos nėra - korespondencijos data;
 • 3.4.1.4.1.7. GLPostingDate - korespondencijos eilutės data be laiko;
 • 3.4.1.4.1.8. CustomerID - laukelis paliekamas tuščias;
 • 3.4.1.4.1.9. SupplierID - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.10. SystemID - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11. Lines:
 • 3.4.1.4.1.11.1. Line:
 • 3.4.1.4.1.11.1.1. RecordID - korespondencijos dokumento tipas+numeris+eilutės numeris;
 • 3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio Sąskaita;
 • 3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses:
 • 3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType - projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR
 • 3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID - projekto kodas;
 • 3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount:
 • 3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount - eilutės suma
 • 3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.4. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.5. CustomerID:
  • Eilutėje nurodyto pirkėjo kodas;
  • Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
  • Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
 • 3.4.1.4.1.11.1.6. SupplierID -
  • Eilutėje nurodyto tiekėjo kodas;
  • Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
  • Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
 • 3.4.1.4.1.11.1.7. Description - korespondencijos eilutės aprašymas, iki 255 simboli7;
 • Debeto arba kredito reikšmės (korespondencijos eilutės):
  • 3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount:
   • 3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio;
   • 3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje Valiuta, ir laukelio Valiutos debetas suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio Valiuta, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
   • 3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje Valiuta, ir laukelio Valiutos debetas suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio Valiutos debetas, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
  • 3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount:
   • 3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
   • 3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje Valiuta, ir laukelio Valiutos kreditas suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio Valiuta, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
   • 3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje Valiuta, ir laukelio Valiutos kreditas suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio Valiutos kreditas, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations:
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation:
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.6. TaxAmount
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama.

4.1 Pardavimo dokumentai

Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.

:?: Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.

