Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:yld_aru_projekt_stat

Projektų statistika

Projektų statistikos ataskaitoje galima stebėti visų projektų pelningumą, atsižvelgiant į gautas pajamas ir patirtas išlaidas.

Einame: BENDRAS → ATASKAITOS → PROJEKTŲ STATISTIKA.

Galimi filtrai:

  • Biudžetas - pažymimos varnelės, ties tais dokumentais, kurie yra įvardijami, kaip projekto suplanuotas BIUDŽETAS.
  • Pelnigumas - pažymimos varnelės, ties tais dokumentais, pagal kuriuos bus apskaičiuojamas projekto pelningumas.
  • Rezultatas - ataskaitą galima stebėti pagal projekto sumą, kiekį arba taškus.
  • Išskaidyti - ataskaita galima išskaidyti norimais laikotarpiais (mėnesiui, ketvirčiui) ar objektui, prekių klasei.

Susidėjus filtrus, kokie dokumentai turės įtakos projekto pelningumo skaičivimui, spaudžiame mygtuką ATASKAITA.

:?: Jeigu yra pažymėta, kad BIUDŽETAS bus užsakymo dokumentas, tuomet BIUDŽETO IŠLAIDOS bus įmamos iš užsakymo dokumento eilutės SAVIKAINOS laukelio.

:?: Ataskaitos yra mygtukas PASIKEITIMAS. Ši funkcija leidžia susidėti papildomus stulpelius ataskaitoje bei matyti jų informaciją.

Atsidarius papildomų laukelių lentelę, iš galimų stulpelių susidedami norimi laukeliai ir spaudžiame IŠSAUGOTI:

Projektų statistikos ataskaita suteikia galimybę matyti detalesnę informaciją:

Nuorodos:

lt/yld_aru_projekt_stat.txt · Keista: 2020/11/10 11:22 vartotojo ieva