Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:per_palgavalem

Darbo užmokesčių formulės

Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas

Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

 • Kodas - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų);
 • Aprašymas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
 • Debetas - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą;
 • Kreditas - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą;
 • Tipas - diena arba mėnuo;
 • Uždėkite varnelę Veikia vidutinį darbo užmokestį - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui;
 • Klasė - pasirinkite DU_SALARY;
 • PD - pasirinkite 01_PAGRINDINIS_MAIN.

Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai:

 • Taip - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę;
 • Yra - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje;
 • Ne - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę:

Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei:

Skiltyje NEDARBINGUMO TIPAI yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai:

 • Dauginama – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei:
  • Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja;
  • Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja;
 • Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą;
 • Nuo kurios dienos ir Iki kurios dienos – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą:
  • Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius;
  • Ligos atveju bus nuo 0 iki 2.
 • Šventinės dienos – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną.

Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei:

Avanso formulės kūrimas

Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia.

Atostogų formulės kūrimas

Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

 • Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
 • Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 • Uždėkite varnelę „ATOSTOGOS“;
 • Tipas - diena;
 • Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės.

 • Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.

Ligos formulės kūrimas

Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

 • Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
 • Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 • Tipas - diena;
 • Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.

 • Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.

Priedo formulės kūrimas

Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.

Pildoma informacija:

 • Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 • Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;
 • Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 • Tipas - diena arba mėnuo;
 • Uždėkite varnelę „Veikia vidutinį darbo užmokestį“;
 • Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.

Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas

Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tokia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS

 • Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę Grafikas bei pasirinkite Tipasvalanda. Taip pat užpildykite kitus privalomus laukus;
 • Burbuliuke Kiekis:
  • Dauginamas įrašykite „1“;
  • Nuo pasirinkite Išteklių kiekis;
  • Kaip – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę:

:!: Būtinai patikrinkite burbuliukus Mokesčių formulės ir Nedarbingumo tipai bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus.

Faktinis valandinis DU

Esant atvejams, kai darbuotojui, dirbančiam pagal suminės laiko apaskaitos susitarimą, reikia paskaičiuoti mėnesio vienos valandos vidutinį darbo užmokesčio įkainį, į kurį traukiamos fiksuotos sumos už priedus bei visos dirbtos valandos (ir viršvalandžiai, ir darbas poilsio dieną, ir norminės valandos, ir kt.) kuriame DU formulę, kur burbuliukyje „Viso“ pildome:

 • Dauginama - koeficientą, iš kiek dauginamas valandos VDU;
 • Nuo - Faktinis valandinis;
 • Kaip - darbo užmokesčio formulės, kurių atlyginimas traukiamas į VDU skaičiavimą.

:?: Su šiais nustatymais į DU skaičiavimus traukiamos tik to mėnesio, kada skaičiuojamas DU, dirbtos valandos bei atlyginimo sumos.

Faktinių darbo valandų (kurios traukiamos į skaičiavimą) prekių klases, galite nusirodydi NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Transporto parametrai. Parametre su tipu LT_settings ir kodu HOURSBYFACT laukelyje PARAMETRAS 1 išvardijame prekių klases per kablelį.

lt/per_palgavalem.txt · Keista: 2021/06/11 11:54 vartotojo ugne