 • 4.1. SalesInvoices:
 • 4.1.1. NumberOfEntries - pardavimo sąksaitų skaičius, kur sąskaitos data patenka į filtruojama, formuojamo SAF-T failo periodą, tik patvirtinti dokumentai, sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
 • 4.1.2. TotalDebit - sąskaitų suma su PVM, daugiau arba lygi 0;
 • 4.1.3. TotalCredit - sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
 • 4.1.4. Invoice:
 • 4.1.4.1. InvoiceNo - pardavimo sąskaitos numeris iš laueklio Sąskaita, kur sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
 • 4.1.4.2. CustomerInfo:
 • 4.1.4.2.1. CustomerID - pardavimo sąskaitos pirkėjo kodas iš laueklio Pirkėjas;
 • 4.1.4.2.2. Name - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3. BillingAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.2.4. TaxRegistrationNumber - jei pirkėjo kortelės laukelyje PVM mok. k. nepažymėtas ND ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio PVM mok. k.; kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš pirkėjo kortelės duomenų lauko SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.1.4.2.5. TaxType:
  • Jei pirkėjo kortelės laukelyje PVM mok. k. nenurodyta reikšmė ND ir pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama PVM;
  • Jei pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pimo brūkšnelio;
 • 4.1.4.2.6. Country - pirkėjo kortelės laukelio Šalis informaicja;
 • 4.1.4.3. SupplierInfo - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.1. SupplierID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.2. Name - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3. BillingAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.4. TaxRegistrationNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.5. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.3.6. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.4. AccountID - pardavimo sąskaitos laukelis Skolos sąskaita;
 • 4.1.4.5. InvoiceDate - pardavimo sąskaitos laukelis Sąskaitos data, be laiko;
 • 4.1.4.6. InvoiceType:
  • Jei pagrindiniuose nustatymuose nurodytas įmonės PVM kodas laukelyje Įmonės PVM mokėtojo kodas:
   • D - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas DEBETINĖ;
   • K - jei suma be PVM mažiau už 0;
   • S - kitais atvejais;
  • Jei pagrindiniuose nustatymuose nenurodytas įmonės PVM kodas laukelyje Įmonės PVM mokėtojo kodas:
   • DS - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas DEBETINĖ;
   • KS - jei suma be PVM mažiau už 0;
   • SF - kitais atvejais;
 • 4.1.4.7. ShipTo:
 • 4.1.4.7.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4. Address - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.7.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8. ShipFrom - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4. Address - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.8.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.9. SelfBillingIndicator - iš pirkėjo kortelės duomenų lauko SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
 • 4.1.4.10. GLPostingDate - korespondencijos data be laiko, jei nėra - pardavimo sąskaitos data be laiko;
 • 4.1.4.11. SystemID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.12. TransactionID - visada ARVE ir pardavimo sąskaitos numeris iš laukelio Sąskaita;
 • 4.1.4.13. Line: :!: atvaizduoja tik tų eilučių reikšmės kur yra užpildytas laukelis Prekė:
 • 4.1.4.13.1. LineNumber - sąskaitos eilutės numeris;
 • 4.1.4.13.2. AccountID - iš sąskaitos eilutės laukelio Sąskaita, jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų Sąskaitos kreditas - pardavimai;
 • 4.1.4.13.3. Analysis:
 • 4.1.4.13.3.1. AnalysisType - projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR
 • 4.1.4.13.3.2. AnalysisID - projekto kodas
 • 4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount:
 • 4.1.4.13.3.3.1. Amount - eilutės suma;
 • 4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.4. OrderReferences - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.4.1. OriginatingON - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.4.2. OrderDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5. ShipTo - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4. Address - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.5.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6. ShipFrom - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4. Address - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.6.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.7. GoodsServicesID:
  • PS - Kai prekės tipas paslauga;
  • PR - kitais atvejais;
 • 4.1.4.13.8. ProductCode - prekės kodas
 • 4.1.4.13.9. Delivery:
 • 4.1.4.13.9.1. MovementReference - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.1.4.13.9.2. DeliveryDate - pardavimo sąskaitos data;
 • 4.1.4.13.9.3. DeliveryPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.9.3.1. FromDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.9.3.2. ToDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.10. Quantity - pardavimo sąskaitos laukelis Kiekis teigiama reikšmė su dviem skaičiaias po kablelio;
 • 4.1.4.13.11. InvoiceUOM - sąskaitos laukelis Matas, jei nenurodyta visada vnt.
 • 4.1.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor - visada 1;
 • 4.1.4.13.13. UnitPrice:
  • kai kiekis nelygus 0 - eilutės suma be PVM dalinam iš kiekio - reikšmė atvaizduojama teigiama, du skaičiai po kablelio;
  • kitais atvejais atvaizduojama 0;
 • 4.1.4.13.14. TaxPointDate - pardavimo sąskaitos data be laiko;
 • 4.1.4.13.15. Description - pardavimo sąskaitos eilutė Aprašymas iki 256 simbolių;
 • 4.1.4.13.16. InvoiceLineAmount:
 • 4.1.4.13.16.1. Amount - eilutės lauelis Iš viso, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, atvaizduojama teigiama reikšmė;
 • 4.1.4.13.16.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.16.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.17. DebitCreditIndicator:
  • K - jei kiekis daugiau arba lygu 0;
  • D - kitais atvejais;
 • 4.1.4.13.18. ShippingCostsAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.18.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.18.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19. TaxInformation:
 • 4.1.4.13.19.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19.3. TaxPercentage -informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19.6. TaxAmount:
 • 4.1.4.13.19.6.1. Amount - S su PVM - Iš viso, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, teigiama reikšmė;
 • 4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.14. References - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.14.1. CreditNote - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.14.1.1. Reference - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.14.1.2. Reason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15. Settlement - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.2. SettlementAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.2.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.2.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.2.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.3. SettlementDueDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.4. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.5. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.15.6. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16. DocumentTotals:
 • 4.1.4.16.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.6. TaxAmount:
 • 4.1.4.16.1.6.1. Amount - sąskaitos suma su PVM - sąskaitos suma be PVM, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
 • 4.1.4.16.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal - informacija neatvaizduojama;
 • 4.1.4.16.3. NetTotal - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 • 4.1.4.16.4. GrossTotal - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 • 4.1.4.17. GLTransactionID - informacija neatvaizduojama.

4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai

Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.

:?: Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.

 • 4.2. PurchaseInvoices:
 • 4.2.1. NumberOfEntries - pirkimo sąksaitų skaičius;
 • 4.2.2. TotalDebit - pirkimo sąskaitų suma su PVM, daugiau už 0;
 • 4.2.3. TotalCredit - pirkimo sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
 • 4.2.4. Invoice:
 • 4.2.4.1. InvoiceNo - pirkimo sąskaitos numeris iš laueklio Numeris;
 • 4.2.4.2. CustomerInfo:
 • 4.2.4.2.1. CustomerID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.2. Name - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3. BillingAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.4. TaxRegistrationNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.5. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.2.6. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3. SupplierInfo:
 • 4.2.4.3.1. SupplierID - pirkimo sąskaitos tiekėjo kodas iš laueklio Tiekėjas;
 • 4.2.4.3.2. Name - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.3.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.3.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber:
  • Jei tiekėjo kortelės laukelyje PVM mok. kodas nepažymėtas ND ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio PVM mok. kodas;
  • Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.2.4.3.5. TaxType:
  • Jei tiekėjo kortelės laukelyje PVM tarifas nenurodyta reikšmė ND ir tiekėjo kortelės duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama PVM;
  • Jei tiekėjo kortelės duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pirmo brūkšnelio;
 • 4.2.4.3.6. Country - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informaicja;
 • 4.2.4.4. AccountID - pirkimo sąskaitos laukelio Kreditinė sąskaita sąskaita;
 • 4.2.4.5. InvoiceDate - pirkimo sąskaitos laukelis Sąskaitos data, be laiko;
 • 4.2.4.6. InvoiceType: FIXME patikrinti kaip atrodo jei ND FIXME
  • Jei tiekėjo kortelės laukelyje PVM tarifas nurodyta reikšmė:
   • D - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas DEBETINĖ;
   • K - jei suma su PVM mažiau už 0;
   • S - kitais atvejais;
  • Jei tiekėjo kortelės laukelyje PVM tarifas neurodyta reikšmė:
   • DS - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas DEBETINĖ;
   • KS - jei suma su PVM mažiau už 0;
   • SF - kitais atvejais;
 • 4.2.4.7. ShipTo:
 • 4.2.4.7.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4. Address - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.7.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8. ShipFrom - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4. Address - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.8.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.9. SelfBillingIndicator - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
 • 4.2.4.10. GLPostingDate - korespondencijos data be laiko;
 • 4.2.4.11. SystemID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.12. TransactionID - visada OST ir pirkimo sąskaitos numeris iš laukelio Numeris;
 • 4.2.4.13. Line:
 • 4.2.4.13.1. LineNumber - sąskaitos eilutės numeris;
 • 4.2.4.13.2. AccountID - iš sąskaitos eilutės laukelio Sąskaita;
 • 4.2.4.13.3. Analysis:
 • 4.2.4.13.3.1. AnalysisType - projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR
 • 4.2.4.13.3.2. AnalysisID - projekto kodas;
 • 4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount:
 • 4.2.4.13.3.3.1. Amount - eilutės suma;
 • 4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.4. OrderReferences - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.4.1. OriginatingON - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.4.2. OrderDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5. ShipTo - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4. Address - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.5.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6. ShipFrom - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4. Address - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.6.4.8 FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.7. GoodsServicesID:
  • PS - Kai prekės tipas paslauga;
  • PR - kitais atvejais;
 • 4.2.4.13.8. ProductCode - prekės kodas iš laukelio Prekė, jei laukelis tuščias - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.9. Delivery:
 • 4.2.4.13.9.1. MovementReference - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.2.4.13.9.2. DeliveryDate - pardavimo sąskaitos data, be laiko;
 • 4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.9.3.1. FromDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.9.3.2. ToDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.10. Quantity:
  • Informacija iš laukelio Kiekis, apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio
   • jei reikšmė lygu 0 arba tuščia reikšmė - visada 1;
   • jei reikšmė neigiama - atvaizduojama teigiama reikšmė;
 • 4.2.4.13.11. InvoiceUOM - visada reikšmė vnt.
 • 4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor - visada 1;
 • 4.2.4.13.13. UnitPrice - visada teigiama reikšmė
  • Jei kiekis lygu 0 ir suma neužpildyta laukelyje Be PVM reikšmė atvaizduojama 1;
  • Jei kiekis nelygus 0 - laukelis Be PVM dalinamas iš laukelio Kiekis
  • Jei reikšmės laukelyje Be PVM ir;/arba Kiekis neupildytos - sakičiavimams naudojama reikšmė 1 (Be PVM dalinama Kiekis);
  • Jei kieks lygu 0, atvaizduojama informaicja iš laukelio Be PVM;
 • 4.2.4.13.14. TaxPointDate - pirkimo sąskaitos data be laiko;
 • 4.2.4.13.15. Description - pirkimo sąskaitos eilutė Aprašymas iki 256 simbolių;
 • 4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount:
 • 4.2.4.13.16.1. Amount - apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, reikšmė visada teigiam:
  • Jei laukelis Be PVM neužpildytas - atvaizduojama reikšmė 0.00;
  • Kitais atvejais atvaizduojama laukelio Be PVM infromacija
 • 4.2.4.13.16.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator: FIXME testuoti po pakeitimų FIXME
  • K - jei eilutės suma Be PVM mažiau už 0;
  • D - kitais atvejais;
 • 4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.18.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.18.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19. TaxInformation:
 • 4.2.4.13.19.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19.6. TaxAmount:
 • 4.2.4.13.19.6.1. Amount - laukelio PVM suma informacija, apvalinama iki dviejų, teigiamas skaičius. Jei reikšmė neužpildyta - atvaizduojama 0.00 FIXME testuoti po pakeitimų FIXME
 • 4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.14. References - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.14.1. CreditNote - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.14.1.1. Reference - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.14.1.2. Reason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15. Settlement - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.2. SettlementAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.2.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.2.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.3. SettlementDueDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.4. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.5. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16. DocumentTotals:
 • 4.2.4.16.1. TaxInformationTotals:
 • 4.2.4.16.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.1.6. TaxAmount:
 • 4.2.4.16.1.6.1. Amount - antraštės laukelio PVM suma, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
 • 4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal - informacija neatvaizduojama;
 • 4.2.4.16.3. NetTotal - sąskaitos sume be PVM (Suma su PVM - PVM suma), teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 • 4.2.4.16.4. GrossTotal - sąskaitos suma Suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 • 4.2.4.17. GLTransactionID - informacija neatvaizduojama.

4.3 Mokėjimai

:?: Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.

Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0

Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0 Sudengimai - tik patvirtinti, kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį

 • NumberOfEntries - dokumentų skaičius;
 • TotalDebit - suma:
  • Apmokėjimo dokumentai:
   • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėta TAIP ir suma yra neigiama, suma iš laukelio Banko suma * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
  • Pinigų gavimai:
   • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėta TAIP ir suma yra teigiama arba NE , suma iš laukelio Banko suma * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
  • KIO
   • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėta TAIP ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
  • KPO
   • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėta TAIP ir suma yra teigiama arba NE, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
   • Sudengimai: FIXME
    • Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų
 • D - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
 • D - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
 • TotalCredit - suma:
  • Apmokėjimo dokumentai:
   • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėta TAIP ir suma yra teigiama arba NE tik dokumentai, kurių laukelio Banko suma suma teiagiama * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
  • Pinigų gavimai:
   • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėta TAIP ir suma yra neigiama, tik dokumentai, kurių laukelio Banko suma * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
  • KIO:
   • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėta TAIP ir suma yra teigiama arba NE, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
  • KPO:
   • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėta TAIP ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
   • Sudengimai: FIXME
    • Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų
 • K - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
 • K - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
 • 4.3.4.1. PaymentRefNo
  • Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris);
  • KIO arba KPO dokumento Nr.;
  • Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data
  • Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data
 • 4.3.4.2. PeriodYear:
  • Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai;
  • KPO - dokumento metai;
  • KIO - dokumento metai;
  • Kasos čekis - dokumento metai
  • Sudengimai - dokumento metai
 • 4.3.4.3. TransactionID
  • Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai;
  • KIO arba KPO - dokumento tipas + dokumento numeris;
  • Kasos čekio - dokumento tipas + dokumento numeris;
  • Sudengimai - dokumento tipas + dokumento numeris;
 • 4.3.4.4. TransactionDate
  • Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena)
  • KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena);
  • Kasos čekio dokumento data;
  • Sudengimai - dokumento data;
 • 4.3.4.5. PaymentMethod
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
   • BP - Banko pavedimas;
   • KPO - Kasos pajamų orderis;
   • KIO - Kasos išlaidų orderis;
   • KV - Kasos kvitas;
   • CP - Cash pool;
   • C - Čekis;
   • U - Užskaita;
   • KT - Kita;

:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė BP. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus 4.3.4.5. punkte.

 • KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KIO;
 • KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KPO;
 • Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė C; FIXME
 • Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė U
 • 4.3.4.6.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.6.2. BankAccountNumber
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija;
 • KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME
 • Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.7. Description
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba;
 • KIO arba KPO dokumento laukelis Aprašymas, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumento laukelis Pastaba, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME
 • Sudengimai - dokumento laukelis Pastaba, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.1. LineNumber
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
 • KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
 • FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė 1; FIXME
 • Sudengimai - eilutės numeris
 • 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.3. AccountID
 • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
 • KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
 • Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio GRYNŲJŲ SĄSKAITA, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų Kasos čekio debetas; FIXME
 • Sudengimai:
  • Pirkimo sąsakitos laukelio Kreditinė sąskaita
  • Pardavimo sąskaitos laukelio Skolos sąskaita
 • 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR
 • 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - projekto kodas
 • 4.3.4.9.4.3.1. Amount - eilutės suma;
 • 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.5. CustomerID
 • pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
 • KIO laukelis paliekamas tuščias;
 • KPO dokumento laukelio Pirkėjas informacija;
 • Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME
 • Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio Pirkėjas);
 • 4.3.4.9.6. SupplierID
 • apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
 • KIO dokumento laukelio Tiekėjas informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 • KPO laukelis paliekamas tuščias;
 • Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME
 • Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio Tiekėjas)
 • 4.3.4.9.7. TaxPointDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator: FIXME
 • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP:
  • D - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
  • K - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
  • K - jei apmokėjimas teigiamas;
  • D - jei apmokėjimas neigiamas;
  • D - jei KPO teigiamas;
  • K - jei KPO neigiamas;
  • K - jei KIO teigiamas;
  • D - jei KIO neigiamas;
  • D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
  • K - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
 • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE:
  • D - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
  • D - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
  • K - jei apmokėjimas teigiamas;
  • K - jei apmokėjimas neigiamas;
  • D - jei KPO teigiamas;
  • D - jei KPO neigiamas;
  • K - jei KIO teigiamas;
  • K - jei KIO neigiamas;
  • D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
  • D - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
 • Sudengimai:
  • D - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
  • K - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
  • D - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
  • K - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
 • 4.3.4.9.10.1. Amount
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma * valiutos kursas + mokesčiai;
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija (teigiama suma);
  • Kasos čekio dokumento suma; FIXME
  • Sudengimai:
   • Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio Pirkimų suma * valiutos kursas;
   • Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio Pardavimų suma * valiutos kursas;
 • 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam);
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
  • Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME
  • Sudengimai - eilutės laukelio Su valiuta reikšmė;
 • 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam;
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija (teigiama suma);
  • Kasos čekio dokumento suma; FIXME
  • Sudengimai:
   • Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio Pirkimų suma;
   • Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio Pardavimų suma;
 • 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.6.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.2.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.6.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama;
 • 4.3.4.11.3. GrossTotal
  • apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumentų sumą pagal eilutės datą (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
  • KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
  • Kasos čekio dokumento suma. FIXME
  • Sudengimas - pirkimo eilučių suma FIXME

4.4 Prekių judėjimas

:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.

:!: Šioje dalyje informacija yra imama:

 • tik sandėlio prekių;
 • tik tokių pardavimo sąskaitų, kurios turi pažymį „Keisti sand. kiekius“;
 • patvirtinti dokumentai patenkantys į filtruojamą laikotarpį.
 • 4.4. MovementOfGoods:
 • 4.4.1. * NumberOfMovementLines - eilučių skaičius;
 • 4.4.2. * TotalQuantityReceived - iš viso gautas kiekis;
 • 4.4.3. * TotalQuantityIssued - iš viso išjudėjęs kiekis;
 • 4.4.4. * StockMovement:
 • 4.4.4.1. * MovementReference - dokumento numeris;
 • 4.4.4.2. * MovementDate - dokumento data;
 • 4.4.4.3. MovementPostingDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.4. TaxPointDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.5. * MovementType - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke Prekių judėjimo tipas nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
  • PARD: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;
  • PIR - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
  • PP - jei gamybos lentelės;
  • PG - jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM neigiama; prekių grąžinimo dokumentai;
  • PRG - jei prekių priėmime yra eilutės su neigiamu kiekiu ;
  • VP - jei prekių judėjimai;
  • N - jei nurašymai nuo sandėlio;
  • KT - jei kainos pokyčiai, inventorizacija, jei prekių priėmime yra ir teigiamų, ir neigiamų eilučių;
 • 4.4.4.6. SystemID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.7. DocumentReference :
 • 4.4.4.7.1. * DocumentType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.7.2. * DocumentNumber - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.7.3. DocumentLine - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8. * Lines :
 • 4.4.4.8.1. * Line :
 • 4.4.4.8.1.1. * LineNumber - eilutės numeris;
 • 4.4.4.8.1.2. * AccountID :
  • Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje SANDĖLIO SĄSKAITA;
  • Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita laukelyje SĄSKAITA;
  • Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų Sandėlio pajamų debetas
 • 4.4.4.8.1.3. * TransactionID - Dokumento tipas + numeris;
 • 4.4.4.8.1.4. * CustomerID - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias (iki 35 simbolių);
 • 4.4.4.8.1.5. * SupplierID - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias (iki 35 simbolių);
 • 4.4.4.8.1.6. ShipsTo :
 • 4.4.4.8.1.6.1. ShipTo :
 • 4.4.4.8.1.6.1.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.4. Address :
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.3. * City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.4. * PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.5. * Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.6. * AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.6.1.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7. ShipsFrom :
 • 4.4.4.8.1.7.1. ShipFrom :
 • 4.4.4.8.1.7.1.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.4. Address :
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.3. * City - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.4. * PostalCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.5. * Country - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.6. * AddressType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.7.1.4.8. FullAddress - Ninformacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.8. * ProductCode - prekės kodas (iki 70 simbolių);
 • 4.4.4.8.1.9. * Quantity - prekės kiekis;
 • 4.4.4.8.1.10. UnitOfMeasure - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.11. UOMToUOMPhysical - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.12. * BookValue - prekės vieneto savikaina;
 • 4.4.4.8.1.13. * MovementSubType - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.4.4.8.1.14. MovementComments - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15. TaxInformations :
 • 4.4.4.8.1.15.1. TaxInformation :
 • 4.4.4.8.1.15.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.4. TaxBase -informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.6. * TaxAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.6.1. * Amount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.15.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.16. MovementType - informacija neatvaizduojama;
 • 4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator :
  • Prekių priėmimai:
   • D - jei prekės keikis didesnis už 0;
   • K - kitais atvejais;
  • Judėjimai - D ir K;
  • Pristatymai:
   • D - jei keikis mažiau už 0;
   • K- kitais atvejais;
  • Nurašymai:
   • D - jei keikis mažiau už 0;
   • K - kitais atvejais;
  • Sąskaitos / kasos čekiai:
   • D - kitais atvejais;
   • K - jei keikis daugiau už 0;
  • Kainos pokyčiai - D ir K;
  • Gamybos lentelės - D ir K;
   • D - jei „IŠ“ daugiau už 0;
   • K - jei „I“ daugiau už 0;
  • Inventorizacija:
   • D - kitais atvejais;
   • K - jei „Pasikeitimais“ mažiau už 0;
  • Grąžinimai:
   • D - kitais atvejais;
   • K - jei kiekis mažiau už 0;
 • 4.4.4.9. GLTransactionID - informacija neatvaizduojama;

4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto

:?: Jeigu 4.5.1. NumberOfAssetTransactions yra 0, tai 4.5. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi turto operacijų per nagrinėjamą laikotarpį.

Visos turto kortelės kurių:

 • „Nupirkta“ data patenka į filtruojamą laikotarpį, jei šis laukelis neužpildytas tikrinamas laukelis „Nusidevėjimo pradžia“;
 • Turto istojijos data, kur nusidevėjimo arba nurašymo data patenka į filtruojamą laikotarpį.
 • 4.5. AssetTransactions :
 • 4.5.1. * NumberOfAssetTransactions - įrašų skiačius;
 • 4.5.2. * AssetTransaction :
 • 4.5.2.1. * AssetTransactionID - korespondencijos numeris, kitais atvejais - tuščia;
 • 4.5.2.2. * AssetID - turto kortelės kodas;
 • 4.5.2.3. * AssetTransactionType :
  • NUS - jei nusidevėjimas;
  • NUR - jei nurašymas;
  • I - kitais atvejais;
 • 4.5.2.4. Description - turto pavadinimas;
 • 4.5.2.5. * AssetTransactionDate - nusidevėjimo pradžios data arba nusidevėjimo korespondencijos data;
 • 4.5.2.6. Supplier :
 • 4.5.2.6.1. * SupplierName - tiekėjo pavadinimas iš laukelio Pavadinimas;
 • 4.5.2.6.2. * SupplierID - tiekėjo kodas iš laukelio Tiekėjas;
 • 4.5.2.6.3. * PostalAddress :
 • 4.5.2.6.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
 • 4.5.2.6.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
 • 4.5.2.6.3.3. * City - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.5.2.6.3.4. * PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.5.2.6.3.5. * Country - laukelis paliekamas tuščias;
 • 4.5.2.6.3.6. * AddressType :
  • Buveinės adresas - jei filtruojamo laikotarpio pradžios data yra iki 2017-01-01 įrašoma reikšmė;
  • BA - kitais atvejais
 • 4.5.2.6.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
 • 4.5.2.6.3.8. FullAddress - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
  • Gatvė;
  • Miestas;
  • Šalis;
 • 4.5.2.7. * TransactionID :
  • INV + korespondencijos numeris - jei yra nurašymas arba nusisdevėjimo skaičiavimo įrašai (iš istorijos);
  • OST + pirkimo sąskaitos numeris - kitais atvejais;
 • 4.5.2.8. * AssetTransactionValuations :
 • 4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation :
 • 4.5.2.8.1.1. AssetValuationType - informacija neatvaizduojama;
 • Nenumetuotas sąrašasJei, „Nupirkta“ data patenka į filtruojamą laikotarpį, jei šis laukelis neužpildytas tikrinamas laukelis „Nusidevėjimo pradžia“:
  • 4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction - suma iš laukelio „Pirkimo kaina“;
  • 4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction - visada reikšmė 0;
  • 4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount - suma iš laukelio „Pirkimo kaina“;
  • 4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator - D
 • Turto istojijos data, kur nusidevėjimo arba nurašymo data patenka į filtruojamą laikotarpį.
  • 4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction - suma iš laukelio „Pirkimo kaina“;
  • 4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction - turto kortelės burbuliuko Pakeitimai reikšmė Dabar kur patenka į filtruojamą laikotarpį;
  • 4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount - turto kortelės burbuliuko Pakeitimai reikšmė Nusidėvėjimas kur patenka į filtruojamą laikotarpį;
  • 4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator - K

6. ☎ Dažniausiai užduodami klausimai

6.1. Dokumentų tipai

 • FIN - Korespondencija;
 • TASU - Apmokėjimas;
 • LAEK - Pinigų gavimai;
 • TASA - Sudengimai;
 • KVAL - KIO;
 • KSIS - KPO;
 • KLIIK - Pinigų judėjimas (Grynųjų judėjimas);
 • KULUT - Išlaidos;
 • VMAKS - Išlaidų apmokėjimas;
 • PALK - Darbo užmokestis;
 • PER_TASU - Darbo užmokesčio mokėjimai;
 • OST - Pirkimo sąskaita;
 • ARVE - Pardavimo sąskaita;
 • INV - Ilgalaikis turtas;
 • LS - Prekių priėmimas;
 • HIND - Kainos pokytis (Kaina);
 • LM - Nurašymas;
 • TOOT - Gamybos lentelė (Gamyba);
 • LAH - Pristatymas;
 • TAG - Grąžintos prekės (Grąžinimas);
 • LIIK - Judėjimas;
 • LINV - Inventorizacija;
lt/saft.txt · Keista: 2023/09/19 08:37 vartotojo karolina